XIX Niedziela Zwykła

12 sierpnia 2018 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1815 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 41 kl. V i VI. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
  1. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie organizacyjne – obowiązkowe dla wszystkich pielgrzymów zapisanych na pielgrzymkę do Lichenia.
  1. We środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP – po każdej Mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów. Msze św. w porządku niedzielnym. O godz. 400 z naszej parafii wyruszy piesza pielgrzymka do Starej Wsi na uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia NMP. Suma odpustowa o godz. 1100. Zachęcamy do licznego udziału. Powrót autokarem.
  1. W następną niedzielę kazania wygłosi O. Tadeusz Pobiedziński – franciszkanin. Po każdej Mszy św. będzie prowadził kwestę na potrzeby misji franciszkańskich.
  1. W środę o godz. 1815 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. We wtorek wsp. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, po Mszach św. ucałowanie jego relikwii.
  1. 15 sierpnia przeżywamy Święto Wojska Polskiego z tej okazji będzie sprawowana Uroczysta Msza św. w kościele Farnym o godz. 1500, następnie uroczysty przemarsz kompanii wojska na plac św. Jana i ciąg dalszy uroczystości.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt.: „Z Ciałem i Duszą Wzięta do Nieba”. Jest w nim ukazana historia Uroczystości Wniebowzięcia NMP.

 

Intencje:
Msza św. w int. o Boże błog. i trzeźwość
dla Rodzin naszej parafii
za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Int. od Rycerstwa Niepokalanej.

 

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W tym  tygodniu zmarli w naszej parafii:
śp. Daria Hydzik z ul. Śliwowej
śp. Adam Lisowski z ul. JP II.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (J 6, 41-51)

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Komentarz do Ewangelii

J 6, 41-51.

Jezus zaprasza Cię dziś, abyś zasmakował życia wiecznego w swojej codzienności! Daje Ci Słowo i Ciało za Pokarm, abyś już tu i teraz przesiąkał wiecznością (świętością)! Karmiąc Cię, przynosi siłę, abyś zgadzał się na Jego sposób życia w Tobie!

Eucharystia jest pokarmem Twojej przemiany! – nie Twoje wysiłki, praca nad sobą czy projekty! Ona jest przeniknięta niebem! – jest liturgią nieba na ziemi! Każde spotkanie z Jezusem w Eucharystii (w Słowie i Ofierze) sprawia, że Twoje życie nabiera smaku wieczności!

Dar Komunii ŚWIĘTEJ – Chleb z Nieba! Amen!

Błogosławionej XIX Niedzieli Zwykłej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (1 Krl 19, 4-8)

Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: «Wielki już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków». Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął.

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!» Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył.

Ponownie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb.

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a))

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

2. czytanie (Ef 4, 30 – 5, 2)

Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.

Aklamacja (J 6, 51ab)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 6, 41-51)

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

11 sierpnia 2018|