XXII Niedziela Zwykła

1.09.2019 r.

 1. Dziś nabożeństwo różańcowe oraz zmiana tajemnic o godz. 16.15. Serdecznie zapraszamy. Msza święta wieczorna o godz. 17.00. W 80 Rocznicę wybuchu II wojny światowej omadlajmy sprawy naszej Ojczyzny oraz pokoju na świecie.
 2. Jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zapraszamy uczniów, rodziców nauczycieli i wychowawców do udziału w Eucharystii o godz.8.00. Zawierzymy ten czas zdobywania wiedzy i wytrwałej nauki szczególnej opiece Jezusa.
 3. Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy także czas formacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej formacji. Spotkanie Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” pod opieką ks. Roberta odbędzie w poniedziałek po Mszy św. wieczornej w dolnym kościele. Ks. Paweł zaprasza w czwartek po Mszy Św. wieczornej na spotkanie oazowe młodzież naszej parafii. W sobotę o godz. 10.00. spotkanie formacyjne dla dzieci pod opieką ks. Roberta. Od przyszłego tygodnia rozpoczniemy przygotowanie do bierzmowania pod opieką ks. Damiana.
 4. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W pierwszy czwartek miesiąca okazja do spowiedzi a po Mszy Świętej nabożeństwo z modlitwami o nowe i święte powołania. Po Mszy Św. wieczornej rozpoczynamy cykl katechez przedmałżeńskich. Informacje na ten temat na stronie internetowej naszej parafii.
 7. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.00. kapłani udadzą się z posługą do chorych. Od godz. 15.30. okazja do spowiedzi. Eucharystie popołudniowe o godz. 16.00. oraz 18.00. z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa.
 8. W pierwszą sobotę Msza Święta wieczorna o godz. 1800 w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa, którymi jest obrażane. Po Mszy Świętej nabożeństwo fatimskie z modlitwą różańcową z procesją na ul. Kiczury.
 9. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Langiewicza 9 kl. III i IV.
 10. Dziękujemy za kolejne ofiary składane na nowe organy. Bóg zapłać! Blankiety na wpłaty na organy u ministrantów przy gazetach.
 11. Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dwóch terminach: w drugim tygodniu ferii (18-25 stycznia) i bezpośrednio po feriach (25 stycznia do 1 lutego 2020 roku). Program i więcej informacji w zakrystii.
 12. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego” oraz inne czasopisma o tematyce religijnej.
 13. Intencje zbiorowe:
  – w środę o godz 18.00. nowennowa w intencji próśb i podziękowań,
  – w czwartek o godz. 18.00. powołaniowa,
  – w sobotę o godz. 18.00. wynagradzająca Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa.

Ewangelia (Łk 14, 1. 7-14)

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Komentarz do Ewangelii

Przedstawię sobie Jezusa jako gościa spożywającego posiłek w domu przywódcy faryzeuszów. Zwrócę uwagę na zachowanie gości, którzy zajmują pierwsze miejsca (ww. 1 i 7). Jezus gani taką postawę.

Przypomnę sobie różne sytuacje z mojego życia, gdy przebywałem w grupie ludzi, na spotkaniach; sytuacje z mojej rodziny czy wspólnoty. Co mogę powiedzieć o moim zachowaniu? Czy nie staram się dominować, zwracać na siebie uwagi, narzucać innym swojego zdania? Czy nie wykorzystuję dla własnych celów zajmowanego stanowiska, pełnionej funkcji?

Jezus zwraca uwagę, że w grupie może zawsze znajdować się ktoś znakomitszy ode mnie (w. 8). Czy dopuszczam do siebie taką myśl, ilekroć rozmawiam z innymi, słucham i przedstawiam im swoje racje? Czy potrafi ę ustępować miejsca innym, stawiać ich wyżej od siebie? Jak przeżywam sytuacje, w których czuję się spychany na ostatnie miejsce?

Jezus przypomina, żeby w spotkaniach z innymi uczyć się bezinteresowności i hojności (w. 12-14). Pomyślę o moich spotkaniach i relacjach z bliźnimi. Z kim najczęściej i najchętniej rozmawiam? Czy nie otaczam się jedynie osobami, które są dla mnie miłe, sympatyczne i wdzięczne? Czy nie pomagam innym dla własnej przyjemności, osobistej satysfakcji? Czy nie posługuję się drugim człowiekiem dla zaspokojenia własnych potrzeb?

Czy są osoby, których świadomie nie dopuszczam do siebie i do grona swoich przyjaciół? Pomyślę o tych, których nie lubię, których wręcz nie akceptuję. Wymienię ich imiona i powierzę ich Jezusowi. Będę prosił: „Naucz mnie ich kochać!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Syr 3, 17-18. 20. 28-29)

Bóg miłuje pokornych

Czytanie z Mądrości Syracha

Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza – to pragnienie mędrca.

Psalm (Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 (R.: por. 11b))

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
bo Pan Mu na imię.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *
Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

2. czytanie (Hbr 12, 18-19. 22-24a)

Stare i Nowe Przymierze

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił.

Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa.

Aklamacja (Mt 11, 29ab)

Alleluja, alleluja, alleluja

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 14, 1. 7-14)

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

1 września 2019|