XXIX Niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

20.10.2019r.

 1. Dzisiaj Niedziela misyjna. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Tomasza Bąka, misjonarza w Macedonii i dziękujemy za to, że wygłosił słowo Boże. Cieszymy się także obecnością towarzyszących mu przedstawicieli wspólnoty neokatechumenatu, którzy swym świadectwem zachęcają nas do udziału w tegorocznych katechezach ożywiających i pogłębiających naszą wiarę. Do udziału w tych katechezach zachęcamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem. Pierwsze spotkania we wtorek i piątek po zakończonej liturgii wieczornej. Można zabrać ze sobą zaproszenie do udziału w tych katechezach, które rozdawać będą pod kościołem członkowie wspólnoty. Szczegóły tych wydarzeń znajdziemy także na stronie internetowej naszej parafii.
 2. Dziś o godz. 1400. Msza Święta ze szczególnym udziałem osób niepełnosprawnych. Nabożeństwo różańcowe o godz. o godz. 1615. Serdecznie zapraszamy. Msza Święta wieczorna o godz. 1700.
 3. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary. W poniedziałek spotkanie dla ministrantów i lektorów od godz. 1645. do 1730. pod opieka ks. Pawła. Mile widziani nowi kandydaci do służby ołtarza.
 4. W poniedziałek Wspólnota „Przyjaciół Oblubieńca” zaprasza na wspólne uwielbienie Pana przed Najświętszym Sakramentem po zakończeniu wieczornej Eucharystii.
 1. We wtorek po Mszy św. wieczornej  nabożeństwo ku czci św. Rity z odczytaniem próśb i podziękowaniem oraz poświęceniem róż. Serdecznie zapraszamy. Tego dnia uczcimy św. Antoniego podczas modlitwy różańcowej o godz 1730..
 1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 2. W czwartek po wieczornej Eucharystii spotkanie grupy młodzieży oazowej pod opieką ks. Pawła.
 3. Tego dnia zapraszamy do Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu Czcicieli Przenajdroższej Krwi Chrystusa na chwilę adoracji w milczeniu oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia a później na spotkanie formacyjne. Tym razem wyjątkowo w czwartek.
 4. W piątek uczcimy w naszym kościele ks. Zdzisława Peszkowskiego wraz ze wspólnotą uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4, której patronuje. O godz. 1800. uroczysta Msza Święta a po niej wieczornica przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Zapraszamy w sposób szczególny uczniów i rodziców.
 5. W sobotę o godz. 1000. spotkanie formacyjne dla dzieci, które prowadzi ks. Robert.
 6. W przyszłą niedzielę dzieci z klas III podczas Mszy Świętej o godz. 1000. otrzymają Pismo Św. Nowego Testamentu w pięknej i ważnej drodze przygotowania do I Komunii Świętej. Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami.
 7.  „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Traugutta 18, kl. III i IV. Dziękujemy za ofiary składane na nowe organy. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na ten właśnie cel. Bóg zapłać! Blankiety na wpłaty na organy u ministrantów przy gazetach. Szczególne podziękowania Różom: św. Katarzyny, św. Weroniki oraz św. Judy Tadeusza za ofiary złożone na ten cel.
 8. Na stolikach za ławkami zostały wyłożone kartki wypominkowe. Wypełniajmy je aby przez cały miesiąc listopad powierzać miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych. W każdą sobotę listopada jedna z intencji obejmie zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
 9. Intencje zbiorowe: w wtorek o godz. 1800 w intencji Sióstr z Róży św. Brata Alberta, w czwartek w intencji Sióstr z Róży bł. ks. Jana Balickiego.
 10. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do owocnej lektury.
 11. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: we wtorek – św. Jana Pawła II, w czwartek – bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego.
 12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:  + Sylwestra Domaradzkiego. Powierzmy Go miłosierdziu Pana: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Łk 18, 1-8)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Komentarz do Ewangelii

Jezus, przygotowując uczniów do misji apostolskiej, zwraca im uwagę na potrzebę modlitwy. Modlitwę uczniów Jezusa powinna cechować wierność i wytrwałość (w. 1).

Co mogę powiedzieć o wierności i wytrwałości w mojej modlitwie? Popatrzę na swój tryb życia i program codziennych zajęć. Czy jest w nim miejsce na codzienną modlitwę? Czy potrafi ę włączać w modlitwę moje przeżycia i osobiste doświadczenia?

Jezus za pomocą przypowieści przybliża mi prawdziwy obraz Boga, do którego modlę się każdego dnia. Bóg nie jest jak surowy sędzia, który niechętnie wysłuchuje moich zwierzeń (ww. 2-5). Przeciwnie. Jest wrażliwy i dobry. Czy ten obraz Boga zgadza się z moim wyobrażeniem o Nim?

Bóg traktuje mnie jak swego wybranego i prędko bierze w obronę. Dniem i nocą słucha moich modlitw i nigdy nie zwleka w moich sprawach (ww. 7-8). Jakie odczucia budzą się w moim sercu, gdy słucham tych słów Jezusa?

Przywołam moje osobiste doświadczenia z modlitwy. Jaki jest mój obraz Boga, do którego przychodzę z prośbami? Czy wierzę, że Bóg jest o mnie zatroskany i przejmuje Go moja codzienność? Czy nie pojawia się we mnie odczucie, że Bóg jest surowym sędzią, który nie liczy się z ludźmi? Opowiem Jezusowi o moich prawdziwych odczuciach.

Będę prosił Jezusa o dar głębokiej wiary w Boga bliskiego i wrażliwego na moje codzienne sprawy. Wracać będę do wyznania: „Ufam Ci, Boże, Ty zawsze jesteś ze mną”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Wj 17, 8-13)

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Czytanie z Księgi Wyjścia

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Psalm (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2))

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

2. czytanie (2 Tm 3, 14 – 4, 2)

Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

Aklamacja (Por. Hbr 4, 12)

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 18, 1-8)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

19 października 2019|