Sanktuaria Maryjne

Proszę kliknąć tekst poniżej

 

 

 

Górka Klasztorna

 

 

Proszę kliknąć tekst poniżej

 

 

 

LICHEŃ – SM

 

 

 

Proszę kliknąć tekst poniżej

 

 

 

Jasna Góra – Częstochowa

 

 

 

Proszę kliknąć tekst poniżej

 

 

 

FATIMA – SM

 

 

 

Proszę kliknąć tekst poniżej

 

 

 

SANKTUARIUM

MATKI BOSKIEJ

W LOURDES

 

 

 

Proszę kliknąć tekst poniżej

 

 

 

Guadalupe – SM

 

 

 

Proszę kliknąć tekst poniżej

 

 

 

Co to jest Garabandal

 

 

Objawienie Najświętszej Maryi Panny w Lourdes

1NMP ukazała się w roku 1858 (11 lutego) Bernadetcie. 25 marca, kiedy dziewczyna zapytała o Jej imię usłyszała : „Jestem Niepokalanie Poczęta”. Obecnie NMP z Lourdes otaczana jest czcią we wszystkich zakątkach świata, do Lourdes przybywają licznie pielgrzymi a za wstawiennictwem Maryi zdarzają się niezliczone cuda, również uzdrowienia.

Fatima- symbol nadziei i przestrogi dla świata

2Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima. Trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji Cudowna Pani powiedziała: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.

Wcześniej, bo w 1916 r. dzieciom ukazał się kilkakrotnie Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi.

Orędzie Bożego miłosierdzia- św. Faustyna

Siostra Faustyna jest znana, jako apostołka Bożego miłosierdzia. Przez nią Pan Jezus przekazał światu swoje orędzie. Wysłał ją do całej ludzkości, której nie chce karać, ale pragnie uleczyć, przytulając do swego miłosiernego Serca (por. Dz. 1588).

3Misja s. Faustyny polegała na 3 zadaniach:

  • Przybliżaniu i głoszeniu światu prawdy o miłości miłosiernej Boga.

  • Wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego świata.

  • Doprowadzeniu do powstanie nowego zgromadzenia zakonnego.

Orędzie miłosierdzia przekazane siostrze Faustynie podczas wielokrotnych objawień przez ukazującego się jej Jezusa, zostało zapisane w „Dzienniczku”. Faustyna Kowalska jest pierwszą rodowitą Polką, która została kanonizowana.

 

La Salette

1Kogo Matka Boża wybiera, aby się objawić? Zwykle ludzi biednych. Na La Salette wybrała dwoje dzieci, Maksymina Giraud i Melanię Calvat. Maksymin ma 11 lat, Melania 15. Dzieci nie chodzą ani do szkoły, ani na katechizację, Melania nie jest dopuszczona do pierwszej Komunii świętej.

19 września 1846 r., kiedy rozpoczyna się objawienie, dzieci stoją nieruchomo, są zapatrzone w ognistą kulę, która wiruje i stopniowo się powiększa. Po chwili dostrzegają wewnątrz siedzącą, płaczącą kobietę.

Piękna Pani, (którą tak nazwały spontanicznie, nie wiedząc, z kim mają do czynienia) podnosi się i mówi po francusku: „Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się, jestem tutaj, aby wam opowiedzieć wielką nowinę”. Maryja rozmawia z dziećmi i przekazuje każdemu z osobna tajemnicę.

W 1851 roku arcybiskup metropolita przekonał biskupa Grenoble, aby dzieci spisały te tajemnice. Zrobiły to po dużych wahaniach. Teksty doręczone papieżowi Piusowi IX nie zostają nigdy ogłoszone, ani przez niego, ani przez jego następców. Kiedy podczas audiencji ojciec Giraud, jeden z pierwszych superiorów generalnych Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, zapytał o nie, Papież odpowiedział: A więc, jeżeli nie będziecie pokutować, to wszyscy zginiecie – zdanie to pochodzi z Ewangelii św. Łukasza (Łk 13, 5).

19 września 1851 roku biskup de Bruillard ogłosił list pasterski, w którym uznał objawienie za prawdziwe.

Medziugorje (Medjugorje)

2Od 24 czerwca 1981 Matka Boża objawia się jako KRÓLOWA POKOJU w Medziugorje, maleńkiej wiosce w Hercegowinie (była Jugosławia, diecezja Mostar).

