VII Niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie
23.02.2020 r.

 1. O godz. 1615 nabożeństwo do św. Jana Pawła II. Msza Święta wieczorna o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy.
 2. Przed nami kolejny tydzień chrześcijańskiej formacji i pogłębiania naszej wiary. Nadchodzący tydzień nie tylko rozpoczyna czas Wielkiego Postu, lecz jest także Tygodniem trzeźwości. Pomyślmy o dobrowolnej abstynencji, podjęciu rocznej czy dożywotniej krucjaty, które niech staną się ofiarą dla tych, którzy żyją w nałogu alkoholizmu.
 3. W poniedziałek o godz. 1800 Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” zaprasza do udziału w Eucharystii oraz spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
 4. We wtorek po Mszy św. wieczornej  nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W tym tygodniu Środa Popielcowa rozpoczynająca zbawienny okres Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia oraz post ilościowy wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60. Zachęcamy jednak, aby od najmłodszych lat wprowadzać w ducha postu.
 6. W środę popielcową rozpoczynamy także nasze parafialne rekolekcje które poprowadzi ks. Paweł, wikariusz parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Msze św. z posypaniem głów popiołem oraz nauką rekolekcyjną w naszym kościele: 630 (bez kazania), 700, 830, 1000, 1600, 1800. Dla nieobecnych zabierzmy poświęcony popiół do domów. W tym dniu taca na Dzieła Miłosierdzia.
 7. W czwartek o godz. 1800 Eucharystia z kazaniem rekolekcyjnym a po jej zakończeniu spotkanie dla małżonków naszej parafii oraz nauka rekolekcyjna.
 8. W piątek o godz. 730 1730 Droga krzyżowa, o godz. 1600 Droga krzyżowa dla dzieci, o godz. 1800 Eucharystia z nauką rekolekcyjną. Po zakończonej liturgii modlitwy Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 1930 Droga krzyżowa dla młodzieży połączona z rozważaniami rekolekcyjnymi.
 9. W sobotę Eucharystia z nauką rekolekcyjną o godz. 900 oraz 1800. O godz. 1500 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz okazja do rekolekcyjnej spowiedzi do godz. 1800. Zachęcamy do oczyszczenia serca i skorzystania z tego źródła Bożego Miłosierdzia.
 10. W sobotę o godz. 1000 spotkanie grupy dziecięcej oraz scholi. O godz. 1100 spotkanie dla ministrantów oraz lektorów.
 11. W przyszłą niedzielę podczas każdej Eucharystii nauka rekolekcyjna. O godz. 1600 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 12. „Bóg zapłać”Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Cegielnianej 14, klatka I i II. Dziękujemy także za ofiary składane na organy.
 13. Zachęcamy do nabywania i owocnej lektury prasy katolickiej, która znajduje się na stoliku przy wyjściu w z kościoła.
 14. Polećmy zmarłych, których pożegnaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej:  „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”

Ewangelia (Mt 5, 38-48)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Komentarz do Ewangelii

Wyobrażę sobie tłum ludzi, którzy słuchają nauki Jezusa. Zauważają, że przemawia z wielką mocą, której nie spotykali u uczonych w Piśmie.

Zatrzymam się przez dłuższy czas nad każdym zdaniem Jezusa o prawie odwetu (ww. 38-42). Jakie uczucia budzą we mnie ewangeliczne upomnienia o odpowiadaniu dobrem na zło? Zwierzę się Jezusowi z moich myśli i odczuć.

Wrócę jeszcze raz do rozważanego tekstu Ewangelii i przeczy-tam go w formie modlitewnej prośby. Poproszę Jezusa, aby pomógł mi przyjąć zwłaszcza te słowa, które budzą we mnie opór i niezrozumienie.

„Słyszeliście…” (w. 43). Jezus uświadamia uczniom, że ich umysł i serce są ciągle pod wpływem tego, co słyszą: miłować przyjaciół, nienawidzić nieprzyjaciół. Co słyszę najczęściej na ten temat dzisiaj? W jaki sposób wpływa to na moje myślenie i postępowanie?

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (w. 44). Najpierw muszę się przyznać przed Nim i przed sobą, że w moim życiu istnieją też uczucia nienawiści. Ukrywanie ich może pogłębiać nieprzyjaźń. Jeśli odzywają się we mnie, spróbuję wypowiedzieć je przed Jezusem.

Stanę przed Ojcem z moimi urazami i poczuciem krzywdy. Uświadomię sobie, że zna mnie do samej głębi. Zna też mo-ich nieprzyjaciół i zło, które mi wyrządzili. Nie przestaje ich miłować (w. 45). Będę prosił o Jego miłość, aby leczyła mój ból i poczucie krzywdy.

Jezus przestrzega mnie, abym swojej życzliwości nie ograniczał się jedynie do osób wybranych (w. 46-48). Czy są w moim życiu osoby, których nie dopuszczam do siebie? Będę w tych dniach modlił się częściej o uzdrowienie moich najtrudniejszych rela-cji: „Ojcze, uzdrów moje serce!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Kpł 19, 1-2. 17-18)

Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a))

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

2. czytanie (1 Kor 3, 16-23)

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

Aklamacja (1 J 2, 5)

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 5, 38-48)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

23 lutego 2020|