SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015

31 grudnia 2014 roku; ŻYCZENIA NOWOROCZNE; W pierwszym dniu 2015 roku chciałbym, aby do każdego mężczyzny i każdej kobiety na świecie dotarło błogosławieństwo Boga. Czynię to przy pomocy prastarej formuły: – Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. „Czyny pokoju”, budują dialog, zrozumienie i pojednanie”. „Błogosławieni pokój czyniący – Kim oni są?”. To ci wszyscy, którzy dzień po dniu, starają się zwyciężać zło dobrem, siłą prawdy, orężem modlitwy i przebaczenia, uczciwą i dobrze wykonaną pracą, badaniami naukowymi w służbie życiu, dziełami miłosierdzia dotyczącymi ciała i ducha. Pokój czyniących jest wielu, ale oni nie robią hałasu. Jak zaczyn w cieście przyczyniają się do wzrostu ludzkości, zgodnie z planem Boga.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015Pozdrawiamy wszystkich Polaków, wszystkich naszych parafian, gości, oraz odwiedzających naszą stronę internautów i życzymy, aby rozpoczynający się rok był pełen pokoju i Bożego błogosławieństwa. Niech ten czas, przeżywany w duchu wzajemnej miłości, przyniesie wam wszelką pomyślność.

Niech Najświętsza Boża Rodzicielka, która prowadziła nas do betlejemskiego żłóbka, a teraz wprowadza nas w Nowy Rok, wyjedna obfitość łask dla wszystkich rodzin. Niech odnawia miłość i wierność małżeńską. Niech uczy zdolności do poświęceń, wytrwałości w walce ze słabościami, gotowości do pojednania i wspólnego budowania szczęśliwego domu. Matce Najświętszej powierzam intencje dzieci i młodzieży. Niech macierzyńską opieką otoczy młode życie, które rozwija się i kształtuje pośród licznych współczesnych zagrożeń. Macierzyńskiej miłości i niezawodnej opiece Maryi powierzamy również chorych, samotnych i potrzebujących pomocy.

Niech w trudnych chwilach Maryja prowadzi ich za rękę, nie pozwalając ulec zwątpieniu i rozpaczy. W pokornych modlitwach prosimy, aby Matka Boża otwierała nasze serca na potrzeby tych, którzy żyją obok nas. Aby czyniła z nas narzędzia Bożego miłosierdzia. Maryi Królowej Pokoju powierzam wszelkie intencje waszych serc.

Wspólnocie Naszego Kościoła, przybyłym do nas gościom, odwiedzającym nas internautom, małżonkom, rodzinom i wszystkim posługującym kapłanom życzę, aby ten nowy rok przyniósł jak najobfitsze owoce. Niech ta wspólnota rozwija się jak najlepiej na chwałę Boga i dla dobra ludzi.

Do siego roku!”. Z pamięcią w modlitwie:

ks. Proboszcz Andrzej Szkoła

Kapłani z parafii pw. Chrystusa Króla

Administrator strony internetowej Marek z Rodziną

31 grudnia 2014|