Objawienia trwają do dziś. Wszyscy widzący spotykają się z pielgrzymami, przekazują orędzie Maryi i podróżują po całym świecie. Od kilku lat, każdego 25 dnia miesiąca jedna z widzących – Maria- otrzymuje orędzie dla parafii w Medziugorje i dla świata.

Maryja przekazała również widzącym tajemnice, które w przyszłości mają odegrać znaczącą rolę w historii Medziugorja i świata.

W jednym z pierwszym objawień Maryja powiedziała: „Jestem Królową Pokoju. Świat żyje w grzechu. Jeśli będzie tak dalej postępował, koniec będzie tragiczny. Tylko w pokoju można znaleźć zbawienie, a pokój osiągnie się tylko wtedy, gdy odnajdzie się Boga.”

Sievernich

Od czerwca roku 2000 do października 2005 młodej, prostej niewieście – matce rodziny, imieniem Manuela – objawiała się w Sievernich Matka Boża, święci, papież Pius XII i Archanioł Gabriel.

Sievernich leży w Niemczech ok. 30 km na południowy zachód od Kolonii, blisko Zülpich i należy do Biskupstwa Aachen.

3Manuela otrzymała różnorodne orędzia, które nie wychodzą jednak poza prawdy przez Kościół katolicki nauczane. Matka Boża nawołuje w nich do nawracania się, do ofiar i pokuty. Mamy często przyjmować godnie Pana Jezusa w Eucharystii, mamy płonąć miłością do Boga i nie zapominać o bliźnim.

Kochane dzieci, schodźcie się do wspólnej modlitwy. Ja każdego z was wołałam osobiście. Zwracajcie się do Imienia mojego boskiego Syna! Bądźcie żywymi perłami modlitewnymi mojego różańca, bo to jest moim największym życzeniem. Każda najmniejsza perełka jest ważna, zaś razem związane, tworzą jedność w potężnej modlitwie. To ja wołam was. Czy jednak pójdziecie za głosem moim zadecydujecie sami. A waszej wolnej decyzji oczekuje mój boski Syn. Niech to więc będzie decyzja z miłości.

Szczególnym życzeniem Matki Bożej jest, by Jezusowi oddawać należytą cześć oraz gorąco i często Go adorować. Mamy modlić się nieustannie. Matka Boża życzy sobie, byśmy we wszystkich naszych czynnościach pozostali mali i pokorni. Do orędzi należą także proroctwa.

Catalina Rivas

Jednym z miejsc, z którego Pan Jezus, poprzez nadzwyczajne znaki, kieruje do ludzi wezwanie do nawrócenia, jest miasto Cochabamba w centralnej Boliwii, a osobą, przez którą otrzymujemy przesłania, jest Catalina Rivas (zwana też Katyą).

49 marca 1995 roku Catalina kupuje gipsową figurkę Pana Jezusa, stawia ją w domu na ołtarzyku i ku swojemu zdziwieniu widzi, że z oczu figurki obficie sączą się krople prawdziwej, ludzkiej krwi (badania wykazały ludzkie DNA). Kobieta zaczyna po pewnym czasie słyszeć głos Jezusa i spisuje Boże przesłania dla świata. W ciągu niecałych trzech lat powstaje osiem książek, m. in. „Pasja”, „Święta Godzina”, „Wielka Krucjata Miłości”, „Drzwi do nieba”. W 1996 roku Catalina otrzymuje stygmaty.

4Chrystus mówi do Cataliny: „Ty jesteś Moim piórem, którym poruszam, aby kreśliło znaki wyrażające Moje słowa. To, co pisze twoja ręka, pochodzi ode Mnie i będzie powtarzane i nagłaśniane przez innych, tak, aż wypełni całą ziemię„.

Orędzia Pana Jezusa przypominają ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, wzywają do przyjęcia Boga i Jego miłości oraz zachęcają do życia zgodnego z Dekalogiem. Władze kościelne w Cochabamba, z arcybiskupem Rene Fernandezem na czele, głęboko poruszone Bożymi znakami, przekonawszy się, że są one prawdziwe, a zarazem bardzo istotne w ewangelizacji dzisiejszego świata, powołały organizację „Apostolat Nowej Ewangelizacji” zajmującą się rozpowszechnianiem Bożego orędzia.

