Oaza Młodzieżowa i Dzieci Bożych

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

2Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol ΦΩΣ (czyt.: FOS), ΖΩΗ (czyt.: ZOE) – greckie słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż.

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”.


Czytaj dalej (Rozwiń)

Spotkania Oazy młodzieżowej w każdy piątek- start 18:00

Opiekun: ks. Łukasz Staszewski

Spotkania Oazy Dzieci Bożych w każdą sobotę – start 10:00

Opiekunowie: p. Anna Zajdel, p. Mariusz Stabryła, ks. Karol Leń