Niedziela Świętej Rodziny

30.12. 2018 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo adoracyjne przy żłóbku. Serdecznie zapraszamy. Po południu kościół będzie otworzony do wieczornej Mszy św.
 2. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i jej wystrój. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców Traugutta – domy prywatne.
 3. Jutro zakończenie Roku Pańskiego 2018. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie „Starego Roku” o godz. 1600. Nie będzie Mszy św. o godz. 1800. Zapraszamy, aby podziękować Panu Bogu za łaski otrzymane w minionym roku. Za udział w tym nabożeństwie zyskujemy odpust pod zwykłymi warunkami.
 4. We wtorek, 1.01.2019 r., Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień Pokoju. Msze św. w naszym kościele w porządku niedzielnym. Za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu Przyjdź” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po południu adoracja Najśw. Sakramentu prowadzona przez wspólnoty w kościele w następującym porządku: 1230-1330 Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców; godz. 1330-1430 Rycerstwo Niepokalanej, Radio Maryja; godz. 1430-1530 Grupy Modlitewne – Przyjaciele Oblubieńca, Neokatechumenat; godz.1530-1700 Róże Żywego Różańca, Oaza Rodzin.
 5. W środę po wieczornej Mszy św. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W tym tygodniu:
  – Pierwszy czwartek miesiąca – nabożeństwo pierwszoczwartkowe po wieczornej Mszy św.
  – Pierwszy piątek – spowiedź w czasie porannych Mszy św. i po południu od 1530. Dodatkowa Msza św. o godz. 1600. Chorych w domach odwiedzimy od godz. 800. Nabożeństwo pierwszopiątkowe po wieczornej Mszy św.
  – Pierwsza sobota – nabożeństwo różańcowe po wieczornej Mszy św.
 1. W następną niedzielę Uroczystość Objawienia Pańskiego, „Trzech Króli”. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo kredy i kadzidła. Składka z Uroczystości przeznaczona na misje. W tym roku po raz kolejny w naszym mieście przejdzie „Orszak Trzech Króli”. Z naszej parafii wyruszy jeden z Monarchów, aby przy kościele Farnym dołączyć do pozostałych. Wyjście orszaku z naszej parafii o godz. 1300. Gromadzimy się przed naszym kościołem – zachęcamy do licznego udziału. Ubieramy się w stroje o kolorze czerwonym – reprezentujemy kontynent europejski. Barwne stroje, kolęda na ustach, konkurs szopek oraz zbiórka zabawek dla podopiecznych Domu Dziecka w Sanoku. Prosimy o ich przyniesienie na Rynek.
 2. Porządek „kolędy”:
  – Środa, 2 stycznia – od godz. 15.30 – domy prywatne: ul. Czysta, ul. Sąsiedzka, ul. Zgodna, ul. Bliska, ul. Jana Pawła II (numery nieparzyste), ul. Cegielniana, ul. Kamienna, ul. Sadowa.
  – Czwartek, 3 stycznia – od godz. 15.30 – bloki: ul. Sadowa 30 i 34 oraz ul. Cegielniana 62 i 64.
  – Sobota, 5 stycznia – od godz. 9.00 – bloki: ul. Cegielniana 18, 20 i 22.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Łk 2, 41-52)

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Komentarz do Ewangelii

Łk 2, 41-52.

Bóg Ojciec zaprasza Cię dziś, abyś zobaczył, gdzie jest Jezus w Twoim codziennym życiu. Bo jest niebezpieczeństwo, że w zwyczajach świątecznych On Ci się zagubi (jak Józefowi i Maryi).

Wyruszaj jak najczęściej do świątyni (na modlitwę), aby tam znajdować Jezusa (dla Twojego życia) – w sakramentach, w Słowie, które będzie interpretować wydarzenia z Twojego życia! Nie ustawaj w modlitwie i trwaj w najważniejszej relacji życia – z Bogiem, który jest Ojcem. Pragnij przyjmować Jezusa w Słowie i w Komunii Świętej – gdzie On daje moc, aby przeprowadzać Cię przez codziennie zmagania! Słuchaj Boga – abyś wzrastał w mądrości i w łasce u Boga i i ludzi! Odwagi!

Błogosławionej Niedzieli Świętej Rodziny! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (1 Sm 1, 20-22. 24-28)

Samuel zostaje przedstawiony Panu

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: «Uprosiłam go u Pana».

Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: «Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na zawsze».

Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.

Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: «Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. o tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu».

I oddali tam pokłon Panu.

Psalm (Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10 (R.: por. 5a))

Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu

Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu

Panie zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucha, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, Tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu

2. czytanie (1 J 3, 1-2. 21-24)

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa on w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał.

Aklamacja (Por. Dz 16, 14b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 2, 41-52)

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

29 grudnia 2018|