V Niedziela Wielkiego Postu

18 marca 2018 r.

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym o godz. 1600. Składka w czasie nabożeństwa na kwiaty do Bożego Grobu.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Śliwowej 1 kl. I i II. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiaj taca na ogrzewanie kościoła. 
 1. W poniedziałek 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. To dzień szczególnej modlitwy za ojców. Jest to także dzień imienin ks. abpa seniora Józefa Michalika oraz Ojca św. seniora Benedykta XVI. 
 1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W czwartek 22.03. Msza św. i nabożeństwo do św. Rity. W czasie nabożeństwa poświęcenie róż.
 1. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 730 i 1830 ulicami naszego osiedla. Nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci. Droga Krzyżowa w intencji dobrego przeżycia spowiedzi wielkanocnej i w intencji parafian, którzy utracili wiarę. Prosimy rodziców, aby zabrali dzieci na tą parafialną Drogę Krzyżową.
 1. W sobotę 24-III spowiedź świąteczna w naszej parafii. Do południa, od godz. 900 – 1200 z przerwą od 1000-1015. Po południu spowiedź od 1430 – 1730 z przerwą od 1600-1630. Prosimy nie odkładać spowiedzi na później. Pozostawmy ten czas dla tych, którzy powrócą z zagranicy.
 1. Najbliższa niedziela jest Niedzielą Męki Pańskiej czyli Niedzielą Palmową. Obrzęd poświęcenia palm na każdej Mszy św. Uroczyste poświęcenie palm na Mszy św. o godz. 1000. W niedzielę Palmową poświęcenie palm i Msza św. w Skansenie o godz. 1200.
 1. Chorych w domach odwiedzimy ze spowiedzią i komunią wielkanocną w Wielką Środę tj. 28-III od godz. 1400. Zapisy chorych, których nie odwiedzamy na pierwsze piątki w zakrystii.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Rodzina Ulmów” – opowiada o bohaterskiej postawie rodziny z Markowej, która za ukrywanie Żydów została zamordowana przez Niemców. 
 1. Młodzież rozprowadza świąteczne baranki – 5 zł. i paschaliki – 7 zł., dochód przeznaczony na cele statutowe Caritas naszej Archidiecezji.

 

Intencje:
22.03. 2018r. Msza św. w int. Róży św. Elżbiety.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarli:
śp. Maria Pelczarska z ul. Sadowej,
śp. Marek Derwisz z ul. Młynarskiej,
śp. Urszula Lutak-Lisowska z ul. Jana Pawła II,
śp. Maria Niedzielska z ul. Krasińskiego.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (J 12, 20-33)

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Komentarz do Ewangelii

J 12, 20-33.
Jezus dziś objawia swoją misję w odpowiedzi na prośbę: „Chcemy ujrzeć Jezusa”. Prawdziwe oblicze Jezusa to bycie Ziarnem, które idzie drogą obumarcia, aby mogło przynieść plon! Jezus dziś staje przy Twojej biedzie, przy tym wszystkim, „co Ciebie obumiera” – poniżenie, krzywda, odrzucenie – i ogłasza Ci Słowo Dobrej Nowiny: jeśli chcesz, może stać się w Twoim życiu cud, cud nowego życia i nowego wzrostu i cud owocowania w codzienności!
Jezus przyszedł, aby otworzyć i uleczyć Twoje serce – z egoizmu, samowystarczalności, pychy, lęku przed stratą i odrzuceniem. I już to zrobił, gdy nie umiłował swego życia, ale je wydał w ofierze – obumarł, aby mogło powstać życie, które jest owocne dla każdego człowieka, dla Ciebie! Wyrusz dziś w drogę wiary, aby uczcić Jezusa, aby być Jego uczniem – a Ojciec nada Ci prawdziwą wartość, wypełni Twoje życie i wleje pełny, tzn. Boży sens.
Pozwól Bogu, aby Cię pociągnął, przytulił, przygarnął. Jezus wywyższony – Jezus Ukrzyżowany – jest dziś ukazany i zasłonięty, abyś pragnął Go poznawać, widzieć, słuchać i w końcu zwrócić się do Niego! Odwagi!
Błogosławionej V Niedzieli Wielkiego Postu! +
Ks. Robert Blama

1. czytanie (Jr 31, 31-34)

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R: por. 12a))

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

2. czytanie (Hbr 5, 7-9)

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Aklamacja (J 12, 26a)

Chwała Tobie, Słowo Boże

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia (J 12, 20-33)

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

17 marca 2018|