Historia Parafii

Historia punktu sakralnego, a następnie parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Sanoku rozpoczyna się dnia 6 lipca 1980 r.

W tym to właśnie dniu o godz. 3:00 rano za wiedzą ks. bpa ordynariusza Ignacego Tokarczuka została odprawiona pierwsza Msza św. przy ul. Długiej 55 w jeszcze niewykończonym domu. Miejscem kultu był garaż. Został on poświęcony z przeznaczeniem na tymczasową kaplicę.

W pierwotnym zamiarze na kaplicę był przeznaczony adoptowany do tego celu budynek gospodarczy na posesji pana Władysława Żaka. Ks. biskup wyznaczył datę poświęcenia na 5 lipca 1980 r. Do poświęcenia jednak nie doszło, ponieważ na dwie godziny przed poświęceniem budynek został rozebrany, materiał wywieziony.

Likwidacja tego punktu sakralnego została wykonana na polecenie władz miejskich.

Po likwidacji pierwszego przygotowanego punktu sakralnego, przygotowano szkielet drewnianego kościoła, który przywieziono na plac przeznaczony na kościół 30 sierpnia 1980r., kiedy podpisywano porozumienia Gdańskie. Poświęcenia tego kościoła dokonał Ordynariusz diecezji Przemyskiej ks. bp Ignacy Tokarczuk w dniu pierwszego odpustu parafialnego 23 listopada 1980 roku.

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych zamieszkałych w Sanoku na terenie parafii p.w. Przemienienia Pańskiego i pod wezwaniem Krzyża Św., z uwagi na rozbudowę miasta Sanoka Biskup Przemyski 18 sierpnia 1981 roku podjął decyzję o utworzeniu samodzielnego ośrodka duszpasterskiego przy ulicy Długiej 55, pod wezwaniem Chrystusa Króla.

Po dwóch latach użytkowania drewnianego kościoła otrzymano zgodę na budowę kościoła parafialnego. Lokalizacja została ustalona w miejscu drewnianego kościoła. Dlatego też na czas budowy kościoła postawiono drugi.

Poświęcenie tego kościoła odbyło się 21 Listopada 1982 r.

Inne ważniejsze daty i wydarzenia w historii naszej parafii:

  • 22.VIII.1983 r. rozpoczęcie budowy – wykopy pod fundamenty.
  • 25.XI.1984 r. wmurowanie kamienia węgielnego – cząstka z Grobu świętego Piotra – dokonał Ks. bp Ignacy Tokarczuk w dniu odpustu.
  • 25. XI. 1990 r. poświęcenie kościoła – Ks. bp Ignacy Tokarczuk
  • Listopad 1993 r. zakończenie tynkowania wnętrza kościoła
  • 1994 rok wykonanie posadzki w kościele.

Tworzenie parafii to także tworzenie żywego Kościoła wiary, pod przewodnictwem Chrystusa, w jedności z biskupem przemyskiego Kościoła i całą diecezją. Do historii tworzenia parafii należy, więc też zaliczyć: Pierwsze udzielenie sakramentu bierzmowania 02 VI 1984 r., oraz następne, coroczne bierzmowania i okresowe wizytacje biskupie.

Jak widać nasza parafia jest bogata w historię odwiedzin Księży Biskupów, naznaczona od początku ich pasterską troską. Specjalny charakter mają odwiedziny z racji wizyty kanonicznej. Przy okazji takiej wizyty w 1996 r. Ks. Biskup Stefan Moskwa odwiedził również szkoły znajdujące się na terenie naszej parafii. Wszędzie spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Ks. Biskup pochwalił postępy prac wykończeniowych przy naszym kościele. Zapoznał się z różnymi problemami wynikającymi z pracy duszpasterskiej.

Wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie przyniosły dni 20 – 21 lipca 2003 r. W naszej parafii gościła cudowna kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która pielgrzymowała po naszej Archidiecezji.

W roku 2003 zakończono prace wykończeniowe przy ścianie głównej świątyni.

W centralnej osi ściany znajduje się krzyż.


Na prawo, w miejscu wyznaczonym główną osią kościoła umieszczone zostało piękne, złociste tabernakulum,


a nad nim postać Chrystusa Króla.

Duża mozaika jest dopełnieniem tych trzech podstawowych elementów i jest niejako tłem ołtarza,stanowi jego oprawę, ale również ma przemawiać do wiernych. Wezwaniem kościoła jest Chrystus Król Wszechświata, więc cała mozaika, symbolizuje wszechświat; ten daleki planety, słońce … i ten bliski wokół nas. Bardzo ważną rolę odgrywa kolorystyka całości ołtarza.

Wszechświat w tonacji niebieskiej, Chrystus Król ma szatę czerwoną, oprawa wokół Chrystusa to złociste koło, dużo złocistego koloru oraz żółć i biel.

Mozaika ma kształt nieregularnego, koła, którego dolna część wydłuża się podkreślając i dopełniając oprawę tabernakulum.

Tabernakulum w kształcie elipsoidalnym, wykonane z polerowanego mosiądzu wyróżnia się na ciemniejszym tle mozaiki.

Czerwona wieczna lampka umieszczona jest z prawej strony.


Jej wieczny blask od początku istnienia pierwszej jeszcze kaplicy jest widomym znakiem obecności Żywego i Prawdziwego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jest żywym świadkiem dwudziestokilkuletniej historii, która teraz poprzez obrzęd konsekracji dopełnia wszelkich trudów i wzrostu tej wspólnoty, a zarazem otwiera nowy rozdział naszej historii, który niech będzie naznaczony wiarą, nadzieją, miłością i wspólnotą serc.

20 Listopada 2004 r. odbyła się uroczystość konsekracji świątyni parafialnej pw. Chrystusa Króla w Sanoku. Aktu konsekracji dokonał ks. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski.