Niedziela Chrztu Pańskiego

13.01.2019 r. Zakończenie Okresu Narodzenia Pańskiego

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy.
 2. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej tj. o godz. 1800 spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup parafialnych.
 3. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i jej wystrój. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców ul. Szafera – domy prywatne. Za tydzień składka na ogrzewanie kościoła.
 4. We wtorek po wieczornej Mszy świętej modlitwy do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W środę po wieczornej Mszy świętej Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W piątek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 7. W sobotę wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara.
 8. W następną niedzielę na godz. 1600 zapraszamy wszystkich parafian do wspólnego kolędowania przy żłóbku. Śpiewowi kolęd będzie przewodniczyć duet Pani Sabina Wierdak i Tomasz Dybała oraz Pan Organista.
 9. Spotkanie dla osób, które zapisały się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej odbędzie się w następną niedzielę po wieczornej Mszy św. w dolnym kościele.
 10. Porządek „kolędy”:

– Poniedziałek, 14 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Jana Pawła II 45, 47 i 49
– Wtorek, 15 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Cegielniana 26 i 34
– Środa, 16 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Jana Pawła II 51, 53 i 53 A
– Czwartek, 17 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Jana Pawła II 53 B
– Piątek, 18 stycznia – od godz. 15.30 – ul. Gorazdowskiego 2 oraz domy i mieszkania, w których nie byliśmy, a Gospodarze chcą przyjąć Księdza z wizytą kolędową.

 1. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” polecamy artykuł pt. „Polacy, jesteście przyszłością świata”. 

Intencje:

18.01., piątek, godz. 700
Dziękczynna za obecność Matki Bożej Fatimskiej
od wszystkich mieszkańców Kiczur
z prośbą o błog. Boże i opiekę NMP oraz o radość nieba dla zmarłych

– 18.01., piątek, godz. 700 + Ks. Jan Bień

– 20.01., godz. 830 O Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski dla członkiń
Róży św. Józefa Sebastiana Pelczara i Ich Rodzin.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Komentarz do Ewangelii

Łk 3, 14-22.

Jezus przyjął chrzest od Jana na rozpoczęcie nowego etapu życia – publicznej działalności. On zrobił to dla Ciebie – by zaprosić Cię DO SZUKANIA NOWEJ I ZYWEJ RELACJI Z BOGIEM! Nad Jezusem otworzyło się niebo – zamknięte dla ludzi zapatrzonych w siebie. Popatrz dziś w niebo, poza siebie i rozpoznaj Boga, który DLA CIEBIE dał Jezusa Chrystusa!

W momencie chrztu dostałeś imię Chrystusa! Masz na imię CHRZEŚCIJANIN! Abyś mógł mieć takie postawy jak Jezus Chrystus! I mimo całego Twojego grzechu, dziś zabrzmiał z nieba głos dla Ciebie: TYŚ JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, W TOBIE MAM UPODOBANIE!
Dlatego to wszystko co dziś dokonało się i zostało powiedziane nad Jordanem do Jezusa, dotyczy i Ciebie! To piękna i Dobra Nowina!

Czy jednak dziś Twoje życie podoba się Bogu? Twoje relacje do ludzi, do rzeczy?

Bóg WYBRAŁ CIEBIE po to, żeby świat wokół Ciebie nabrał smaku, żebyś dawał świ! adectwo innym, że Bóg kocha i szuka każdego człowieka! Odwagi!

Do posłuchania:

Błogosławionej Niedzieli Chrztu Pańskiego! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11)

Przygotujcie drogę dla Pana

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy».

Głos się rozlega: «drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».

Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30 (R.: por. 1a))

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Chmury są Twoim rydwanem, *
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Ty wszystko mądrze uczyniłeś, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Oto jest morze, ogromne i szerokie, †
a w nim żyjątek bez liku, *
zwierząt wielkich i małych.

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

2. czytanie (Tt 2, 11-14; 3, 4-7)

Chrystus zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Aklamacja (Por. Łk 3, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

12 stycznia 2019|