Odpust parafialny 2022

18 listopada 2022 uroczyście rozpoczęliśmy przygotowania duchowe do odpustu parafialnego. Przez ten czas drogami słowa Bożego prowadził nas ks. profesor Stanisław Nabywaniec, któremu serdecznie dziękujemy za owocną posługę.

Podczas uroczystej sumy 20 listopada 2022 brali udział również księża pracujący w dekanacie Sanok I. Mszę Świętą, jako przedstawiciel dekanatu sprawował ks. prałat Andrzej Skiba – honorowy obywatel miasta Sanok.

26 listopada 2022|