Wizyta duszpasterska

Wizyta duszpasterska 2023/2024

27.12.2023r.  (od 15:00) – ul. Czysta, ul. Sąsiedzka, ul. Bliska, ul. Zgodna ul. Jana Pawła II (domy prywatne od nr 2 do 9), Jana Pawła II 31 a; Jana Pawła II 31 b; ul. Jana Pawła II (domy prywatne od nr 31b do nr 59); ul. Kamienna; Jana Pawła II 31 e

28.12.2023r. (od 15:00) – ul. Kiczury 14, Kiczury (domy prywatne)

29.12.2023r. (od 15:00) – ul. Cegielniana 14 (klatka 1,2,3,4); ul. Cegielniana (domy prywatne); ul. Cegielniana 26 (klatka 1,2)

30.12.2023r. (od 10:00) – ul. Cegielniana 22 (klatka od 1 do 8); ul Cegielniana 62 (klatka 1,2)

2.01.2024r. (od 15:00) – ul. Cegielniana 16 (klatka od 1 do 4); ul. Cegielniana 18 (klatka  od 1 do 4)

3.01.2024r. (od 15:00) – ul. Cegielniana 20 (klatka od 1 do 4); ul. Cegielniana 64 (klatka  od 1 do 4)

4.01.2024r. (od 15:00) – ul. Cegielniana 34 (klatka od 1 do 8)

5.01.2024r. – I piątek miesiąca

8.01.2024r. (od 15:00) ul. Sadowa 30 (klatka 1,2,3,4); ul. Sadowa 13 (klatka 1,2,3,4)
9.01.2024r. (od 15:00) ul. Sadowa 13a (klatka 1,2,3,4) ul. Sadowa 16 (klatka 1,2,3,4)
10.01.2024r.(od 15:00) ul. Sadowa 14 (klatka 1,2); ul. Sadowa 15 (klatka 1,2,3,4,5,6)
11.01.2024r.(od 15:00) ul. Sadowa 15a (klatka 1,2,3,4,5,6); ul. Sadowa 18 (klatka 1,2,3,4)
12.01.2024r.(od 15:00) ul. Sadowa 18a (klatka 1,2,3,4); ul. Sadowa 18b (klatka 1,2,3,4)
13.01.2024r.(od 10:00) ul. Sadowa 18c (klatka 1,2,3,4); ul. Sadowa 18d; Sadowa domy prywatne; ul. Sadowa 34 (klatka 1,2,3,4); ul. Sadowa 37 (klatka 1,2); ul. Sadowa 39 (klatka 1 i 2)
15.01.2024r.(od 15:00) ul. Jana Pawła II 41 (klatka 1,2,3.4,5,6); ul. Jana Pawła II 31 c (klatka 1,2)
16.01.2024r.(od 15:00) ul. Jana Pawła II 31 d (klatka 1,2); ul. Jana Pawła II 45 (klatka 1,2,3,4)
17.01.2024r. (od 15:00) ul. Jana Pawła II 53 b (klatka 1,2,3,4,5,6)
18.01.2024r. (od 15:00) ul. Jana Pawła II 53 a (klatka 1,2,3,4); ul. Jana Pawła II 35a (klatka 1,2)
19.01.2024r.(od 15:00) ul. Jana Pawła II 39 (klatka 1 i 2); ul. Jana Pawła II 47 (klatka 1,2,3,4)
20.01. 2024r. (od 10:00) ul. Jana Pawła II 49 (klatka 1,2,3,4) ul. Jana Pawła II 51 (klatka 1,2,3,4) ul. Jana Pawła II 53 (klatka 1,2,3,4); ul. Gorazdowskiego 2 (klatka 1,2,3,4,5)