XXVI Niedziela zwykła

28.09.2019r.
Ogłoszenia duszpasterskie

 1. O godz. 16.nabożeństwo nieszporów brewiarzowych. Eucharystia wieczorna o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy.
 2. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary. W poniedziałek spotkanie dla ministrantów i lektorów od godz. 16.45 do 17. pod opieką ks. Pawła. Mile widziani nowi kandydaci do służby ołtarza.
 3. Również w poniedziałek Wspólnota „Przyjaciół Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii o godz. 18. i spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 4. Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Serdecznie zachęcamy do udziału w modlitwie tak bardzo zakorzenionej w naszej pobożności. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30., dla dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 17.30. natomiast w niedziele października o godz. 16.30.
 5. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 7. W pierwszy czwartek miesiąca okazja do spowiedzi a podczas modlitwy różańcowej modlić się będziemy o nowe i święte powołania. Zapraszamy młodzież oazową do udziału we Mszy Świętej o godz. 18. oraz spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 8. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.00. kapłani udadzą się z posługą do chorych. Od godz. 15.30. okazja do spowiedzi. Eucharystie popołudniowe o godz. 16.00. a po niej różaniec dla dzieci oraz o godz. 18.00. O 17.30. nabożeństwo różańcowe wraz z Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 9. W sobotę o godz. 10. spotkanie formacyjne dla dzieci, które prowadzi ks. Robert.
 10. W sobotni wieczór nabożeństwo fatimskie połączone z procesją ulicami Jana Pawła II, Sadową oraz Traugutta. Zachęcamy do tego jakże pięknego spotkania z Matką. Nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30.
 11. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Traugutta 17a kl. III i IV. Dziękujemy za ofiary składane na nowe organy a także na potrzeby kościoła. Dziękujemy z ofiarę złożona przez Różę św. Jadwigi Królowej. Blankiety  wpłat na organy u ministrantów przy gazetach.
 12. W liturgii kościoła wspominamy: w poniedziałek św. Hieronima, we wtorek św. Teresę od Dzieciątka Jezus, w środę Aniołów Stróżów, w piątek św. Franciszka z Asyżu, w sobotę św. Siostrę Faustynę Kowalską.
 13. Intencje zbiorowe: w sobotę o godz. 7.00. o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Członków Róży św. Siostry Faustyny oraz ich Rodzin, w sobotę o godz. 18.00. o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Członków Róży św. Kingi oraz ich Rodzin
 14. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do owocnej lektury.
 15. 11 października o godz. 18.30. w naszym kościele odbędzie się koncert noszący tytuł: „Soli Deo Gloria” z udziałem orkiestry i chóru pod batutą Mieszka Szybki o występami zaproszonych solistów. Koncert rozpocznie w naszej wspólnocie czas przygotowania do obchodów 100 Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy.
 16. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: + Jadwigę Zacharską oraz + Mieczysława Króla. Powierzmy ich miłosierdziu Pana: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Łk 16, 19-31)

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów:

«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”».

Komentarz do Ewangelii

Słuchając przypowieści Jezusa, spróbuję przywołać na pamięć bolesne podziały na biednych i bogatych (informacje radiowe, telewizyjne, prasowe). Czy spotykam się z nimi także w moim środowisku? Czy nie ma wokół mnie biednych Łazarzy? Co mogę powiedzieć o mojej osobistej wrażliwości na ludzi potrzebujących?

Zwrócę uwagę na postawę człowieka bogatego. Jezus opisuje jego życie w kilku słowach: „Dzień w dzień świetnie się bawił” (w. 19). Jego życie polegało jedynie na braniu i używaniu. Skutkiem takiej postawy było zamknięcie się we własnym świecie przyjemności i brak wrażliwości na potrzeby człowieka żyjącego tuż obok (w. 20).

Patrząc na zachowanie bogatego, zapytam siebie przed Jezusem o moje życie: Czy nie odnajduję w sobie jakichś cech postawy bogatego? Czy nie koncentruję się jedynie na staraniach o zaspokojenie własnych potrzeb? Czy potrafi ę dzielić się z innymi nie tylko tym, co mi zbywa?

Los bogatego człowieka po śmierci jest gorzkim owocem jego całego życia przesiąkniętego egoizmem. Podobnie jak za życia, tak i teraz jest sam. Dzieli go wielka przepaść od Łazarza i Abrahama, ponieważ takim było jego życie (ww. 23-26). Piekło dla człowieka zaczyna się w tym momencie, w którym decyduje się on żyć tylko dla siebie.

Postaram się z całą szczerością serca wyznać przed Jezusem te postawy własnego egoizmu, które najbardziej ranią moich bliskich. Trwając w milczeniu, będę prosił Jezusa, aby On sam ostrzegł mnie i wskazał na to, co w moim życiu najbardziej zamyka mnie na bliźnich. Będę prosił Go usilnie: „Jezu, uwolnij mnie od zajmowania się tylko sobą”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Am 6, 1a. 4-7)

Lekkomyślność bogaczy

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Tak mówi Pan wszechmogący:

«Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków».

Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b))

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
Albo: Alleluja

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
Albo: Alleluja

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
Albo: Alleluja

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
Albo: Alleluja

2. czytanie (1 Tm 6, 11-16)

Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

Aklamacja (Por. 2 Kor 8, 9)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 16, 19-31)

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów:

«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”».

29 września 2019|