IV Niedziela zwykła

28 stycznia 2018 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1600 Nabożeństwo do Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego z ucałowaniem relikwii. Serdecznie zapraszamy.
 1. Dzisiaj o godz. 1800 w dolnym kościele odbędzie się koncert kolęd i pastorałek na pożegnanie żłóbka w wykonaniu zespołu Cassiopeia. Szczegóły na plakatach przed świątynią. Serdecznie zapraszamy.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul.  Sadowej 18b kl. I i II.  Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
 1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W piątek Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. o godz. 630, 700, 830, 1000, 1600, 1800. Po każdej Mszy św. poświęcenie gromnic. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego. Taca w tym dniu przeznaczona na klasztory klauzurowe w naszej Archidiecezji.
 1. W tym tygodniu:
  – Pierwszy czwartek – nabożeństwo pierwszoczwartkowe po Mszy św. o godz. 1800 ofiarowane za powołanych z naszej parafii i z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
  – Pierwszy piątek – okazja do spowiedzi w czasie Mszy św. i po południu od godz. 1530. Chorych w domach odwiedzimy od godz. 800. Nabożeństwo pierwszopiątkowe po Mszy św. o godz. 1800.
  Pierwsza sobota – nabożeństwo różańcowe po Mszy św. wieczornej.
 1. Jak co roku serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na „Ferie z Uśmiechem”, które odbędą się w drugim tygodniu ferii od poniedziałku do piątku. Więcej informacji u ks. Pawła.
 1. We czwartek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Wielki Pasterz” ukazujący sylwetkę śp. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w 100 rocznicę jego urodzin. 

Intencje:

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarły:
śp. Tekla Suszko z ul. Cegielnianej,
śp. Maria Tomczewska z ul. Sadowej,
śp. Elżbieta Jankowska z ul. Cegielnianej.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia – Czwarta Niedziela zwykła

Ewangelia (Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jak ten, który ma władzę

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Komentarz do Ewangelii

Mk 1, 21-28.
Jezus objawia się dziś jako Pan mający władzę nad wszelkim stworzeniem i każdą przestrzenią życia! Dziś Słowo Jezusa jest mocne i natychmiastowe(!) – aby wyzwolić człowieka od panowania złego ducha! Jezus ZAWSZE pragnie Cię ODNALEŹĆ, nigdy zgubić.
Nie bój się ukazać Jezusowi swoich ciemności – On jest Światłością, która w KAŻDEJ Twojej ciemności świeci!
Obecność Jezusa jest pełna mocy i władzy – również dziś nad Twoim życiem i zmaganiami. Dlatego ogłaszaj dziś na nowo Jezusa Panem w konkretnych przestrzeniach i wydarzeniach Twojego życia! Aby to On tam zakrólował, zaPANował i wyprowadził Cię – z ciemności do światła, z grzechu do świętości!
Błogosławionej IV Niedzieli Okresu Zwykłego! +
Ks. Robert Blama

1. czytanie (Pwt 18, 15-20)

Bóg obiecuje zesłać proroka

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak przemówił do ludu:

„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”.

I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.

Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

2. czytanie (1 Kor 7, 32-35)

Małżeństwo i celibat

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki.

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

Aklamacja (Mt 4, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jak ten, który ma władzę

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

27 stycznia 2018|