Objawienie Pańskie – Trzech Króli

6.01.2019 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic. Serdecznie zapraszamy. O godz. 1300 sprzed kościoła wyruszy Orszak Trzech Króli. Prosimy pobrać korony i chorągiewki na ten cel przygotowane, które będą rozdawane przed wyruszeniem Orszaku.
 2. Dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego – z tej racji po każdej Mszy świętej błogosławieństwo kredy i kadzidła.
 3. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i jej wystrój. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców Padlewskiego – domy prywatne. Dziękujemy Róży bł. Ks. Jana Balickiego za ofiarę na potrzeby kościoła. Dziś składka na misje.
 4. We wtorek po wieczornej Mszy świętej modlitwy do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W środę po wieczornej Mszy świętej Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W najbliższą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego – zakończenie Okresu Narodzenia Pańskiego. W tym dniu po Mszy świętej wieczornej, tj. o godz. 1800, spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup i wspólnot działających przy naszej parafii. Odpowiedzialni za organizację Zelatorzy, Animatorzy i Prezesi. Całość koordynuje Pani Dorota Zadylak i z nią prosimy uzgadniać szczegóły.
 7. Porządek „kolędy”:
  – Poniedziałek, 7 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Cegielniana 14 i 16 oraz ul. Sadowa 37 i 39.
  – Wtorek, 8 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Sadowa 15 i 15 A.
  – Środa, 9 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Sadowa 13, 13 A i 16.
  – Czwartek, 10 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Sadowa 14, 18 A, 18 C, 18 D.
  – Piątek, 11 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Sadowa 18, 18 B i ul. Jana Pawła II 31 A, 31 B i 31 C.
  – Sobota, 12 stycznia – od godz. 9.00 – ul. Jana Pawła II 31 D, 31 E, 35 A, 39 i 41.
 1. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” polecamy artykuł pt. „O szukaniu Boga w codzienności”. Czyli jak rozumieć dzisiejszą Uroczystość Trzech Króli.

Intencje:

7.01.2019r. o godz. 700 – za Siostry z Róży św. Klary i ich rodziny o Boże błog. i zdrowie;
7.01.2019r. o godz. 700 – za Siostry z Róży św. Moniki i ich rodziny o Boże błog. i zdrowie.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu zmarli w naszej parafii:
śp. Piotr Pelc z ul. Sierakowskiego
śp. Mieczysław Gąska z ul. Kiczury.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze Wschodu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Komentarz do Ewangelii

Mt 2, 1-12

Jezus objawia się dziś jako Gwiazda świecąca blaskiem miłości Boga Ojca – i przychodzi, abyś miał odwagę przyprowadzić Twój pogański świat do jedynego Zbawiciela – do Światłości rozjaśniającej każdą ciemność!

Przyjdź dziś z Trzema Mędrcami do Jezusa, oddaj Mu pokłon i rozpoznaj Go jako Prawdziwego Człowieka, Boga i Króla! Te trzy dary – mirra, kadzidło i złoto – są zapowiedzią, że Jezus:
– jako człowiek naprawdę umrze,
– jako Bóg zmartwychwstanie
– i jako Król będzie sądził ludzi!

Uwierz dziś Jezusowi i Jego Słowu, aby było w Twoim sumieniu gwiazdą, która Cię prowadzi przez życie do nieba – do modlitwy, spowiedzi, Eucharystii, pojednania!

Błogosławionej Uroczystości Objawienia Pańskiego! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Iz 60, 1-6)

Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki.

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11))

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

2. czytanie (Ef 3, 2-3a. 5-6)

Poganie są uczestnikami zbawienia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Aklamacja (Mt 2, 2b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze Wschodu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

5 stycznia 2019|