Kurescek

5„To miejsce będzie miejscem cudownym, miejscem uzdrowienia chorób duszy i ran. Kto z wiarą w tym miejscu powierzy się Sercu memu i Sercu Syna mojego będzie uleczony i otrzyma pokój, który może ofiarować tylko niebo”. To słowa Matki Bożej wypowiedziane do wizjonera Franca Szpelicza dotyczące miejsce o nazwie Kurescek w Słowenii.

Do 1999 roku Matka Boża przekazywała orędzia dotyczące nie tylko Kurescka, ale całego świata. Orędzia nawiązywały przede wszystkim do pokoju i pojednania oraz zawierały wiele wskazówek dla duszpasterzy.

Guadalupe Meksyk

Historia objawień, które przyczyniły się do przyjęcia wiary chrześcijańskiej przez Indian, wiąże się z osobą nawróconego i ochrzczonego, 51-letniego Indianina Juana Diego.

Mieszkał on w pobliżu miasta Meksyk i udawał się do niego pieszo, pokonując każdego dnia 15 km drogi, aby uczestniczyć we Mszy św. 9 grudnia 1531 roku, w drodze do kościoła, w pobliżu świątyni bogini indiańskiej Tonantzin, usłyszał nagle śpiew jakby tysięcy ptaków i ujrzał po raz pierwszy piękną, młodą niewiastę, która rzekła:

„Wiedz i dobrze zrozum, najpokorniejszy z moich synów, że Ja jestem zawsze Dziewicą- świętą Maryją, Matką Boga prawdziwego, dla którego istniejemy, Stworzyciela wszystkich rzeczy, Pana nieba i ziemi. Chciałabym, żeby tutaj został wybudowany kościół, abym mogła wam ukazać i dać moją miłość, moje współczucie, moją pomoc i opiekę, gdyż jestem Matką miłosierną dla was, dla wszystkich mieszkańców tej ziemi i dla wszystkich, którzy Mnie kochają, wzywają i darzą ufnością.”

W krótkim czasie po tym wydarzeniu chrzest przyjęło ponad 9 mln Indian, a obecną bazylikę, (w której umieszczono cudowny, stanowiący wielką zagadkę dla współczesnej nauki obraz Matki Bożej) odwiedza corocznie prawie 20 mln wiernych.

Licheń

7Las w Grąblinie rozpoczyna Maryjny szlak prowadzący do Sanktuarium w Licheniu. Na tym miejscu dnia 15 sierpnia 1850 roku ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce z Grąblina Matka Boża, Bolesna Królowa Polski.

Mikołaj miał żonę i dwóch synów. Na starość został pasterzem bydła dworskiego i włościańskiego. W latach 1850-1852 Matka Boża kilkakrotnie mu się ukazywała. Wybrała go na swego posłańca.

Pasterz miał przekazać ludziom jej nawoływania do nawrócenia i modlitwy. Według relacji Mikołaja – Maryja przepowiedziała czasy epidemii, dając jednocześnie nadzieję tym, którzy jej zaufają.

Leandre Lachance

5Leandre Lachance jest kanadyjczykiem. Ma żonę i 5 dzieci oraz 15 wnuków. Mimo, że jest biznesmenem, od wielu lat poświęca wiele czasu na modlitwę. Słowo Boże i Eucharystia stoją w centrum jego chrześcijańskiego zaangażowania.

Od 1996 roku Leandre prowadzi wewnętrzne rozmowy z Jezusem, który wiedzie go przez życie prywatne i zawodowe, pokazując jak powinien funkcjonować współczesny człowiek w odniesieniu do Boga, niezależnie od tego kim jest i co robi.

Jezus prosi o całkowite zaufanie Mu i zdanie się w każdej chwili życia na Jego pomoc. Nie żąda od ludzi niczego innego, jak tylko nieustannego wypowiadania „TAK”, będącego zgodą na całkowite i bezwarunkowe wypełnianie woli Bożej. Do takiej postawy, wręcz dziecięcego zawierzenia, Jezus wzywa każdego człowieka. Przepiękne i pouczające słowa Chrystusa zebrane zostały w 3 tomach, zatytułowanych tajemniczo: „Ku radości Moim wybranym, Jezus”.

