Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.
Kodeks Prawa Kanoniczego kan. 849-879

Chrzest poza Mszą Świętą może być udzielany w dni powszednie nie wcześniej niż o godzinie 1600

Informacje dla rodziców


Informacje dla Rodziców (Rozwiń)

Informacje dla rodziców i chrzestnych

Informacje dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych (Rozwiń)

Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Powinno to być imię świętego, który ma być w życiu wzorem i patronem.