VI Niedziela zwykła

14.02.2021 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. O godz. 1630nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Wieczorna Eucharystia o godz. 1700.
 1. W poniedziałek po zakończonej Eucharystii Adoracja Najświętszego Sakramentu na którą zaprasza Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”.
 1. We wtorek o godz. 1600 Eucharystia z konferencją dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 w ramach ich formacji. Po wieczornej Eucharystii Nowenna do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W środę rozpoczynamy zbawienny czas Wielkiego Postu a także nasze parafialne rekolekcje, które wygłosi Paweł Tołpa. Msze Święte tego dnia z obrzędem posypania głów popiołem oraz nauką rekolekcyjną o godz. 700,1000,1600 oraz 1800. Po wieczornej Eucharystii Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań. Po zakończonej Eucharystii wieczornej spotkanie Koła Radio Maryja w dolnym kościele. Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły.
 1. W czwartek, piątek oraz sobotę Msze Święte z nauką rekolekcyjną o godz. 700,1000 oraz 1800. Msze o godz. 630 bez kazania.
 1. W czwartek po zakończonej Eucharystii wieczornej spotkanie grupy oazowej.
 1. W piątek o godz. 1630 Droga krzyżowa dla dzieci. Natomiast Droga krzyżowa dla dorosłych po zakończonej Eucharystii wieczornej. Poprowadzi ją zespół NORO LIM z Sieprawia pod Krakowem, który gościliśmy w miesiącu październiku podczas koncertu papieskiego.
 1. W sobotę o godz. 1000 na wspólną Eucharystię zapraszamy Oazę Dzieci Bożych oraz ministrantów i lektorów.
 1. W przyszłą niedzielę nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Ofiary składane podczas tego nabożeństwa zostaną przeznaczone na udekorowanie Ciemnicy oraz Bożego Grobu.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które składają ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Jana Pawła II 53b, klatka V i VI. Dziękujemy także za ofiary składane na organy. W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na ten cel.
 1. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: + Andrzeja Leszczyka. Polećmy Go miłosierdziu Bożemu: „Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie”.
 1. Wszystkim naszym parafianom i przybyłym gościom życzymy spokojnej niedzieli oraz udzielamy z serca płynącego błogosławieństwa na zbawienny czas Wielkiego Postu oraz parafialnych rekolekcji.

Ewangelia (Mk 1, 40-45)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Komentarz do Ewangelii

Spróbuję wczuć się w dramatyczną sytuację trędowatego (w. 40). Jest nieuleczalnie chory. Nie ma prawa spotykać się z ludźmi zdrowymi. Odrzucony nawet przez najbliższych. Co mogę powiedzieć o moim stosunku do osób z rodziny?

Przywołam na pamięć sytuacje z mojego życia, w których czułem się napiętnowany i odrzucany jak trędowaty. Jak wyglądała wtedy moja codzienność? Kto mi pomógł? Czy rozmawiałem o tym z Jezusem?

Będę wpatrywał się w zachowanie trędowatego, który pada na kolana przed Jezusem i prosi o uzdrowienie (w. 40). Przypomnę sobie chwile w moim życiu, w których jedyną pociechą i ukojeniem był dla mnie Jezus. Jak wyglądały wtedy moje modlitwy? Czy czułem się przyjęty przez Jezusa?

„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (w. 40). Zwrócę uwagę na niezwykłą wiarę i wolność trędowatego. Jest przekonany, że Jezus może zmienić jego tragiczny los i jednocześnie ma odwagę powiedzieć: „Jeśli chcesz…”. Nie wymusza na Jezusie uzdrowienia. Odwołuje się do Jego woli.

Zapytam siebie: Co jest dla mnie najbardziej trudne? Czego najbardziej się boję, czego nie lubię? Do czego jestem najmocniej przywiązany? Wypowiem to przed Jezusem, dodając: „Jeśli chcesz, możesz to zmienić, zabrać, uzdrowić…”. Czy czuję się wewnętrznie wolny i gotowy przyjąć to, o czym zadecyduje Jezus?

„Natychmiast trąd go opuścił” (w. 42). Uświadomię sobie, z jak wielką mocą potrafi działać Jezus. Przywołam najbardziej drogą chwilę życia, w której doświadczyłem Jego leczącego dotyku. O co chciałbym prosić Jezusa w tej chwili?

W serdecznej rozmowie z Jezusem upadnę przed Nim na kolana jak trędowaty z Ewangelii i zawierzę Mu moje życie. Będę Go prosił o głęboką wiarę w dobro Jego woli, powtarzając: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić…”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-46)

Odosobnienie trędowatego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».

Psalm (Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7))

Tyś mą ucieczką i moją radością

Szczęśliwy człowiek, †
któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Tyś mą ucieczką i moją radością

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!

Tyś mą ucieczką i moją radością

2. czytanie (1 Kor 10, 31 – 11, 1)

Paweł naśladowcą Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Aklamacja (Por. Łk 7, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 1, 40-45)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

14 lutego 2021|