XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

10.10.2021 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Gościmy w naszej wspólnocie ks. Roberta ze Zgromadzenia Księży Michalitów. Głosi okolicznościowe słowo Boże zachęcając do przyjęcia szkaplerza św. Michała Archanioła oraz wytrwałej modlitwy o przemianę świata. O godz. 1600 kościele spotkanie dla tych, którzy szkaplerz chcieliby przyjąć a tym samym włączyć się do wielkiej Rodziny Czcicieli św. Michała Archanioła. Przeżywamy dzisiaj także XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Od wielu też lat wspieramy zdolną lecz niezamożną młodzież na drodze zdobywania wiedzy. Uczyńmy to także dzisiaj w zbiórce do puszek po każdej Mszy Świętej.
 1. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 1615.Wieczorna Eucharystia o godz. 1700.
 1. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie formacyjne Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.
 1. We wtorek Nowenna do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań oraz spotkanie formacyjne Rycerstwa Niepokalanej.
 1. W środę po wieczornej liturgii Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W czwartek po wieczornej liturgii spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej a w kościele czuwanie modlitewne, na które zaprasza Oaza młodzieżowa.
 1. Przez cały miesiąc październik trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 1630. Natomiast dla dorosłych przez cały tydzień o godz. 1730. W niedziele października modlitwa różańcowa o godz. 1615.
 1. W sobotę o godz. 1000 zapraszamy na spotkanie Oazę Dzieci Bożych a o godz. 1100 ministrantów oraz lektorów.
 1. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta z udziałem osób niepełnosprawnych.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z  Jana Pawła, domy prywatne. Dziękujemy także za ofiary składane na budowę nowych organów. W przyszłą niedzielę składka na ten właśnie cel. W miesiącu wrześniu zgromadziliśmy 23 990 zł. (składka inwestycyjna 7900 zł. z wpłat na konto 6060 zł., z ofiar w kopertach 10030 zł ). Dziękujemy Róży św. Weroniki za ofiarę złożoną na potrzeby kościoła.
 1. Są już do nabycia parafialne kalendarze na rok 2022. Cena minimalna 12 zł. Ofiary złożone za ich nabywanie przeznaczymy na cele oazowe i ministranckie.
 1. Polećmy miłosierdziu Bożemu zmarłych, których pożegnaliśmy w naszej parafialnej wspólnocie: + Czesławę Lemko. „Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…

Ewangelia (Mk 10, 17-30)

Rada dobrowolnego ubóstwa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Komentarz do Ewangelii

Będę przyglądał się człowiekowi, który biegnie do Jezusa i upada przed Nim na kolana. Zwrócę uwagę na przejęcie, z jakim pyta Jezusa. Chce się dowiedzieć, jak osiągnąć życie wieczne (w. 17). Zapytam siebie o moje najgłębsze pragnienia. Co w nich dominuje?

Jezus przypomina mi, że podstawową drogą do wieczności jest wierność przykazaniom (w. 19). Czy mógłbym teraz spojrzeć Jezusowi prosto w oczy i powiedzieć: „Nauczycielu, przestrzegam przykazań od mojej młodości”? (w. 20).

Wpatrując się w Jezusa, przywołam po kolei Boże przykazania. Zatrzymam się nad każdym z nich. Będę Mu dziękował za każdą wierność i żałował szczerze za niewierności.

Wyobrażę sobie Jezusa, który patrzy na mnie z miłością i pyta: „Czy jest coś, czego jeszcze nie potrafi sz Mi oddać „na zawsze”? (ww. 21-22). Jakiego żądania z Jego strony bałbym się najbardziej?

Jezus przestrzega mnie jednak przed zniewoleniem bogactwami i nieuporządkowanym przywiązaniem. Jezus jest szczery wobec mnie: gromadząc wiele, na wiele będę narażony (ww. 23-25).

Zaproponuję sobie „test na wolność”. Wymienię przed Jezusem wszystko, co jest dla mnie najcenniejsze: osoby, rzeczy, zdolności, karierę. Spróbuję świadomie, po kolei Mu to oddać. Z czego jest mi najtrudniej w tej chwili zrezygnować? O co chciałbym prosić Jezusa?

Jezus zapewnia mnie, że jeśli podporządkuję Mu mienie swojego życia, otrzymam stokroć więcej tam, gdzie żyję i pracuję (ww. 28-30). Nie dokona się to jednak bez wysiłku i zmagań. Zawierzę Jezusowi całe moje życie i wieczność, do której zmierzam: „Jezu, jesteś moim największym dobrem!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Mdr 7, 7-11)

Mądrość to skarb najcenniejszy

Czytanie z Księgi Mądrości

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto.

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.

Psalm (Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a))

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

2. czytanie (Hbr 4, 12-13)

Skuteczność słowa Bożego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

Aklamacja (Mt 5, 3)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Wersja dłuższa

Ewangelia (Mk 10, 17-30)

Rada dobrowolnego ubóstwa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Wersja krótsza

Ewangelia (Mk 10, 17-27)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

10 października 2021|