Księża i Siostry

Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku ks. Zbigniew Góra

Parafią od początku istnienia zarządzali następujący kapłani:

ROK – odROK – do Proboszcz
6 lipca 1980 r. sierpień 2011 Ks. Prałat Feliks Kwaśny
sierpień 2011 24 sierpień 2012 Ks. Jan Częczek
25 sierpień 2012 16 sierpień 2019Ks. Andrzej Szkoła
17 sierpień 2019 20 sierpień 2022Ks. Jacek Michno
21 sierpień 2022obecnieKs. Zbigniew Góra
Wikariusze od początku istnienia parafii
1. Ks. Pityński Jan + 2005
2. Ks. Stopyra Edward
3. Ks. Pałac Krzysztof
4. Ks. Skałuba Henryk
5. Ks. Rząsa Tadeusz
6. Ks. Klich Jan
7. Ks. Suski Zygmunt
8. Ks. Sowa Jan
9. Ks. Bembenik Bogusław
10. Ks. Moszkowicz Józef
11. Ks. Socha Wacław
12. Ks. Gniewek Stanisław
13. Ks. Moskal Antoni
14. Ks. Majkut Jan
15. Ks. Nitka Bogdan
16. Ks. Szmyd Jan
17. Ks. Grela Robert
18. Ks. Jurkiewicz Marek
19. Ks. Wilk Marek
20. Ks. Kogut Czesław † 2003
21. Ks. Sowa Jerzy
22. Ks. Słotwiński Wiesław
23. Ks. Kuca Jan
24. Ks. Głuszek Witold
25. Ks. Wąsik Adam
26. Ks. Tomczyk Wiesław
27. Ks. Daraż Robert
28. Ks. Jan Gołąb
29. Ks. Grzegorz Janowski
30. Ks. Krzysztof Sobiecki
31. Ks. Wiesław Kałamarz
32. Ks. Stanisław Węglarz (+2021)
33. Ks. Leszek Czerwonka
34. Ks. Krzysztof Hasinger
35. Ks. Krzysztof Filipek
36. Ks. Zenon Feresz
37. Ks. Andrzej Dubiel
38. Ks. Paweł Pelc
39. Ks. Jakub Wielgos
40. Ks. Włodzimierz Nowak
41. Ks. Piotr Pernal
42. Ks. Grzegorz Staszczak
43. Ks. Łukasz Sowa
44. Ks. Krzysztof Szczepański
45. Ks. Bogusław Krok
46. Ks. Jerzy Bartoszek
47. Ks. Ireneusz Drewniak
48. Ks. Robert Blama
49. Ks. Zbigniew Szymański
50. Ks. Paweł Wota
51. Ks. Maksymilian Lorens
52. Ks. Damian Długosz
53. Ks. Artur Dyrda
54. Ks. Andrzej Wójcik
55. Ks. Łukasz Staszewski
56. Ks. Karol Leń
57. Ks. Paweł Serwański
Księża pochodzący z naszej parafii
1. Ks. Jan Bień + 2016
2. Ks. Mirosław Kwiatkowski - kapelan WP
3. Ks. Tomasz Latoszek
4. Ks. Marek Zajdel
5. Ks. Bogdan Potoczny
6. Ks. Bogdan Zajdel
7. Ks. Janusz Zajdel
8. Ks. Leszek Gocek
9. Ks. Grzegorz Leszczyk - Marianin Rwanda
10. Ks. Marek Kolbuch - Misjonarz Jamajka
11. Ks. Paweł Hałas
12. Ks. Paweł Stabryła - Franciszkanin
13. Ks. Damian Napieracz
14. Ks. Tomasz Hałas
15. Ks. Bogusław Sarna - Kameduła
16. Ks. Tomasz Frączek
17. Ks. Jakub Sieniawski
18. Ks. Sebastian Lasota
19. Ks. Damian Ołowiańczyk

Ks. Jan Bień – pochodzący z terenu parafii, wyświęcony przed powstaniem parafii
ks. Prałat Krzysztof Pastuszak – związay z naszą parafią, misjonarz w Belgii (Ohain),
wcześniej misjonarz w Kamerunie, Wikariusz Biskupi Diecezji Symferopolsko – Odeskiej ds. kontaktów z zagranicą.

 

Siostry zakonne
1. S. Barbara Słowik - Służebniczka Starowiejska
2. S. Dorota Inglot - Prezentka
3. S. Tymoteusza Lucyna Kogut - Serafitka
4. S. Bogumiła Koźma - Józefitka
5. S. Małgorzta Nieznańska - Córki Bożej Miłości
6. S. Miriam Alicja Pawłowska † 19.I.2016r. Boliwia - Sercanka
7. S. Marzena Stabryła - Służebniczka Starowiejska
8. S. Katarzyna Szokiera - Sercanka

KS. PRAŁAT FELIKS KWAŚNY

W 1980 r. został skierowany do tworzenia parafii w Sanoku, w dzielnicy Wójtostwo. Funkcję proboszcza tej parafii pełnił do sierpnia 2010 r. W uznaniu zasług, 17 listopada 1991 r. został mianowany przez Stolicę Apostolską Kapelanem Jego Świątobliwości. (Prałat (łac. praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji.

