Misje Parafialne 2016r.

W dniach od 06 do 13 marca 2016 roku
odbyły się w naszej parafii MISJE ŚWIĘTE.

Słowo Boże głosili:

Ks. dr Ryszard Winiarski
proboszcz z Dorohuska.

Ks. prałat Sławomir Laskowski
proboszcz parafii Homle na Białorusi.

Niedziela 6 marzec 2016 r.
Veni Creator
Chrzest — pierwsze źródło łaski

 

Poniedziałek 7 marzec 2016 r.
Bierzmowanie — dary Ducha Świętego

 

Wtorek 8 marzec 2016 r.
Małżeństwo — Kościół domowy, odnowienie przysięgi małżeńskiej

 

Środa 9 marzec 2016 r.
Eucharystia — sakrament jedności

 

Czwartek 10 marzec 2016 r.
Kapłaństwo — służba w Kościele

 

Piątek 11 marzec 2016 r.
Post o chlebie i wodzie dla wszystkich
Społeczny wymiar grzechu i nawrócenia

 

Sobota 12 marzec 2016 r.
Namaszczenie
sakrament umocnienia w cierpieniu

 

Niedziela 13 marzec 2016 r.
Te Deum Laudamus