Małżeństwo

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z:

  • Metryką chrztu z datą nieprzekraczającą 3 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
  • Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej).
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nie jest to świadectwo katechezy)
  • Katecheza przedmałżeńska (w naszej parafii można pytać o katechezy ks. Pawła Serwańskiego, albo ukończyć katechezy w ośrodkach rekolekcyjnych np. Rzeszów (Dominikanie, Dom Rekolekcyjny Tabor), Dubiecko, Rzepedź, lub gdziekolwiek indziej :) 
  • Informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana
  • Dowodami osobistymi,
  • Wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka,
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • Zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące.

 

Modlitwy dla młodych, pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa:

PANIE POMÓŻ MI WYBRAĆ

Spotkałam kogoś, kto mnie pociąga i raduje swoją obecnością. Dobrze mi z nim być. Czy to ten, którego mi przeznaczyłeś na towarzysza? Pomóż mi dobrze wybrać! Spraw, żebym się nie zadawalała tylko zewnętrznymi pozorami, ale dostrzegła istotną wartość interesującej mnie osoby. Ty wiesz, że chcę Ci służyć. Daj mi wybrać tego, który mnie w tym podtrzyma i razem ze mną będzie pełnić Twoją wolę. Daj mi znaleźć przyjaciela, któremu bezpiecznie zaufam i w którym dostrzegę także Ciebie. Ty wiesz, że moje serce jest głodne miłości i chcę się na kimś oprzeć. Przecież powiedziałeś “niedobrze człowiekowi być samemu” (Rdz. 2,18). Skłoń serce tego, którego chcesz mi dać, żeby odpowiedziało na moją tęsknotę i pokochało mnie tak, jak ja jestem gotowa kochać. Błogosław, Panie, mojej budzącej się miłości.

Amen.

PRZYGOTUJ MNIE DO MIŁOŚCI

Powołałeś nas, Panie, do rozwoju. Pomóż mi wypełnić Twoje wezwanie. Spraw, abym się stała pełnym człowiekiem. Dopomóż mi rozwinąć we mnie moją kobiecość na miarę Twoich zamysłów. Przygotuj mnie do daru miłości, który mam z siebie złożyć wyznaczonemu mi przez Twoją dobroć człowiekowi. Daj mi moc uszczęśliwienia mojego towarzysza życia, żeby się na mnie nie zawiódł, żeby się nigdy nie musiał za mnie wstydzić, żeby mógł na mnie we wszystkim polegać. Przysposób mnie, Panie, do służby miłości.

Amen.

NIE UMIEM KOCHAĆ, PANIE

Panie, który wychodzisz na spotkanie zbłąkanej owcy i wszystkim słabym otwierasz swoje ramiona! Wyznaję Ci, że nie umiem kochać. Samotnie – tęsknię za tym, którego mi dałeś, źle mi bez niego i ciągle o nim marzę. Ale gdy tylko jesteśmy razem – nie umiem się pozbyć egoizmu, opanować języka i być dobra dla tej osoby, którą przecież kocham! Czemu jest we mnie tyle uporu i opryskliwości? Czemu kochanemu chłopcu próbuje we wszystkim narzucać własne zdanie? Czemu się nie liczę z tym, co on odczuwa, i z mojej przyczyny bywa mu nieraz ciężko i źle? Czemu niszczę otrzymany od Ciebie dar naszej miłości? Przebacz mi, Boże, moje samolubstwo i złośliwość. Przebacz mój brak opanowania. Racz naprawić, co popsułam. Od człowieka przewrotnego we mnie wyzwól mnie, Panie! Pomóż mi wynagrodzić kochanemu wyrządzone przykrości. Daj nam radość wzajemnego zrozumienia bez słów.

Amen.

MODLITWA DO MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI

Matko Pięknej Miłości naucz nas pięknie kochać. Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo! Przynosimy Ci naszą ubożuchną, budzącą się miłość. Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem, naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała byłaś miłością, otwórz i nasze serca. Spraw, abyśmy nie samych siebie egoistycznie kochali w najdroższym człowieku, ale jemu służyli prawdziwie ofiarną miłością. Niech nasza miłość zbliża nas do Boga i rozszerza na potrzeby braci. Niech nas ochroni od zła i przynagla do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do daru miłości, jaki pragniemy z siebie złożyć ukochanemu przez nas człowiekowi. Nie dopuść Matko, żeby to, co się pomiędzy nami tak cudownie zaczęło, kiedykolwiek zmarniało przez naszą głupotę czy egoizm. Naucz nas odnajdywać się w Chrystusie i czerpać naszą miłość z pełni Jego serca.

Amen.

MODLITWA ZA MOJĄ DZIEWCZYNĘ

Panie Jezu! Proszę za moją najmilszą. Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli żony i matki. Daj, żeby była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i bogatą do wiecznego szczęścia. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie. Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości. Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa i cicha, żeby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty wypełnia Boże plany.

Amen.

ZA MOJEGO CHŁOPAKA

Boże Ojcze! Postawiłeś na mojej drodze człowieka, któremu oddałam moje serce i z którym chcę na zawsze związać mój los. Czuwaj nad tym kochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje. Daj mu siłę, aby potrafił władać sobą i domem, którego będzie głową. Uformuj w nim postawę ojcowską; żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie stanie w obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie. Święty Józefie, patronie mężczyzn! Broń mego chłopaka od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkowywać własne ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną z Boga. Chroń mego miłego od alkoholizmu. Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym, któremu powierzam mój los. Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby potrafił się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.

Amen.

MODLITWA ZA NARZECZONYCH

Święta Maryjo, Matko Boża. Przynosimy Ci nasza budząca się miłość. Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem i naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała jesteś miłością, rozpal i nasze serca. Czuwaj, aby nasza miłość pozostała trwała i ofiarna. Niech coraz bardziej zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby i naszych bliźnich. Niech nas strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do dzielenia się darem miłości z kochanym przez nas człowiekiem. Nie dopuść Matko, aby miłość, która tak cudownie nas złączyła kiedykolwiek ostudziła się i zgasła na skutek naszej nierozwagi. Pomagaj nam, odnajdywać się w Chrystusie.

Amen.

MODLITWA O CNOTĘ CZYSTOŚCI

O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie święty, którego wiernej straży sama niewinność, Chrystus Jezus i Panna nad pannami, Maryja powierzona była; Ciebie przez ten podwójny a najdroższy skarb Tobie powierzony, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachowawszy, sprawił to, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem, Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył.

Amen.

MODLITWA ZA MOJĄ PRZYSZŁĄ ŻONĘ

Panie, proszę Cię za moją Najmilszą! Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze. Nie opuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli żony i matki. Daj, żeby była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i duchowo bogatszą do wiecznego szczęścia. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną od Ciebie. Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia miłości. Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa i cicha, żeby umiała nieść Boży pokój i łagodziła spory. Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty, wypełnia Boże plany.

Amen.

MODLITWA ZA PRZYSZŁEGO MĘŻA

Boże Ojcze! Postawiłeś na mej drodze mężczyznę, któremu oddałam moje serce i z którym chcę na zawsze związać mój los. Czuwaj nad moim Ukochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje. Daj mu siłę, aby potrafił władać sobą i domem, którego będzie głową. Uformuj w nim postawę ojcowską, żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie stanie w obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie Święty Józefie, Patronie mężczyzn! Broń mego Umiłowanego od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować własne ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną od Ciebie. Chroń go od alkoholizmu. Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym, któremu powierzam mój los. Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby potrafił się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.

Amen.