Liturgiczna Służba Ołtarza

SPOTKANIA
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
ODBYWAJĄ SIĘ ZWYKLE*
CO DWA TYGODNIE
(W PIĄTKI, GODZ. 17:30)

*- z różnych względów termin może ulegać bieżącym zmianom, o czym będziemy się informować na bieżąco

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 10 zasad ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
  2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje Liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.