Wspólnoty

Jako uczestnicy funkcji Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla, mają świeccy swój czynny udział w życiu i działalności Kościoła. Ożywieni duchem prawdziwie apostolskim, uzupełniają oni to, czego nie dostaje im braciom i pokrzepiają ducha zarówno pasterzy, jak i reszty wiernego ludu. Czerpiąc siły z czynnego udziału w życiu liturgicznym swojej wspólnoty, gorliwie uczestniczą w jej pracach apostolskich; pociągają do Kościoła ludzi, trzymających się może z dala od niego; współpracują usilnie w głoszeniu słowa Bożego. Parafia dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je w powszechność Kościoła. Niech świeccy przyzwyczajają się działać we wspólnocie parafii w ścisłej jedności ze swoimi kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy własne i świata oraz sprawy dotyczące zbawienia celem wspólnego ich omówienia i rozwiązania; współpracować w miarę sił we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny”. (Sobór Watykański II).

W naszej parafii istnieje wiele takich wspólnot, które różnymi drogami, odpowiadającymi wiekowi, potrzebom i pragnieniom ich członków zdążają do pogłębienia swojej wiary i podniesienia, jakości życia w świetle Ewangelii.

Zapraszamy do ich poznania i może do włączenia się w wielkie dzieło budowania nowego, Bożego świata, który zaczyna się wśród nas, wśród naszych najbliższych, w naszym otoczeniu, zataczając powoli coraz większe kręgi ewangelicznego dobra w świecie.

W Parafii działają następujące grupy parafialne:

Spotkania Wspólnot i Ruchów przy Parafii Chrystusa Króla w Sanoku:

OpiekunTermin spotkaniaUwagi
Rycerstwo Niepokalanej
Ks. RobertII Poniedziałek miesiącaSalka parafialna
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
Ks. Prałat Feliks KwaśnyII piątek miesiącaSalka parafialna
Koło Radia Maryja
Ks. Robert PłachtaIII wtorek miesiącaSalka parafialna
Ruch Światło Życie-Domowy Kościół 5 Kręgów
Ks. Zbigniew SzymańskiRaz w miesiącuDomy członków Ruchu
Grupa młodzieżowa
Ks. Paweł WotaPiątek Msza Święta o godz.18.00 a po niej spotkanie formacyjneSalka parafialna
Duszpasterstwo Dzieci – schola „BETANIA”
Ks.Paweł Wota, P. Ewa KurdyłaSobota 10.00Salka parafialna
Schola Starsza
Ks. Zbigniew i P. OrganistaPiątek 18.30Kościół górny
Akcja Katolicka
Ks. ProboszczII czwartek miesiącaSalka parafialna
Róże Różańcowe
Ks. Zbigniew Szymański1 niedziela miesiąca 16.15Kościół główny
Ministranci i kandydaci
Ks. Paweł Wota2 razy w miesiącuSalka mała
Lektorzy
Ks. Paweł Wota2 razy w miesiącuSalka mała
Rada Duszpasterska
Ks. ProboszczPo wcześniejszym ogłoszeniuSalka parafialna
Neokatechumenat
Ks. Robert BlamaSalka parafialna
Przygotowanie do bierzmowania (kl. VII, Sp., II i III Gimnazjum)
Ks. Paweł Wota, P. Krystyna SzwanRaz w miesiącu kl. III Raz na kwartał kl. VII Sp. i II GimnaziumKościół górny
Przygotowanie do I Komunii i Spowiedzi Świętej)
Ks. Robert BlamaRaz w miesiącuKościół górny
Strona Internetowa
Administrator strony internetowej P. K. KurdyłaAdres redakcyjny sanok.chrystuskrol@gmail.comZachęcamy do pomocy w współtworzeniu strony
Kurs przedmałżeński
Wszyscy księżaListopad, 2017r.Sobota (po Mszy Św. wieczornej 2 tematy) 18.30, Dolny kościół
Katecheza Chrzcielna
P. KościelnyWedług potrzebZakrystia