Rycerstwo Niepokalanej

Parafialne Stowarzyszenie
Rycerstwo Niepokalanej

Asystent kościelny: ks. Damian
Liczba rycerzy: 32, w tym 21 członków stowarzyszenia
Spotkania wspólnoty: drugi wtorek miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej
Miejsce spotkania: salka formacyjna w dolnym kościele

MBNRys historyczny Rycerstwa Niepokalanej
w parafii

Do zainicjowania ruchu maryjnego Rycerstwo Niepokalanej doszło w 1981 roku, w czasie rekolekcji parafialnych, prowadzonych przez rekolekcjonistę ks. Józefa Muchę. Motywem przewodnim nauk była wówczas cześć oddawana Matce Bożej, której ks. Józef był gorącym czcicielem. Pod wpływem zachęty ks. rekolekcjonisty, który wskazywał na Maryję jako szczególną Orędowniczkę, zawiązała się wspólnota parafialna Rycerstwo Niepokalanej. Przez comiesięczne spotkania i modlitwę członkowie Rycerstwa Niepokalanej upraszali przez Maryję wiele łask dla rozwijającej się nowej parafii pw. Chrystusa Króla. Z biegiem czasu wielu członków rycerstwa wyjechało z Sanoka, wielu starszych odeszło do Pana po wieczną nagrodę, co spowodowało osłabienie działalności wspólnoty.

Odrodzenie Rycerstwa Niepokalanej MI dokonało się w roku 2002, z inicjatywy s. Józefy Prodeus ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie, za aprobatą ówczesnego proboszcza ks. Feliksa Kwaśnego. Przeżywanie oddania się Niepokalanej i rozwój duchowości członków rycerstwa dokonywały się we wspólnocie poprzez comiesięczne spotkania pod przewodnictwem ks. opiekuna, rozważanie Pisma Świętego i modlitwę. W każdą środę rycerze, wraz z wiernymi, modlili się na różańcu w intencji poszanowania życia, a w soboty w różnych intencjach. Znaczącą rolę w rozwoju ruchu Rycerstwo Niepokalanej odegrało czasopismo „Rycerz Niepokalanej”, chętnie czytane przez członków i udostępniane niezrzeszonym parafianom.

Gorąca modlitwa zanoszona przez rycerzy MI i siostry Franciszkanki ze Strachociny zaowocowała uzyskaniem przez wspólnotę statusu Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej MI-2 jako grupy zorganizowanej. Formalnie doszło do tego 5 sierpnia 2013 roku, w uroczystość Matki Bożej Śnieżnej. Po Mszy Świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Szkoła, rycerze zebrali się w salce formacyjnej dolnego kościoła, pod przewodnictwem gospodarza parafii, aby wybrać zarząd stowarzyszenia. Funkcją prezesa powierzono rycerce Dorocie Zadylak, a opiekunem duchowym (asystentem) został ks. Stanisław Prucnal, który pełnił funkcję do czasu powierzenia mu przez biskupa posługi kapłańskiej w innej parafii. Od 1 września 2014 roku opiekę duchową nad stowarzyszeniem sprawuje ks. Krzysztof Szczepański, następnie tą funkcję pełnił ks. Robert Blama. Obecnie opiekunem MI-2 jest ks. Damian Długosz.

Program działalności Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej MI-2

Pogłębianie własnej duchowości:
– czytanie i rozważanie Pisma Świętego, katolickich książek i czasopism,
przede wszystkim „Rycerza Niepokalanej”
– uczestnictwo w rekolekcjach, dniach skupienia,
pielgrzymkach, szczególnie do sanktuariów maryjnych.

Modlitwa, szczególnie różańcowa, w intencjach:
– własnej i bliskich
– o nawrócenie grzeszników
– za Ojczyznę
– za pokój na świecie
– za parafię i kapłanów
– w intencjach wyznaczonych przez Maryję, podawanych w „Rycerzu Niepokalanej”.

Podejmowanie postu w różnych intencjach.
Adopcja dziecka poczętego.
Uczestnictwo i prowadzenie Drogi Krzyżowej.
Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w żłóbku, w ciemnicy, w grobie.
Przygotowanie oprawy nabożeństw fatimskich.
Praktykowanie nabożeństwa pierwszych piątków i sobót.
Apostolstwo przez dawanie świadectwa słowem i życiem.

Rycerze i rycerki pragną czynić z pobożności maryjnej konkretną drogę do świętości. Z Niepokalaną i przez Nią podejmują działania, aby przyczynić się do zdobycia dla Niej całego świata, aby Ona, a przez nią Chrystus, królował w duszach wszystkich ludzi.

DLA NIEPOKALANEJ ŻYCIE ODDAĆ – TO SZCZYT MIŁOŚCI
(św. Maksymilian Maria Kolbe)

Siostro i Bracie,
jeżeli z całego serca kochasz Niepokalaną, jeżeli pragniesz oddać siebie bezgranicznie i stać się narzędziem w Jej rękach, tak aby mogła posłużyć się Tobą w zdobywaniu zagubionych dusz dla Chrystusa – PRZYJDŹ DO NAS!

Jeżeli czujesz się zagubiony, samotny, zraniony, upadłeś i pragniesz odnaleźć Chrystusa – PRZYJDŹ DO NAS!

Niepokalana czeka na Ciebie,
przytuli, ukoi, pokrzepi, wskaże drogę,
a w nas, rycerzach, znajdziesz oddanych braci i siostry.

Czekamy na Ciebie każdego dnia, zasil szeregi rycerstwa!

Spotkania odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca,
w salce formacyjnej w dolnym kościele.