Ks. Stefano Gobbi

6Od 1973 do 1997 roku Matka Boża przekazywała orędzia włoskiemu kapłanowi, ks. Stefano Gobbiemu. Pod ich wpływem założył on światowy Ruch Maryjny, obejmujący dzisiaj kilka milionów świeckich oraz ponad 65 tys. kapłanów i biskupów.

Członkowie Ruchu Maryjnego starają się wypełniać wszystkie prośby przedstawione w orędziu Maryi w dniu 01 listopada 1973 roku, Maryja prosi szczególnie o:

  • Oddanie się Jej Niepokalanemu Sercu

  • Codzienne odmawianie przynajmniej jednej części Różańca

  • Wierność Papieżowi i tym biskupom, którzy są z nim zjednoczeni

  • Zachowywanie przykazań Bożych.

Wszystkie orędzia zostały zebrane w książce: „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”.

Gietrzwałd

7Objawienia gietrzwałdzkie miały miejsce dziewiętnaście lat po Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska.

Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, „w języku takim, jakim mówią w Polsce”.

W wielkim skrócie przebieg objawień był następujący: Matka Boża objawiła się pierwszy raz Justynie, kiedy powracała z matką z egzaminu przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej. Następnego dnia „Jasną Panią” w postaci kobiety siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów- nad klonem przed kościołem- zobaczyła też Barbara Samulowska odmawiająca w tym czasie różaniec. Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!” Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”.

Garabandal

8San Sebastian de Garabandal jest małą, górską wioską w Hiszpanii.

Wieczorem, 18 czerwca 1961 r. cztery dziewczynki: Conchita Gonzalez (lat 12), Mari Loli Mazon (lat 12), Jacinta Gonzalez (lat 12) i Mari Cruz Gonzalez (lat 11), bawiły się na skraju osiedla. Nagle usłyszały hałas podobny do grzmotu i zobaczyły świetlaną postać Anioła. ”Czy wiecie, dlaczego przychodzę?” – zapytał. „Ogłaszam wam, że jutro, w niedzielę, Najświętsza Dziewica zjawi się, jako Matka Boska z Góry Karmel”. Taki był początek nadprzyrodzonych wydarzeń w San Sebastian de Garabandal.

Wiadomość obiegła szybko całą okolicę. 2 lipca, w niedzielę, pobliskie miasteczka zaroiły się od pielgrzymów podążających do wioski Garabandal. Było wśród nich wielu księży i lekarzy psychiatrów. Około szóstej wieczorem dziewczynki wierząc w to, co powiedział im Anioł, udały się na miejsce jego pojawienia się i wpadły w ekstazę. Matka Boska ukazała się im z dwoma aniołami po obydwu swoich stronach. Jednym z nich był święty Michał Archanioł, który przygotowywał je do objawień.

W Garabandal aż do 1965 r. na oczach tłumów wiernych miało miejsce wiele znaków i przekazanych zostało wiele orędzi, również dla całego świata. Matka Boża nawołuje w nich do czynienia dobrych uczynków, pokuty i częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu.

To właśnie w Garabandal ma nastąpić wielki znak dany nam od Boga, jego celem będzie wzmocnienie przed końcem czasów naszej słabnącej wiary.

Siekierki k. Warszawy

9Wieczorem, 3 maja 1943 roku (a więc w czasie wojny), w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, dwunastoletnia Władzia wróciła do domu spod pobliskiego krzyża, przy którym zbierali się wierni na majówce – tzn. śpiewie Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych. Dziewczynka wyglądała przez okno modląc się i podziwiając rozciągający się na brzegu Wilanówki, pełen kwitnących drzew sad, kiedy na tle kwitnącej wiśni zobaczyła świetlistą Postać podobną do Matki Bożej malowanej na obrazach. Widzenia te powtarzały się przez kolejne dni, miesiące i lata – aż do 15 września 1949 roku. Matka Boża i Pan Jezus przekazali Władzi podczas objawień wiele nauk i orędzi.

