XVII Niedziela Zwykła

29 lipca 2018 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1815 nabożeństwo Nieszporów. Serdecznie zapraszamy.
 1. Dziękujemy Ks. Wiesławowi Groszkowi za wygłoszone kazanie. Przy drzwiach kościoła po Mszy św. można złożyć ofiarę na pracę misyjną Ks. Wiesława.
 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 41 kl. I i II. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Zakończono pracę przy mozaice ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dziękujemy za ofiary na ten cel składane. Bóg zapłać.
 1. Jutro w Miejscu Piastowym 14 Ogólnopolska Modlitwa O Trzeźwość Narodu. Rozpoczęcie o godz. 1630. Zachęcamy do pielgrzymowania. Szczegółowy program na plakacie.
 1. W środę rozpoczyna się sierpień miesiąc trzeźwości, prosimy o podjęcie abstynencji w intencji osób uzależnionych. Kartki na stoliku z gazetami. Prosimy je składać na tacę lub w zakrystii. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 1. W tym tygodniu przypada:
  – Pierwszy czwartek – nabożeństwo pierwszoczwartkowe z modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za powołanych z naszej parafii po Mszy św. wieczornej.
  – Pierwszy piątek – możliwość spowiedzi w czasie porannych Mszy św. i po południu od godz. 1530. Nabożeństwo pierwszopiątkowe po wieczornej Mszy św. Chorych w damach odwiedzimy w piątek od godz. 800.
  – Pierwsza sobota – Nabożeństwo Fatimskie po wieczornej Mszy św. Z procesją pójdziemy ul. Jana Pawła II, Sadową, Traugutta, Sierakowskiego do kościoła.
 1. Parafia NSPJ w Sanoku zaprasza na pieszą pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej. Początek pielgrzymowania 11 sierpnia o godz. 620. Spotkanie organizacyjne 9 sierpnia o 19.30 w kościele NSPJ w Sanoku. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
 1. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Kalisza, Lichenia, Torunia w dniach 28 – 30 września. Zapisy w zakrystii. Koszt pielgrzymki 270 zł płatne przy zapisie.
 1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.

 

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.

Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (J 6, 1-15)

Rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.

Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»

Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Komentarz do Ewangelii

J 6, 1-15.

Jezus wypatruje Cię dzis w tłumie słuchaczy Dobrej Nowiny, i daje Ci takie Słowo, abyś był wierzący!
Nie wiedzący, tylko wierzący! Abyś zaufał Mu, i zobaczył ZNAK – WYDARZENIE, które czyni dla Ciebie po to, byś wszedł z Nim w osobistą relację; byś się Nim na nowo przejął i zachwycił!
Jezus daje Ci znaki, czyni cuda, interweniuje w porę, ratuje, upomina – abyś rozpoznał Go jako Mesjasza i Syna Bożego, który ma moc nad Twoją nędzą, grzechem, słabością – jako Tego, Kto daje Ci nadzieję!

Twoja wiara nie ma być wiedzą o Jezusie, ale odpowiedzią na Jego miłość pełną znaków – odpowiedzią całym sobą, słowem, działaniem, decyzją. Zaufaniem!!!

Odwagi!
„Chleb niebiański dał nam Pan – na życie wieczne”!

Więcej do posłuchania na: www.przemyska.pl/2018/07/28/slowo-na-niedziele-5/

Błogosławionej XVII Niedzieli Okresu Zwykłego! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (2 Krl 4, 42-44)

Elizeusz rozmnaża chleb

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!» Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?»

A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.

Psalm (Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 16))

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

2. czytanie (Ef 4, 1-6)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Aklamacja (Por. Łk 7, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 6, 1-15)

Rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.

Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»

Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

28 lipca 2018|