VI Niedziela Wielkanocna

6 maja 2018 r.

  1. Dzisiaj Nabożeństwo majowe połączone ze zmianą tajemnic różańcowych godz. 1615. W dni powszednie „Majówki” o 1730, różaniec o godz. 1700.
  1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Jana Pawła II 53 a kl. I i II. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezji.
  1. Wszystkich uczestników Seminarium Odnowy Wiary, które odbywało się w Naszej parafii od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. zapraszamy w poniedziałek o godz. 1800 na Mszę świętą dziękczynną za to wydarzenie wraz z pobłogosławieniem nowopowstającej wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”. Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Krzysztof Kralka, pallotyn, moderator generalny tejże Wspólnoty.
  1. We wtorek Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, Patrona Polski. Jest to dzień imienin ks. bpa Stanisława Jamrozka. Osobę Solenizanta otaczamy naszą modlitwą.
  1. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
  1. We czwartek o godz. 1800 Msza św. dziękczynna z okazji 20 rocznicy powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Przewodniczyć będzie Ks. prałat Józef Niżnik, diecezjalny Asystent AK.
  1. W piątek początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.
  1. W Najbliższą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  2. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „30 lat kultu św. Andrzeja Boboli w Strachocinie”.


Intencje:
Msza św. w intencji powołanych z naszej parafii
i o nowe powołania 10-V o godz. 1800.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
Wieczne odpoczywanie…

Ewangelia (J 15, 9-17)

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Komentarz do Ewangelii

J 15, 9-17.
Jezus OBDAROWUJE Cię dziś nowym sposobem przeżywania relacji z Nim – abyś wreszcie przestał być sługą, a stał się Jego przyjacielem!
1. Sługa – „nie wie co czyni pan jego” – zna tylko zadanie, które ma wykonać, ale nie ma świadomości o całości misji, w której uczestniczy.
Może wypełniasz obrzędy, modlitwy, tradycje jak na zaliczenie? bez świadomości, że Jezus Cię wybrał i przeznaczył do owocowania Jego miłością i do nowego sposobu życia? I to On zrobił pierwszy krok, bez Twoich zasług, abyś mógł TRWAĆ w Jego miłości. Miłości, która wyzwala, umacnia…
2. Przyjaciel – „oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego”. Jako przyjaciel Jezusa WSZYSTKO znasz i przeżywasz całość Jego misji, poznajesz zamysł Boga we wszystkich okolicznościach swego życia i zaczynasz go akceptować, przeżywać w mentalności Paschy – rozpoznajesz, że nawet w trudnych wydarzeniach, kryzysach i załamaniach – Bóg przeprowadza Cię z grzechu do świętości – jako Jego ukochane dziecko!
Przyjmij dar miłości Ojca, abyś przynosił owoc działania Boga w Tobie. Przylgnij do Jezusa, do Jego nauki, do Jego zwycięskiego krzyża! Odwagi! Jezu, ufam Tobie!
Błogosławionej VI Niedzieli po Wielkiej Nocy!+
Ks. Robert Blama

1. czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48)

Powołanie pogan do Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem».

Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie».

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja

2. czytanie (1 J 4, 7-10)

Bóg jest miłością

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Aklamacja (J 14, 23)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 15, 9-17)

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

5 maja 2018|