Koło Przyjaciół Radia Maryja


Historia powstania Radia Maryja (Rozwiń)

Koło Przyjaciół Radia Maryja
przy Parafii „ Chrystusa Króla”
w Sanoku

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica, – teraz i na zawsze.”

W dniu 16 października 2002 roku, odbyło się pierwsze spotkanie z inicjatywy pani Stefani Adamek i pani Barbary Pankiewicz, przyjaciół Radia Maryja w naszej parafii.

Witam wszystkich czcicieli Maryi. Kto kocha Maryję-kocha też Radio Maryja, które nosi Jej Imię. -Nieprzypadkowo wybrałam ten właśnie dzień na nasze spotkanie,

16 października 2002 roku, w którym świętujemy 24 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego, Jana Pawła II”.

Ojciec Święty jest wielkim czcicielem Maryi, powiedział przecież „Totus tuus”- czyli cały Twój Maryjo. W czasie audiencji, w Watykanie w roku 1994, do Rodziny Radia Maryja powiedział „ Maryjo! Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką”. Zapewniał też wielokrotnie przez te lata o codziennej modlitwie w intencji Radia Maryja jako, że pokłada w tym katolickim środku komunikowania, wielką nadzieje dla Ojczyzny i świata.

Moim pragnieniem, mówiła p. Basia Pankiewicz jest właśnie założenie przy naszej parafii Koła Przyjaciół Radia Maryja na cześć wielkiego naszego Rodaka -czciciela Maryi. Moim pragnieniem jest również to, aby Radio Katolickie było coraz bardziej znane, doceniane i wspomagane naszą modlitwą i ofiarą, abyśmy dzięki niemu starali się coraz bardziej poznawać nauczanie Ojca Św. i Kościoła, abyśmy podnosili swą wiedzę religijną i owocniej przez to służyli przez Maryję, Bogu w Trójcy Jedynemu Kościołowi i Ojczyźnie, abyśmy nie tylko słuchali tego radia, ale dawali świadectwo, celem propagowania, przyczyniając się do ewangelizowania tych, którzy są z dala od Kościoła, o co Ojciec Św. nieustannie upomina i wzywa wszystkich chrześcijan do udziału w nowej ewangelizacji, bo wszyscy ochrzczeni są do tego powołani.

Nie bójmy się tego wielkiego słowa, nie tylko mamy wierzyć w Boga, ale również dawać świadectwo swej wiary, głosić prawdę o Jezusie czyli ewangelizować. Wiara bez uczynków jest martwa. Chrystus już 2 tysiące lat temu wzywał „Głoście Ewangelię na dachach, a czym jest telewizja? Właśnie tym środkiem dzięki, któremu ma być głoszona Ewangelia wg słów Chrystusa. Tu jest właśnie nasze wielkie zadanie, abyśmy uczestniczyli w tym wielkim dziele, a w jaki sposób? Ktoś zapyta?Proste! Wybierajmy środki przekazu, które głoszą prawdę, a nie te które zatruwają, nasze umysły. Czy to telewizja czy radio, prasa czy książki. Wybierajmy i nauczmy nasze dzieci i młodzież poprzez dawanie świadectwa. A wtedy na pewno nie będą oglądać szkodliwych niszczących programów i nie będą sięgać po gorszące i szkodliwe publikacje. Po to jest to dzisiejsze spotkanie, aby sobie powiedzieć na wstępie po co będziemy się spotykać? po to aby się wspólnie modlić za Ojca Św. Kościół, naszych kapłanów, naszą Ojczyznę oraz za Radio Maryja,które wskazuje nam drogę co mamy robić, aby się dzięki naszym spotkaniem nawzajem ubogacać, „dzielić się wiarą jak chlebem” jak w znanej z Radia Maryja piosence.

Będziemy się również modlić śpiewem bo kto śpiewa ten się modli dwa razy, tak mnie uczyła moja mama. Pragnę, abyśmy poczuli się jedną rodziną i aby nam było z sobą dobrze. Przez modlitwę, śpiew, czytanie, poznawanie weźmy udział w tym co nazywa się ewangelizacja, czy to takie trudne? Wcale nie!

Wkrótce się przekonamy, że to nie trudne ale przyjemne i owocne. Na zakończenie jeszcze jedno zadanie.

Radio Maryja pracuje nad tym, aby różaniec oplótł cały świat, bo to w tym jest nadzieja i zwycięstwo dobra i prawdy jako, że Chrystus jest „Drogą, Prawdą i Życiem”, a przez kogo do Chrystusa? przez Maryję -z Objawień Fatimskich.

Szczęść Boże! -życzyła Barbara Pankiewicz.

Było to historyczne już spotkanie. Od tamtego spotkania w każdą II środę miesiąca spotykaliśmy się na Mszy świętej, w intencji Ojczyzny, Ojca Św., Radia Maryja i Ofiarodawców, potem w salce dolnego kościoła na spotkaniu formacyjnym., odmawiając Różaniec św.

Działamy zgodnie z wytyczonym przez Radio Maryja programem i zgodą ks. Proboszcza.

Grupa liczy 50 osób, choć na spotkaniach spotykamy się nie zawsze wszyscy.

Nasze spotkania rozpoczynamy modlitwą różańcową w intencjach Ojca św., biskupów i kapłanów, za Radio Maryja, za ofiarodawców i nasze rodziny.

Rozprowadzamy prasę katolicką, składamy „dar serca”, czytamy ważne artykuły, dzielimy się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi spraw bieżących w parafii.

Naszą troską jest aby Radio Maryja i wszystkie dzieła przy nim powstałe, trwały i rozwijały się, dlatego też systematycznie co miesiąc wysyłamy”dar serca” na Radio Maryja, wysyłamy na budowę kościoła akademickiego, który powstał na terenie Centrum Polonia in Tertio Millenio w Toruniu, wspieramy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej kształcącej przyszłych polityków, dziennikarzy i innych specjalistów, co jest nadzieją na przyszłość naszej Ojczyzny. Z naszej inicjatywy są Msze Św. za Ojczyznę, Różaniec Święty w I Sobotę wynagradzający za zniewagi świata, przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Róża Różańcowa Rodzin Św. Judy Tadeusza.

W ostatnim czasie za akceptacją ks. Proboszcz została zakupiona i umieszczona w kościele skrzynka na „dar serca”.

Opiekunem Koła był ks. Robert Płachta (do 2017 roku) i ks. Paweł Wota (do 2022 roku).

Od września 2022 roku kołem opiekował się ks. Łukasz Staszewski. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Karol Leń

Zapraszamy chętnych na spotkanie, w trzeci wtorek miesiąca, ale tez pamiętajmy o darze serca wrzuconym do naszej skrzynki w kościele. Dziękujemy i Szczęść Boże.