II Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie
8.03.2020r.

 1. Dzisiejszy dzień jest ważny dla wszystkich kobiet. Życzymy Wam zapatrzenia w Maryję i wielkiej wdzięczności za dar bycia kobietą czy matką. Niech Was Bóg prowadzi i strzeże.
 2. O godz. 1600 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Ofiary składane podczas nabożeństwa zostaną przeznaczone na przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu oraz kwiaty. Msza Święta wieczorna o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy. Po każdej Mszy Świętej zbiórka do puszek z przeznaczeniem na cele misyjne w ramach Dzieła pomocy „AD GENTES”.
 3. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary.
 4. W poniedziałek o godz. 1800 Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii oraz spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 5. We wtorek po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy z odczytaniem próśb i podziękowań. Rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa. Tego dnia spotkanie formacyjne uczniów z klasy 8 oraz Rycerstwa Niepokalanej.
 6. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań. Po zakończonym nabożeństwie spotkanie dla uczniów z klas 7 przed sakramentem bierzmowania.
 7. W czwartek po wieczornej Eucharystii spotkanie Akcji Katolickiej oraz młodzieżowej grupy oazowej.
 8. W piątek nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 730, 1600 (dla dzieci) oraz 1730. Po zakończonej liturgii wieczornej spotkanie formacyjne Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
 9. W sobotę o godz. 1000 spotkanie grupy dziecięcej oraz scholii. O godz. 1100 spotkanie dla ministrantów oraz lektorów.
 10. W sobotę w Sanockim Domu Kultury projekcja filmu pt. „Najświętsze Serce” o godz. 1400 oraz 1600. ukazującego Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 11. W przyszłą niedzielę dekanalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło –Życie, na który serdecznie zapraszamy od godz. 1500 do dolnego kościoła. Domowy Kościół zaprasza także na Drogę krzyżową ulicami naszego miasta 20 marca. Początek o godz. 1845 przed sanocka Farą. Szczegóły tych wydarzeń na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
 12. Msza Święta z udziałem osób niepełnosprawnych wyjątkowo w IV niedzielę marca (22.03.) o godz. 1400.
 13. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Cegielnianej 16, klatka I i II. Dziękujemy także za ofiary składane na organy. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na ten właśnie cel. Dziękujemy Różom św. Wojciecha oraz św. Stanisława za złożone ofiarę na potrzeby naszej parafii oraz organy.
 14. W dniach od 20 do 22 marca w Miejscu Piastowym odbędą się rekolekcje trzeźwościowe. Bliższe informacje na tablicach ogłoszeń.
 15. Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która rozpocznie się 27 marca o godz. 2000 w kościele farnym w Sanoku. Szczegóły wydarzenia w internecie.
 16. Zachęcamy do nabywania i owocnej lektury prasy katolickiej, która znajduje się na stoliku w kościele.
 17. Polećmy zmarłych, których pożegnaliśmy w ubiegłym tygodniu:
  + Bogumiłę Bryś.
  „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Mt 17, 1-9)

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Komentarz do Ewangelii

Wyobrażę sobie Jezusa i apostołów, którzy zmęczeni wędrówką powoli wchodzą na wysoką górę. Będę szedł obok nich, patrząc na ich zmęczenie i przysłuchując się ich rozmowom.

W Biblii góra jest symbolem miejsca spotkania z Bogiem. Czy mam taką „górę” w moim codziennym życiu – ulubione miejsce spotkań z Bogiem? Jakie to miejsce? Udawanie się na modlitwę zawsze wymaga wysiłku oderwania się od zajęć, walki z wewnętrznymi rozproszeniami i troski o wyciszenie. Czy podejmuję ten wysiłek?

Jezus wziął uczniów na górę „po sześciu dniach” od chwili, gdy zapowiedział im, że będzie cierpiał i zostanie zabity. W ich sercu panuje smutek, przygnębienie i niepewność.

Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, kiedy dowiedziałem się o czymś bardzo bolesnym i popadłem w przygnębienie i smutek. Czy potrafi łem rozmawiać z Bogiem o moich bolesnych uczuciach? Czy pamiętam modlitwę, która w czasie wielkiego smutku i przygnębienia wprowadziła w moje serce pokój i ukojenie?

Będę adorował Jezusa, który przemieniony, cały piękny staje przed apostołami. Olśnieni cudownym wizerunkiem Jezusa, zwierzają się ze swego szczęścia: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (w. 4).

Przypomnę sobie moje najgłębiej przeżyte modlitwy, gdy doświadczyłem szczególnej bliskości Boga i zachwytu nad Jego pięknem. W jakich okolicznościach to się wydarzyło?

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (w. 5). Ojciec zaprasza mnie do częstego przebywania na modlitwie z umiłowanym Jezusem. Poproszę Ojca, aby pomógł mi trwać w modlitwie serca: „Ty jesteś mój Jezus umiłowany”!

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Rdz 12, 1-4a)

Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi».

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał.

Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22))

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

2. czytanie (2 Tm 1, 8b-10)

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja (Por. Mt 17, 5)

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (Mt 17, 1-9)

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

8 marca 2020|