Ruch Apostolstwa Młodzieży i Scholka Parafialna

Spotkania RAM w każdy piątek- start 18:00

Opiekun: ks. Łukasz Staszewski

Spotkania Scholki w każdą sobotę – start 9:00

Opiekunowie: p. Anna Zajdel, p. Mariusz Stabryła, ks. Łukasz Staszewski