XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

17.10.2021r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta z udziałem osób niepełnosprawnych. Nabożeństwo różańcowe o godz. 1615.Wieczorna Eucharystia o godz. 1700.
 1. W poniedziałek po Mszy wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca.
 1. We wtorek o godz. 1630 spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla uczniów klas 8. Wieczorem Nowenna do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W środę po wieczornej liturgii Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W czwartek kolejna Msza Święta ze szczególnym uwzględnieniem spraw naszej Ojczyzny oraz modlitwy przy Obrazie Matki Bożej Katyńskiej. Po wieczornej liturgii spotkanie formacyjne Oazy młodzieżowej.
 1. W piątek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II a po zakończonej Eucharystii Nabożeństwo do świętej Rity z odczytaniem próśb i podziękowań oraz obrzędem błogosławieństwa róż. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tym nabożeństwie.
 1. W sobotę o godz. 1000 zapraszamy na spotkanie Oazę Dzieci Bożych a o godz. 1100 ministrantów oraz lektorów.
 1. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej wspólnocie Tadeusza Deca, proboszcza parafii Jedlicze. Parafia buduje kościół dojazdowy i istnieje pilna potrzeba pokrycia tej świątyni. Dlatego też wspólnota budująca kościół prosi o wsparcie tego dzieła. Uczynimy to w zbiórce do puszek.
 1. Przez cały miesiąc październik trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 1630. Natomiast dla dorosłych przez cały tydzień o godz. 1730. W niedziele października modlitwa różańcowa o godz. 1615.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z  ul. Traugutta, domy prywatne. Dzisiejsza składka jest inwestycyjną z przeznaczeniem na budowę organów. Dziękujemy Róży św. Moniki za ofiarę złożoną na potrzeby kościoła.
 1. Są jeszcze do nabycia parafialne kalendarze na rok 2022. Cena minimalna 12 zł. Ofiary złożone za ich nabywanie przeznaczymy na cele oazowe i ministranckie.
 1. Intencje zbiorowe: z Róży św. Weroniki10., godz. 1800, z Róży św. Brata Alberta 22.10., godz. 1800.
 1. Polećmy miłosierdziu Bożemu zmarłych, których pożegnaliśmy w naszej parafialnej wspólnocie w mijającym tygodniu: + Ksenię Wilka. „Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…

Ewangelia (Mk 10, 35-45)

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Komentarz do Ewangelii

Spróbuję wczuć się w przeżycia Jana i Jakuba. Zobaczę, jak podchodzą do Jezusa. Proszą, aby w wieczności mogli przebywać najbliżej Niego (ww. 35-37). Czy jest we mnie podobne pragnienie? Czy tęsknię za bliskością Jezusa?

„Co chcecie, żebym wam uczynił”? (w. 36). Jezus zachęca mnie, abym Go prosił. Mogę być pewny, że ilekroć zbliżam się do Niego na modlitwie, On pierwszy czeka na mnie i gotów jest słuchać moich próśb. Czy jestem przekonany, że nie ma takich próśb, których On by nie wysłuchał?

„Nie wiecie, o co prosicie” (w. 38). Jezus uświadamia mi, że to, o co nieraz usilnie proszę, nie jest mi do końca znane. Widzę tylko jedną stronę rzeczywistości – moje potrzeby. On zna drugą stronę – wolę Ojca, który pragnie mojego dobra. Czy wierzę, że On wie najlepiej, co jest dla mnie dobre?

Przedstawię sobie obraz Boga Ojca, który przygotowuje dla mnie miejsce w wieczności (w. 40). Uświadomię sobie, że codziennie o mnie myśli i mnie oczekuje. Będę prosił z miłością, aby strzegł mnie i mojego miejsca w wieczności.

Nie wiem, co jest moim kielichem doświadczeń, który mam wypić w tym życiu (w. 39). W żarliwej modlitwie poproszę Go, abym z miłością przyjmował wszystko, co przygotowuje dla mnie każdego dnia.

Jezus pokazuje mi ewangeliczną drogę do nieba. Jest to droga służby, wolna od niezdrowej rywalizacji i wywyższania się (ww. 41-45). Przestrzega mnie, abym nie ulegał modzie tego świata, który manifestuje swoją władzę nad innymi i siłę.

Zobaczę siebie w spotkaniach z bliskimi, pośród codziennych zajęć. Co przeważa we mnie: postawa życzliwości i służby czy rywalizacji i skupiania się na sobie? Zanurzę się w modlitwie serca, którą rozciągnę na cały dzień: „Jezu, spraw, abym upodabniał się do Ciebie!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Iz 53, 10-11)

Cena zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22))

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

2. czytanie (Hbr 4, 14-16)

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Aklamacja (Por. Mk 10, 45)

Alleluja, alleluja, alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Wersja dłuższa

Ewangelia (Mk 10, 35-45)

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Wersja krótsza

Ewangelia (Mk 10, 42-45)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

17 października 2021|