XXX Niedziela Zwykła

28 października  2018 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo różańcowe. Serdecznie zapraszamy. W środę zakończenie nabożeństw różańcowych. Dziękujemy dzieciom i dorosłym za wytrwałą modlitwę różańcową.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul.  Sierakowskiego 9 kl. III i IV. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiaj taca na misje.
 1. We wtorek nabożeństwo ku czci św. Antoniego, z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. Zachęcamy do udziału w katechezach neokatechumenalnych, które są głoszone we wtorek i piątek o godz. 1845.
 1. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. We czwartek (1.XI) Uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze św. do południa w porządku niedzielnym. Nie będzie Mszy św. o godz. 1700. Msze św. na obydwu cmentarzach sanockich o godz. 1400, a następnie procesja z modlitwą za zmarłych. Od 1 do 8 listopada możemy codziennie zyskiwać odpust zupełny, a w pozostałe dni listopada odpust cząstkowy. Te odpusty mogą być ofiarowane tylko za zmarłych. Warunki uzyskania odpustów: spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, pobożne modlitewne nawiedzenie cmentarza i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Jedna spowiedź wystarcza do zyskania wielu odpustów. Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych w środę od godz. 1600.
 1. W piątek (2.XI) Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w naszym kościele o godz. 630, 700, 830, 1000, 1600 i 1800. Modlitwy za zmarłych tzw. „Wypominki” przez cały listopad w dni powszednie będą odprawiane o 17:40. Ponadto w każdą sobotę listopada o godz. 18:00 będzie odprawiana Msza święta w intencji wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach. Kartki wypominkowe znajdują się na stolikach z tyłu świątyni. Wypisane kartki prosimy składać na tacę.
 1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło w Sanoku oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku jak co roku będą kwestować na sanockich cmentarzach na cele statutowe.
 1. Pierwszy piątek: Zapraszamy do spowiedzi w czasie porannych Mszy świętych i po południu od godz. 1530. Dodatkowa Msza święta o godz. 1600. Nabożeństwo pierwszopiątkowe po Mszy św. wieczornej. Chorych w domach odwiedzimy od godz. 800 
 1. Pierwsza sobota: Nabożeństwo różańcowe po wieczornej Mszy świętej.
 1. W następną niedzielę Fundacja „Czas Nadziei” wraz z Sanockimi Harcerzami przeprowadzi przy kościele kwestę na kosztowną operację dla chorej Kawałek Elżbiety.
 1. Robert Blama zaprasza na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 23.02 – 2.03. 2019r. Lot z Rzeszowa. Szczegóły u Ks. Roberta.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę”, ab w niej artykuł pt.: „Obowiązek zostania świętym”. Ukazuje, że dążenie do świętości wypływa z naszej wiary i jest czymś naturalnym.

 

Intencje:
– Msza św. w int. Róży św. Heleny 4.11. o godz. 830.
– Msza św. za śp. Jana Kłodowskiego i druga intencja za
śp. Wacława Podgórny będą odprawione 1.11. na cmentarzu o godz.1400.

 

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W tym tygodniu zmarli w naszej parafii:
śp. Adam Bryndza z ul. Sosnowej,
śp. Tadeusz Norski z ul. Bliskiej,
śp. Tadeusz Ryniak z ul. Traugutta,
śp. Alicja Powrózek z ul. Sierakowskiego.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 10, 46b-52)

Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Komentarz do Ewangelii

Mk 10, 46-52.

Jezus przychodzi w Twoją zaślepioną codzienność, abyś uwierzył, ze możesz „wstać”! Przychodzi z radą, pocieszeniem, umocnieniem. Czasem zgani, zaniepokoi, podeśle kogoś, żeby ostrzec, pogrozić. Zawsze jednak z miłością!

Ślepy żebrak(Ty? ja?) – taki NIKT, przeszkoda; ganiony przez tych, co niby są bliżej Boga… A Jezus? Zatrzymuje się i ślepy staje się KIMŚ!:
zauważony,
usłyszany,
uzdrowiony,
uruchomiony do pójścia inną drogą, DROGĄ JEZUSA!

To WIARA dała żebrakowi SZANSE NA PRZEJRZENIE – bo tylko prawdziwa wiara pozwala widzieć, i to z nadzieją!
A wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa! Piękne jest to, że BÓG BUDZI W TOBIE PRAGNIENIE i ośmiela do głośnego wołania: JEZUSIE, ULITUJ SIĘ NADE MNĄ! I On z Ciebie nie rezygnuje, ale nieustannie dotyka Cię Swoją tęsknotą, zachwyca dobrem. Dziś Jezus patrzy i pyta: „Co chcesz, abym Ci uczynił?”. Odpowiedz z wiarą ślepca Bartymeusza: „Rabbuni, żebym przejrzał!”

Do posłuchania:

Błogosławionej XXX Niedzieli Zwykłej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Jr 31, 7-9)

Pan wybawił swój lud

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą.

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym».

Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

2. czytanie (Hbr 5, 1-6)

Chrystus kapłanem na wieki

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Aklamacja (Por. 2 Tm 1, 10b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 10, 46b-52)

Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

27 października 2018|