Liturgiczna Służba Ołtarza

1HYMN MINISTRANCKI:

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

to nasze rycerskie hasło.

Ono nas zawsze prowadzić będzie

i świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze

Do walki z grzechem swej duszy

Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty

Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie

Podnosząc w górę swe czoła.

Przed nami życie rozkwita w wiośnie

Odważnie, bo Jezus woła.

 

10 zasad ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.

  2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.

  3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.

  5. Ministrant poznaje Liturgię i żyje nią.

  6. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.

  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.

  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.

  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.