XVI Niedziela Zwykła

22 lipca  2018 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1815 nabożeństwo ku czci Św. Rity z ucałowaniem jej relikwii i poświęceniem róż. Po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 45 kl. III i IV. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
  1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. W następną niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Ks. Wiesława Groszka, misjonarza w Gwatemali, który będzie głosił Słowo Boże i zbierał ofiary na utrzymanie misji, w której posługuje.
  1. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
  1. Centrum Kształcenia „Torus”, mieszczące się na ul. Mickiewicza 29 prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019, oferując naukę dla osób dorosłych, w trybie zaocznym i całkowicie za darmo.

Intencja zbiorowa:
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
dla Sióstr z Róży św. Anny i Ich Rodzin
26 lipca (czwartek), g. 1800.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarł:
śp. Władysław Sieczkowski z ul. Sadowej.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (Mk 6, 30-34)

Jezus lituje się nad tłumem

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Komentarz do Ewangelii

Jer 23, 1-6.
Mk 6, 30-34.

Jezus zaprasza Cię dziś, byś zatrzymał się przy Nim. On chce Cię słuchać! O Twoich planach, marzeniach, decyzjach i o tym co Cię ostatnio umocniło!
On pragnie byś OPOWIEDZIAŁ MU WSZYSTKO!
Zaprasza Cię też, byś przy Nim trochę odpoczął i wyhamował w zabieganiu. Bóg Ojciec w swojej mądrości zaplanował czas i sposób odrywania Cię od codziennych zmagań – czas odpoczynku. Rozpoznaj i przyjmij Jego zatroskanie! Życie „po światowemu” zamienia przestrzenie BOŻEGO DARU ODPOCZYNKU na przeżywanie go PO SWOJEMU: intensywna praca, urlop na nadrobienie zaległości, unikanie odwiedzin bliskich, brak czasu na bycie z rodziną, żałowanie czasu na świętowanie niedzieli po Bożemu; wyciskając z życia ile się da, wszystko przeliczając na pieniądze, na korzyść materialną, na zdrowie, na gonitwę za modą…

TY TEŻ tak masz?
Serwujesz swój styl życia, zatruwając je przyjaciołom, pr! acownikom, znajomym, rodzinie? Bierzesz pod uwagę stworzenie sobie, bliskim, dzieciom czasu wzrastania przy Jezusie?

Jezus zatrzymuje się przy Tobie. ZATRZYMAJ SIĘ dziś i Ty przy Bogu! Zaufaj!

Błogosławionej XVI Niedzieli Okresu Zwykłego! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Jr 23, 1-6)

Bóg sam ustanowi pasterzy

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi:

«Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska.

Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków.

Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek.

Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”».

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

2. czytanie (Ef 2, 13-18)

Chrystus jednoczy ludzkość

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

Aklamacja (Por. J 10, 27)

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 6, 30-34)

Jezus lituje się nad tłumem

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

 
21 lipca 2018|