WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2014

30 listopad 2014 roku; W pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopada, już po raz dwudziesty pierwszy rozpocznie się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – największa ogólnopolska akcja Caritas. W tym roku jej hasłem są słowa „Dziecko sercem rodziny„. – Rozprowadzamy w parafiach świece z logo Caritas, które – mamy nadzieję – znajdą swoje miejsce na wielu wigilijnych stołach. Ich płomień jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi dziećmi w Polsce i na świecie Pomysł Wigilijnego Dzieła zrodził się w maju 1994 roku w Rusinowicach, gdzie odbywało się ogólnopolskie zebranie dyrektorów Caritas. Idea Wigilijnej Świecy był zawarta w cytacie: „Płonąca świeca Caritas na wigilijnym stole przy dodatkowym nakryciu (…) byłaby znakiem gotowości do przyjęcia Chrystusa w każdym, kto jest głodny, spragniony, nagi, chory, kto jest przybyszem, kto jest w więzieniu…” (Mt 25,35-36).

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2014Na następnym zebraniu we wrześniu zdecydowano, że dochód uzyskany z rozprowadzania Wigilijnych Świec zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom. Inicjatywa rozprowadzania Wigilijnych Świec miała stać się trwałym elementem dzieła Miłosierdzia Caritas. Rozprowadzanie świec rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu i odbywa się głównie poprzez parafie. W pierwszym roku (1994) akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozprowadzano świece tylko w kilkunastu diecezjach. Ogółem sprzedano ich 500 tysięcy. W roku 1995 do akcji włączyły się wszystkie diecezje – rozprowadzono 2 miliony świec. W roku 1996 natomiast sprzedano 2,4 mln świec. Obecnie Caritas w skali całego kraju rozprowadza około 4,5 miliona świec.

Zebranymi funduszami częściowo dysponują parafie, znaczna jednak część trafia do centrali Caritas diecezjalnej.

  • Ponad 50 procent funduszy pozyskanych w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom jest przekazywana na dofinansowanie kolonii letnich i zimowisk organizowanych w Polsce przez Caritas dla dzieci z ubogich rodzin. W roku 2004 na koloniach Caritas wypoczywało 100 tysięcy dzieci.
  • Z funduszy uzyskanych podczas Wigilijnego Dzieła wspierana jest również działalność domów samotnej matki (16 tego typu placówek), ośrodków rehabilitacyjnych (7 dużych placówek), świetlic środowiskowych (120 placówek), ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami.
  • Na wsparcie prowadzonych przez Caritas placówek, które zajmują się dziećmi, przeznaczonych zostało około 15 procent funduszy pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
  • Kolejne 10 procent pozyskanych funduszy przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach.
  • Na doraźną pomoc rodzinom wielodzietnym zarezerwowano również 10 procent środków zebranych podczas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
  • Część funduszy – po 10 groszy z każdej świecy Caritas – uzyskanych w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom przeznaczane jest na pomoc dzieciom żyjącym poza granicami Polski. Kwota ta stanowi około 3 procent zebranych środków.

Fundusze pozyskane przez Caritas w ramach tego projektu w 2014 roku zostaną wykorzystane na pomoc potrzebującym dzieciom w Czeczenii, Iraku oraz Sudanie. Od kilku lat Caritas Polska oraz Związek Harcerstwa Polskiego współpracują ze sobą, niosąc Betlejemskie Światło Pokoju. Rokrocznie Światło zapalane jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a następnie przekazywane przez skautów austriackich, słowackich, ukraińskich dociera do wielu krajów Europy – w tym do Polski. W naszym kraju przekazywane jest na Wigilijnych Świecach Caritas.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

30 listopada 2014|