XXIII Niedziela zwykła

8.09.2019r.

 1. Dziś nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia z ucałowaniem relikwii św. Siostry Faustyny o godz. 1615. Serdecznie zapraszamy. Msza święta wieczorna o godz. 1700.
 2. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniegoz odczytaniem próśb i podziękowań. Po nabożeństwie spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
 3. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocyz odczytaniem próśb i podziękowań.
 4. We czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.
 5. W piątek zapraszamy uczniów klas 7 i 8 wraz z Rodzicami na Mszę Świętą o godz. 18.00 i spotkanie formacyjne przygotowujące do sakramentu bierzmowania.
 6. W piątek po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy do Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu tych, którzy chcieliby zgłębiać i przeżywać kult Przenajdroższej Krwi Chrystusa w modlitewnej wspólnocie. Po adoracyjnej modlitwie przed Panem krótkie spotkanie organizacyjne.
 7. W sobotę jako parafialna wspólnota włączymy się w ogólnopolską Akcję „Polska pod krzyżem” wynagradzając za grzechy bluźnierstw i zniewag popełnionych przez nas Polaków. To forma naszej publicznej pokuty. O godz. 15.00 rozpoczniemy Drogę krzyżową w kościele a po jej zakończeniu obok krzyża misyjnego pod kościołem odmówimy Koronkę do Bożego miłosierdzia. Do udziału we wspólnej modlitwie serdecznie zapraszamy grupy parafialne oraz wszystkich parafian.
 8. W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 odprawimy Mszę Świętą dla osób niepełnosprawnych a po jej zakończeniu uczestników liturgii zapraszamy na wspólne spotkanie. Takie spotkania będą miały miejsce zawsze w III niedzielę miesiąca z wyjątkiem wakacji.
 9. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Langiewicza 9 kl. V i VI. Dziękujemy za ofiary składane na nowe organy. Bóg zapłać! Za tydzień składka na budowę nowych organów. Blankiety na wpłaty na organy u ministrantów przy gazetach. Dziękujemy Róży św. Weroniki za złożoną ofiarę na potrzeby naszej parafii.
 10. 28 września odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Parafii św. Piotra i św. Jana Pawła II w Krośnie. Prosimy zapisywać się w zakrystii do 20 września. Koszt pielgrzymki 20 zł.
 11. Intencje zbiorowe: we wtorek o godz. 18.00 Msza św. od Rycerstwa w intencji ks. Maksymiliana z wdzięcznością za dar Jego posługi i o potrzebne łaski dla Członków Rycerstwa Niepokalanej, w czwartek o godz. 18.00 w intencji Członków Akcji Katolickiej.
 12. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury.
 13. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: w piątek – św. Jana Chryzostoma, w sobotę – św. Podwyższenia Krzyża Świętego.
 14. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:  + Józefa Maślaka oraz + Dawida Zająca.
  Powierzmy ich miłosierdziu Pana:
  „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Komentarz do Ewangelii

O co proszę? O nowy, radykalny wybór życia z Jezusem.

Będę kontemplował Jezusa, za którym podążają wielkie tłumy ludzi (w. 14). Jezus pragnie, aby zastanowili się nad swoją rzeczywistą więzią z Nim samym. Czy jest ona prawdziwa czy tylko pozorna, zewnętrzna?

Jezus otwarcie podaje warunki naśladowania Go: miłować Go bardziej niż wszystkich innych (w. 26), zgodzić się na krzyż cierpienia i odrzucić zniechęcenie (ww. 27-32), dla Niego wyrzec się wszystkiego (w. 33).

Słuchając wymagań Jezusa, spróbuję „przetestować” moje rzeczywiste zaangażowanie się w podążanie za Nim. Co mogę powiedzieć o mojej wierności Jezusowi?

Przywołam na pamięć wszystkie osoby drogie mojemu sercu. Pomyślę o relacjach i o najgłębszych uczuciach, jakie mnie z nimi łączą. Czy jestem w nich wolny? Czy nie przysłaniają mi Jezusa i nie opóźniają mojego kroczenia za Nim? Czy odczuwam w sobie jakiekolwiek relacje z drugą osobą, które nie przystoją mojemu powołaniu i osłabiają moją wierność Jezusowi? Szczerze porozmawiam o tym z Jezusem i będę Go prosił o uporządkowanie moich postaw miłości.

Na jakie cierpienie jest mi najtrudniej zgodzić się w moim życiu? Poproszę o szczerość i otwartość, abym mógł poznać moje największe opory i lęki wobec cierpienia. Powierzę je Jezusowi, aby pomagał mi pokonywać opory i pokusy zniechęcenia.

Na końcu pomyślę o tych wszystkich rzeczach, które najbardziej wiążą moje serce. Czy potrafi łbym je zostawić dla Jezusa, wyrzec się ich, czyli uznać, że już do mnie nie należą. Czy nie ulegam pokusie gromadzenia rzeczy, zachłanności?

Odnowię mój wybór Jezusa. Wyznam Mu szczerze moje obawy wobec Jego wymagań. W sercu modlić się będę słowami: „Jezu, chcę być wierny Twoim wezwaniom”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Mdr 9, 13-18)

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Księgi Mądrości

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli.

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego?

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość.

Psalm (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b))

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

2. czytanie (Flm 9b-10. 12-17)

Wszyscy są braćmi

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona

Najdroższy:

Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

Aklamacja (Ps 119 (118), 135)

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

7 września 2019|