Praelatus nullius – sprawujący władzę na terytorium wyłączonym spod jurysdykcji biskupa (np. opat).

Prałaci honorowi:

Protonotariusz Apostolski, inaczej infułat lub prałat uprzywilejowany. Prałat Honorowy Jego Świątobliwości, nominowany przez papieża, tzw. prałat domowy (rzeczywisty) Jego Świątobliwości (np. spowiednik papieża), noszący purpurową sutannę. Kapelan Jego Świątobliwości, nazywany tradycyjnie Prałatem Jego Świątobliwości, noszący purpurowy pas i pelerynę).

herb Kapelana Jego Świątobliwości

 

Otrzymał również z rąk Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka dyplom “Budowniczy kościołów w Polsce”.


Ks. Prałat Feliks Kwaśny był Archiprezbiterem sanockim, którego zwierzchnictwu podlegały okoliczne dekanaty: Brzozów, Grabownica, Jaćmierz, Rzepedź, Sanok I, Sanok II, jak również był Członkiem Rady Dziekańskiej i Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie Ordynariuszu przemyskim.

KS PRAŁAT FELIKS KWAŚNY

 2Dnia 8 stycznia 2009 r. na uroczystej sesji Rady Miasta Sanoka, połączonej z dorocznym spotkaniem opłatkowym, Ks. Prałat Feliks Kwaśny uroczyście otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka.

Honorowe obywatelstwo to szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta lub kraju, za promowanie miasta – kraju, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii.

Sanok zaszczycił tym tytułem 34 osoby ze swej historii, bądź osoby, które dla mieszkańców tego Grodu mają szczególnie znaczenie i budzą duże uznanie.
Obecnie ks. Prałat przebywa w Domu Księży Emerytów “EMAUS” w Korczynie.

 

 

 

Są to w porządku alfabetycznym

Honorowe obywatelstwo Miasta Sanok
1. Badeni Kazimierz
2.Balzer Oskar
3.Beksiński Władysław
4.Czaszyński Franciszek Salezy ks.
5.Dzikowska Elżbieta
6.Giela Feliks
7.Gniewosz Edward
8.Gniewosz Feliks
9.Gniewosz Stanisław
10.Gołuchowski Agenor
11.Grocholski Kazimierz
12.Jan Paweł II – papież
13.Kieszkowski Henryk
14.Kwaśny Feliks ks.
15.Ładyżyński Cyryl de Jaxa
16.Łobaczewski Erazm
17.Morawski Józef
18.Pańkowski Marian
19.Peszkowski Zdzisław ks.
20.Piłsudski Józef
21.Sapieha Adam
22.Schenk Józef
23.Skalski Władysław
24.Słonecki Zenon
25.Stefański Stefan Zbigniew
26.Studziński Leon
27.Sudoł Adam ks.
28.Tchórznicki Aleksander Mniszek
29.Towarnicki Jan
30.Wacławski Antoni Wołek ks.
31.Zdankiewicz Roman
32.Zdrada Jerzy
33.Ziejka Franciszek
34.Ziemiałkowski Florian

Nowy Członek tego Szacownego Grona – Ks. Feliks Kwaśny urodził się w Krzywczy 22 maja 1941 r. Niedługo po jego urodzeniu rodzina przeniosła się do Przemyśla, gdzie Ks. Feliks wychowywał się i przechodził kolejne szczeble edukacji. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, po ukończeniu, którego otrzymał święcenia kapłańskie w 1966 r. Jako kapłan pracował najpierw w Nowej Dębie, potem kolejno w Czudcu, Słocinie, Katedrze przemyskiej i w Sanoku, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 3

 

 Dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka

Msza św. w intencji Ks. Prałata w kościele parafialnym z gratulacjami i życzeniami Bożego błogosławieństwa – 09 stycznia 2009 r.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PRAŁATOWI SERDECZNIE GRATULUJEMY TEGO WYRÓŻNIENIA, ŻYCZĄC JEDNOCZEŚNIE WIELU ŁASK BOŻYCH W ŻYCIU I POSŁUDZE NA CHWAŁĘ BOŻĄ, ORAZ KU POŻYTKOWI PARAFIAN I WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WOLNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA SANOKA.


SZCZĘŚĆ BOŻE!