Niedziela Chrztu Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie
12.01.2020r.

 1. Witamy w naszej wspólnocie ks. Misjonarza Leonida. Dziękujemy za usłyszane słowo. Chcemy odwdzięczyć się ofiarą złożoną do puszek i wspomóc świat misyjny.
 2. Wielkie Bóg zapłać za świadectwo, które złożyliście biorąc udział w Orszaku Trzech Króli.
 3. W dniu wczorajszym zakończyliśmy wizytę kolędową. Bardzo dziękujemy za godne i miłe przyjęcie oraz wiele pożytecznych duszpasterskich rozmów. Serdeczne Bóg zapłać za złożone przez Was ofiary. Pewnie zdarzyło się, że kogoś pominęliśmy. Przepraszamy za przeoczenie. Jutro dzień dodatkowej kolędy. Prosimy o zgłoszenie wizyty w zakrystii.
 4. Dzisiaj po południu nie będzie nabożeństwa natomiast w godz. od 1500 do 2000 w dolnym kościele odbędzie się wieczór kolęd. Spotkamy się po to by uczcić przychodzącego Pana a także by poczuć moc wspólnoty. Przy śpiewie kolęd, braterskiej rozmowie, ciastku i dobrej kawie spędzimy ten czas. Zapraszamy do udziału. Oczywiście każdy uczestnik może coś przynieść np. dobre ciasto czy też pyszne delicje.
 5. Msza Święta wieczorna o godz. 1700.
 6. Jutro po Mszy Świętej wieczornej spotkanie formacyjne Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”.
 7. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy z odczytaniem próśb i podziękowań. Po liturgii spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
 8. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 9. W piątek po zakończonej liturgii modlitwy Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie formacyjne.
 10. W sobotę 18 stycznia kolejne spotkanie ze św. Janem Pawłem II. Homilię wygłosi ks. dr Tomasz Stec prowadząc nas ścieżkami dekalogu a po Mszy Św. nabożeństwo do św. Jana Pawła II z ucałowaniem Jego relikwii.
 1. Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, podjęło inicjatywę zbierania podpisów w ramach protestu przeciwko próbom ograniczania lekcji religii przez Burmistrza w Gminie Ustrzyki Dolne.

W duchu solidarności w tak ważnej sprawie w następną niedzielę, podpisy będą zbierane we wszystkich sanockich parafiach po każdej Mszy św., także przy naszym kościele. Jako wierzący pokażmy naszą tożsamość i nasze zaangażowanie.

 1. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Cegelnianej 62. Dziękujemy także za ofiary składane na organy. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na ten cel. Dziękujemy Róży św. Weroniki za ofiarę złożoną na potrzeby Kościoła.
 2. Intencje zbiorowe:

– 13.01., godz. 630 + Kazimiera Wójcik – od sąsiadów z klatki z bloku przy ul. Jana Pawła II 53,
-14.01., godz. 1800 o zdrowie Reginy Hnat,
– 19.01., godz. 1130 z Róży św. Józefa Sebastiana Pelczara,
– 19.01., godz. 1700 w intencji Honorowej Straży Grobu Pańskiego.

 1. W drugim tygodniu ferii od poniedziałku do środy organizujemy tzw.: „Ferie z uśmiechem”. Chętnych do udziału w tym wydarzeniu prosimy zgłaszać w zakrystii. W planie zabawy integracyjne, wyjście do „Urwisa” oraz wizyta w Muzeum misyjnym Sióstr Klawerianek w Krośnie. Spotkania odbędą się pod opieką ks. Pawła. Koszt udziału w tych wydarzeniach 10 zł.
 2. Msza Święta dla osób niepełnosprawnych odbędzie się 26 stycznia o godz. 1400 a po niej wspólne kolędowanie w dolnym kościele.
 3. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy + Feliksa Kołcza, + Barbarę Fara oraz + Bronisława Stokłosę. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu. „Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…”

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Komentarz do Ewangelii

Będę patrzył, jak Jezus z pokorą podchodzi do Jana i prosi go
o chrzest (ww. 13-15). Wchodzi do wody, zanurzając się cały.
„Zanurza się” w życiu każdego człowieka, aby wyzwolić go
z grzechu i przywrócić mu radość życia.

Uświadomię sobie, że podobnie było na początku historii mojego
życia, podczas chrztu. Jezus przyjął mnie już w łonie matki.
W dniu chrztu zanurzył się w moim życiu.

Czy wierzę, że przez chrzest Jezus wypełnił sobą całe moje
życie? Co mogę powiedzieć o mojej więzi z Jezusem?

Spróbuję powoli wypowiedzieć imię Jezus. Jakie uczucia wywołuje
to imię w moim sercu? Uczucie przylgnięcia, bezpieczeństwa,
przynależności? Czy też uczucie obojętności, obcości,
chłodu?

Mogę to ćwiczenie zamienić w prostą modlitwę serca. Skupię
całą swoją uwagę na osobie Jezusa i będę przez 5-10 minut wymawiał
tylko jedno słowo, włączając je w mój oddech: „Jezus”.
Będę wypowiadał je z głębokim pragnieniem zjednoczenia się
z osobą Jezusa.

Wrócę do sceny nad Jordanem (ww. 16-17). Zobaczę otwierające
się niebiosa. Będę patrzył na Ducha Bożego, który spoczywa
na pokornym i cichym Jezusie. Będę chciał usłyszeć moc i ton
głosu z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany”.

Jezus, którego przyjąłem w chrzcie, jest umiłowanym Synem
Boga! Noszę w sobie moc i miłość Boga. Czy potrafi ę oddać Mu
całe swoje życie bez względu na konsekwencje?

Będę uwielbiał Boga Ojca, że posłał mi Jezusa jako Brata
i Pana. Wyznam Mu moją miłość: „Ojcze, chcę kochać Cię jak
Jezus!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7)

Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Psalm (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b))

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

Pan ześle pokój swojemu ludowi

2. czytanie (Dz 10, 34-38)

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».

Aklamacja (Por. Mk 9, 7)

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

12 stycznia 2020|