SŁUCHAĆ BOGA TO WYPEŁNIAĆ JEGO WOLĘ

28 września 2014 roku; DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA; Jest zawsze chwila czasu, by ocenić własne decyzje. Może trwać ona tylko sekundy albo ułamki sekund – ale zawsze jest. Brakuje jej tylko w odruchowym działaniu. Krytyczna ocena własnej decyzji to istotny element mądrości. Umiejętność skorygowania błędnej decyzji jest cechą ludzi mądrych. Czy nasze werbalne zapewnienia o gotowości np. do udzielenia wsparcia, pomocy pokrywają się z autentyczną otwartością i wyjściem naprzeciw w potrzebie tym, którzy są obok nas?

SŁUCHAĆ BOGA TO WYPEŁNIAĆ JEGO WOLĘCzasami bardzo byśmy chcieli pomóc, ale niesprzyjające okoliczności krzyżują nasze plany, czasami zaś wszystko nam sprzyja, ale my sami nie jesteśmy w stanie zdecydować się i pomóc.

Ezechiel mówi: „jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze” (Ez 18,27-28).

  • Mowa i czyn to dwa proste pojęcia, które znaczą bardzo wiele w naszej ludzkiej rzeczywistości. Są ludzie, którzy dużo mówią, a robią niewiele, są tacy, co wiele obiecują i nie dotrzymują słowa.
  • Nie lubimy osób niesłownych i takich, które nabierają nas na puste obietnice.
  • Z pewnością jest także wielu takich, na których zawsze można polegać i którzy wokół swoich czynów nie robią wiele szumu.

Może słowa świętego Pawła w liście do Filipian coś nam podpowiedzą?

  • Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,4-5).

Dobitnym wykładnikiem jest w tym zakresie przypowieść Chrystusa o zachowaniach dwóch synów. Czy identyfikujemy się z którymś z nich? ‘Który jest dla nas wzorem? Mamy tu do czynienia z niezgodnością słów i czynów. Jakie korzyści możemy wyciągnąć z dzisiejszej przypowieści dla udoskonalenia własnej osobowości? Analizując postawy ich obu, popatrzmy na sposób wypełniania przez nas swoich obowiązków, przypatrzmy się naszym zaniedbaniom i kłopotom sprawianym przez to innym.

Niech nasza refleksja nad dzisiejszym Słowem Bożym przyczyni się do tego, że każda następna decyzja będzie mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne będą miały pokrycie w czynach. „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31). Przemyślmy sobie te słowa.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

28 września 2014|