XXIX Niedziela Zwykła

21 października 2018 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo różańcowe. Serdecznie zapraszamy.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Sierakowskiego 9 kl. I i II. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiaj taca na potrzeby naszej świątyni – konkretnie na wymianę wykładziny w ławkach. Dziękujemy Róży św. Stanisława Kostki za ofiarę na kościół
  1. Dziś rozpoczyna się tydzień misyjny, modlimy się za misje na wszystkich kontynentach, pamiętajmy szczególnie o tych, którzy pochodzą z naszej archidiecezji. Za tydzień taca na misje.
  1. Jutro wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo ku czci św. Rity w czasie którego składamy nasze prośby i będzie, będzie także poświęcenie róż.
  1. We wtorek nabożeństwo ku czci św. Antoniego, z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. Zachęcamy do  udziału  w katechezach neokatechumenalnych, które wyjątkowo w tym tygodniu będą głoszone we wtorek i czwartek o godz. 1845.
  1. W środę wspominamy bł. Ks. Jana Balickiego, po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. W sobotę Święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę”, a w niej artykuł pt.: „Ja Trzymam Różaniec – Maryja Mnie” ukazuje jak odmawiać różaniec nie nudząc się. 

Intencje:
Msza św. w intencji Róży św. Brata Alberta 22.10. o godz. 1800.
Msza św. w intencji Róży św. Jana Balickiego 24.10. o godz. 1800.
Msza św. w intencji Róży św. Andrzeja Boboli 25.10. o godz. 1800.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W tym  tygodniu zmarła w naszej parafii:
śp.
Alicja Bandurowicz z ul. Sadowej.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 10, 35-45)

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Komentarz do Ewangelii

Mk 10, 35-45.

Bóg z miłością słucha tego, o co Go prosisz. Widzi, gdy dajesz się nabierać na to, co jest bezwartościowe i jak odrzucasz to, co Cię prowadzi do Niego.
Jezus pyta Cię dziś: CO CHCESZ, ABYM CI UCZYNIŁ?

Nie kalkuluj czy odpowiedź będzie dobra czy zła – ale ODPOWIEDZ PRAWDZIWIE! BÓG CHCE Ciebie słuchać!

Uczniowie nie znali ceny tego, o co prosili – by zająć miejsce najbliżej Jezusa. On nie zganił ich, ale PRZEPROWADZIŁ przez krótkowzroczność ich myślenia – od karierowiczostwa do gotowości służby i poświęcenia!

Często i Ty nie rozumiesz po co jesteś ochrzczony, po co jesteś w małżeństwie z taką osobą, w kapłaństwie w tej parafii, w zakonie z ta siostrą; po co się (nie) modlisz i (nie) chodzisz do kościoła! Po co cierpienie?

Nie chciej wszystkiego pojąć – PRAGNIJ TYLKO SPOTYKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA w swojej codzienności. On wyprowadza ze zniechęcenia, z syt! uacji bez wyjścia! I dziś daje Ci lekarstwo: „Syn Czlowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”! Prawdziwa miłość wiąże się zawsze z cierpieniem!

Do posłuchania:

Błogosławionej XXIX Niedzieli Zwykłej! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Iz 53, 10-11)

Cena zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22))

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

2. czytanie (Hbr 4, 14-16)

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Aklamacja (Por. Mk 10, 45)

Alleluja, alleluja, alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Wersja dłuższa

Ewangelia (Mk 10, 35-45)

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

21 października 2018|