XXX Niedziela zwykła

24.10.2021r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Gościmy w naszej wspólnocie Tadeusza Deca, proboszcza parafii Jedlicze, który kieruje do nas Boże słowo oraz prosi o wsparcie inicjatywy budowy nowego kościoła. Zechciejmy wspomóc to dzieło w zbiórce do puszek.
 1. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie formacyjne Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.
 1. We wtorek wieczorem Nowenna do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W środę po wieczornej liturgii Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W czwartek o godz. 1630 w dolnym kościele spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 7. Po wieczornej liturgii spotkanie formacyjne Oazy młodzieżowej.
 1. W piątek po wieczornej liturgii spotkanie Kręgu Domowego Kościoła św. Siostry Faustyny.
 1. W sobotę o godz. 1000 zapraszamy na spotkanie Oazę Dzieci Bożych a o godz. 1100 ministrantów oraz lektorów.
 1. W przyszłą niedzielę gościć będziemy przedstawicieli wspólnoty neokatechumenalnej, która zaprosi nas do udziału w katechezach głoszonych w naszyj świątyni w miesiącu listopadzie i grudniu. Otwórzmy serca na dar tego zaproszenia.
 1. Przez cały miesiąc październik trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 1630. Natomiast dla dorosłych przez cały tydzień o godz. 1730. W niedziele października modlitwa różańcowa o godz. 1615. 
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z  ul. Padlewskiego, domy prywatne. Dziękujemy także za ofiary składane na budowę organów.
 1. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Święte na cmentarzu centralnym oraz południowym o godz. 1400. Później procesja po cmentarzu z modlitwami za zmarłych. Przy cmentarzach odbędzie się kwesta organizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Przez cały tydzień okazja do skorzystania z sakramentu pokuty przed tym wydarzeniem.
 1. W zakrystii są jeszcze do nabycia parafialne kalendarze na rok 2022. Cena minimalna 12 zł.
 1. Intencje zbiorowe: z Róży św. Klary 10., godz. 1800, z Róży św. Judy Tadeusza 28.10., godz. 1800., z Róży św. Heleny 29.10., godz. 1800.
 1. Polećmy miłosierdziu Bożemu zmarłych, których pożegnaliśmy w naszej parafialnej wspólnocie w mijającym tygodniu: + Wojciecha Szczudlika, + Marię Słomiany, + Stefanię Tymcio. „Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie…

Ewangelia (Mk 10, 46b-52)

Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Komentarz do Ewangelii

Wmieszam się w tłum ludzi, który ciśnie się na Jezusa u bramy miasta. Zobaczę niewidomego żebraka przy drodze i wsłucham się w jego przejmujące, coraz głośniejsze wołanie. Błaga Jezusa o litość nad sobą. Inni krzyczą, aby umilkł (ww. 46-48).

Spróbuję wczuć się w nędzny los Bartymeusza. Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, kiedy czułem się jak żebrak i błagałem o litość nad sobą. Co to było za doświadczenie? Jak wtedy obchodzili się ze mną ludzie? Jak wówczas wyglądała moja modlitwa?

Będę kontemplował spotkanie Jezusa z niewidomym (ww. 49-51). Jezus słyszy krzyk żebraka. Przystaje i każe go przywołać. Zobaczę reakcję żebraka: zrzuca z siebie płaszcz, zrywa się i przychodzi do Jezusa.

Uświadomię sobie, że Jezus codziennie przechodzi moimi drogami. Przystaje przy mnie. Pyta o moją codzienność, o to, czego mi potrzeba. Czy Go zauważam? Czy potrafię zrywać się jak niewidomy i biec do Niego? Czy żyje we mnie uczucie przylgnięcia do Jezusa?

Wyobrażę sobie Jezusa, który przywołuje mnie i pyta: „Co chcesz, abym Ci uczynił?”. Co chciałbym Mu teraz powiedzieć? Co jest moim największym pragnieniem?

„Twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 52). Jezus uświadamia mi, jak wielka moc tkwi w mojej wierze. On sam jest zdolny uzdrowić nawet ślepego. Nie ma takich schorzeń, którym nie potrafiłby zaradzić. Pyta jednak o moją wiarę. Od niej uzależnia działanie swojej mocy.

Czy wierzę głęboko w Jezusa, który uzdrawia? W serdecznej rozmowie z Jezusem będę Go prosił o dar silnej wiary. Uczynię to moją intencją na najbliższy tydzień. W częstym akcie strzelistym będę powtarzał z ufnością: „Jezusie, ulituj się nade mną”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Jr 31, 7-9)

Pan wybawił swój lud

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą.

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym».

Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

2. czytanie (Hbr 5, 1-6)

Chrystus kapłanem na wieki

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Aklamacja (Por. 2 Tm 1, 10b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 10, 46b-52)

Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

24 października 2021|