XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

26.09.2021 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiaj o godz. 1630 nabożeństwo do św. Zygmunta Gorazdowskiego. Wieczorna Eucharystia o godz. 1700.
 1. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie formacyjne Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Zapraszamy także jutro po wieczornej Eucharystii na spotkanie z Pawłem Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
 1. We wtorek o godz. 1500 zapraszamy do wspólnego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia pod krzyżem misyjnym obok kościoła. Jest to ogólnopolska inicjatywa modlitewna „Iskra Bożego miłosierdzia”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. We wtorek o godz. 1630 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7. Po wieczornej Eucharystii Nowenna do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań i spotkanie formacyjne Kręgu Domowego Kościoła pod patronatem św. Siostry Faustyny
 1. W środę po wieczornej liturgii Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań. Po zakończeniu Eucharystii spotkanie Rady duszpasterskiej.
 1. W czwartek po wieczornej liturgii spotkanie Oazy młodzieżowej.
 1. W I piątek okazja do skorzystania z sakramentu pokuty rano oraz od godz. 1530. Msze Święte po południu o godz. 1600 oraz 1800. Po Tego dnia kapłani od godz. 800 udadzą się z posługą do chorych. W piątek rozpoczynamy miesiąc październik. To czas szczególnego spotkania z modlitwą różańcową. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o godz. 1630. Natomiast dla dorosłych przez cały tydzień o godz. 1730. W niedziele października modlitwa różańcowa o godz. 1615.
 1. I sobota miesiąca jest dniem wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi. Wieczorem Nabożeństwo fatimskie na, które bardzo serdecznie zapraszamy. O godz. 1000 zapraszamy Oazę Dzieci Bożych a o godz. 1100 ministrantów i lektorów.
 1. W przyszłą niedzielę nabożeństwo różańcowe ze zmianą tajemnic rozpoczniemy o godz. 1545. Rozważaniom towarzyszyć będzie występ zespołu NORO LIM z Krakowa, który już dwukrotnie u nas gościł z koncertem papieskim oraz drogą krzyżową. Tym razem przeżyjemy modlitewne spotkanie z Maryją w pieśni i poezji oraz będziemy mieli okazję aby podziękować Różom Różańcowym za ich codzienną modlitwę. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału i wspólnej modlitwy.
 1. W dniu dzisiejszym Damian świętuje swoje imieniny. Dziękujemy Mu za kapłańską posługę i życzymy obfitości Bożych darów.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z  Goslara. Dziękujemy także za ofiary składane na budowę nowych organów.
 1. Są już do nabycia parafialne kalendarze na rok 2022. Cena minimalna 12 zł. Ofiary złożone za ich nabywanie przeznaczymy na cele oazowe i ministranckie. Bóg zapłać wszystkim którzy w dniu wczorajszym tak pięknie i twórczo pomogli nam przeżyć „pożegnanie lata” i dostarczyli dzieciom oraz młodzieży niezapomnianych wrażeń.
 1. Polećmy miłosierdziu Bożemu zmarłych, których pożegnaliśmy w naszej parafialnej wspólnocie: „Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Komentarz do Ewangelii

Jezus w rozmowie z Janem udziela mi życiowej mądrości: mam dostrzegać dobro w każdym człowieku, także w tym, który nie przyznaje się do Jezusa (ww. 38-40). Również przez niego Bóg potrafi czynić wiele dobra. Jezus przestrzega mnie przed podejrzliwością i przypisywaniem komukolwiek złej woli.

Jak traktuję osoby, które nie chodzą ze mną za Jezusem? Czy potrafi ę dostrzec w nich ludzkie dobro? Co mogę powiedzieć o codziennych kontaktach z nimi?

Jezus jest hojny wobec wszystkich, których stać na najprostsze gesty dobroci. Nie zapomni nawet podanego kubka wody (w. 41). Co mogę powiedzieć o moich zwykłych zachowaniach tam, gdzie żyję i pracuję? Czy stać mnie na proste gesty dobroci?

Zauważę, z jaką czułością Jezus troszczy się o mnie – swojego ucznia (w. 41). Ktokolwiek okaże mi dobroć za to, że należę do Jezusa, ten nie utraci swojej nagrody. Przywołam na pamięć ludzi, którzy okazali mi zwykłą ludzką dobroć. Podziękuję za nich Jezusowi.

Zauważę, z jaką surowością Jezus piętnuje gorszenie „najmniejszych” (w. 42). Zgorszenie jest jak trucizna niszcząca naturalne dobro człowieka. Staje się okrutne zwłaszcza wobec najmniejszych, którzy są jak bezbronna i słaba roślinka.

Pomodlę się za ludzi, na których miałem zły wpływ. Zawierzę ich Jezusowi, aby umocnił w nich dobro, które mogłem osłabić poprzez dane zgorszenie. Czy aktualnie nie jestem dla kogoś powodem zgorszenia?

Jezus wzywa mnie do radykalnej walki z korzeniami grzechu (ww. 43.45.47-48). Poproszę Go, aby pomógł mi stanąć w prawdzie o sobie. Co najbardziej zabija we mnie dobro i osłabia życiowe powołanie? Zatopię się w modlitwie serca: „Udziel mi mądrości w stanowczej walce z grzechem!”.

1. czytanie (Lb 11, 25-29)

Nie zazdrościć darów Bożych

Czytanie z Księgi Liczb

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!»

Psalm (Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a))

Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.

Nakazy Pana są radością serca

Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

Nakazy Pana są radością serca

Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.

Nakazy Pana są radością serca

2. czytanie (Jk 5, 1-6)

Marność dostatków doczesnych

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardze wiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.

Aklamacja (Por. J 17, 17ba)

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

26 września 2021|