Zgodnie z otrzymanymi od Matki Bożej poleceniami, Władzia zaczęła gromadzić na wspólną modlitwę dzieci i dorosłych. Z biegiem czasu na miejsce modlitwy przychodziło coraz więcej wiernych. W sierpniu 1997 roku Prymas Polski, Kard. Józef Glemp ustanowił w tym miejscu Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Maryja określiła cel jej siekierkowskich objawień w ten sposób: „Przyszłam do was, abyście wiedzieli, że gdy będziecie szli śladami Moimi, nie zginiecie”. To przesłanie uniwersalne, skierowane do całego świata, ale najbardziej do tych, którzy stoją najbliżej przesłania z Siekierek – do nas, Polaków.

Akita

10Niezwykłe objawienia Matki Bożej w diecezji Niigata, w Akita (Japonia), są potwierdzeniem i kontynuacją wydarzeń w Fatimie. Drewniana figura Maryi w klasztorze Służebniczek Eucharystii płakała 101 razy w latach 1975-81, by potwierdzić te objawienia. Matka Boża przemówiła kilkakrotnie do Siostry Agnieszki Katsuko Sasagawa.

13 października 1973 roku Maryja powiedziała:

„Moja kochana córko, wsłuchaj się uważnie w to, co mam ci do powiedzenia. Powiesz to swemu przełożonemu. Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym…”

Ordynariusz Niigata, bp John Shojiro Ito, po wnikliwych badaniach, listem pasterskim z 22 kwietnia 1984 roku uznał, że objawienia te są autentyczne. Potwierdził to w czerwcu 1988 roku ówczesny Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary kardynał Józef Ratzinger.

Maria Valtorta

8Maria Valtorta urodziła się w roku 1897 we Włoszech. Miała bardzo trudne życie a od lat trzydziestych stan jej zdrowia pogorszył się tak znacznie, że praktycznie była przykuta do łóżka. Wówczas oddała się z zapałem modlitwie i twórczości pisarskiej.

Jej twórczość trwała 10 lat, od 1943 do 1953 roku. Zapisała ponad 15 tysięcy kartek słowami podyktowanymi przez Jezusa i Jego Matkę. Jej największe dzieło: „Poemat Boga-Człowieka” powstało w latach 1943-1947 i opowiada o życiu Jezusa.

Opublikowała też komentarze do fragmentów Pisma Świętego, wykłady doktryny Chrystusa, dzieje pierwszych chrześcijan, utwory o pobożności.

Pisma Marii Valtorty są źródłem licznych nawróceń, radości wewnętrznej i pociechy serc spragnionych lepszego poznania Boga. Choć wybitne osobistości Kościoła przyjęły zgodność jej pism z wiarą Kościoła i aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie religii, to jednak fakt, że Maria Valtorta ujawnia niezliczone epizody niewspomniane w Piśmie Świętym wywołuje zrozumiałe, wynikłe z ostrożności, zastrzeżenia.

Pochodzą one od tych, którzy mają obowiązek strzec depozytu wiary i przekazywać ją wiernie przyszłym pokoleniom, bez zmian lub dodatków.

I tak na przykład, w roku 1992 sekretarz Konferencji Episkopatu Włoch Dionigi Tettamanzi zażądał oficjalnie od wydawcy włoskiego, aby na pierwszej stronie dzieła określono wyraźnie, iż „wizje i dyktanda, jakie są zapisane, nie mogą być uznane za mające pochodzenie nadprzyrodzone, lecz powinny być uważane za formę literacką, jaką autorka posłużyła się dla opowiedzenia po swojemu o życiu Jezusa”.

Matka Boża z Kibeho

11Matka Boża ukazywała się trzem dziewczynom z rwandyjskiego miasteczka Kibeho od 28 listopada 1981 do 3 grudnia 1983 roku.

Widzącymi były: 16-letnia Alphonsine Mumureke (w jadalni liceum katolickiego, którego była uczennicą zobaczyła Matkę Bożą, jako pierwsza. Stało się to 28 listopada 1981, o godz. 12.35), 17-letnia Nathalie Mukamazimpaka (miała objawienia od stycznia 1982) i 21-letnia Marie-Claire Mukangango (jej wizje trwały od marca do września 1982, zginęła podczas masakr w roku 1994).

Matka Boża ukazywała się w białej sukni, w białym welonie na głowie. Kościół rwandyjski zaakceptował objawienia 29 czerwca 2001 roku.

Źródło: www.objawienia.republika.pl