Sakrament Bierzmowania

Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku 03 marca 2013 roku

W minioną niedzielę 03 marca 2013 roku, mieliśmy wielkie święto w naszej parafii. Młodzi ludzie, dziewczęta i chłopcy w wieku gimnazjalnym, w sposób dobrowolny, z własnej i nieprzymuszonej woli wybrali dalszą drogę z Jezusem Chrystusem. Jak zauważył ks. Biskup Adam Szal, serce rosło, gdy jednorazowo ok. 280 osób przystąpiło do przyjęcia tego ważnego pod względem dojrzałości duchowej świadectwa, jakim jest sakrament bierzmowania.

2Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć ten, kto został najpierw ochrzczony i ugruntowany w życiu wiary (kan. 889,1).

Budowanie trwałej wspólnoty Kościoła wymaga osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej gotowości do autentycznego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad.

Trzeba najpierw dogłębnie poznać zobowiązania wynikające z chrztu świętego, osobiście i uroczyście odnowić te przyrzeczenia (kan. 889,2) i przez właściwe przygotowanie indywidualnie podjąć ważną decyzję o zaproszeniu Ducha Świętego do osobistego życia.

[ramka]Samo przygotowanie do bierzmowania nie może wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną decyzją kandydata do bierzmowania. Tak jak nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch Święty nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę.[/ramka]

Jednakże w realizacji osobistej decyzji młodego czy starszego kandydata o podjęciu przygotowania do bierzmowania powinni uczestniczyć z ramienia wspólnoty Kościoła rodzice, duszpasterze i wierni. Oni to, jako już dojrzalsi w wierze powinni zadbać, aby kandydaci zostali odpowiednio pouczeni i byli właściwie dysponowani do przyjęcia darów Ducha Świętego (kan. 889,2).

Imię przyjmowane w czasie Bierzmowania:

3Kandydaci do bierzmowania osobiście wybierają sobie zwyczajowo nowe imię chrześcijańskie. Tradycyjnie jest to imię osoby świętej lub błogosławionej, imię osoby biblijnej, o której już wiadomo, że w życiu ziemskim stała się godnym świadkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego.

Ten święty patron powinien stać się dla bierzmowanego pewnym przewodnikiem na drogach wiary oraz być duchowym pośrednikiem w trudzie realizacji zobowiązań sakramentu Bierzmowania.

Rola świadków Bierzmowania:

Człowiek nie rodzi się doskonały w wierze ani automatycznie taki się nie staje.

4Dojrzewanie w wierze i miłości Chrystusowej wymaga samozaparcia, decyzji pójścia za Chrystusem, Jego przykazaniami i prawdami wiary, a więc nauką ewangeliczną.

Dla kandydata do bierzmowania rolę specjalnych przewodników i odpowiedzialnych za dojrzewanie w wierze pełnią świadkowie tego sakramentu, dlatego Kościół stawia przed świadkiem bierzmowania poważne wymogi kanoniczne.

Świadkiem bierzmowania może być ten, kto:

  • Został wskazany przez rodziców lub przyjmującego bierzmowanie,

  • Jest osobą w wierze odpowiednią i wyraził intencję pełnienia tego zadania;

  • Ukończył 16 lat życia; jest katolikiem bierzmowanym,

  • Przyjmuje Eucharystię oraz prowadzi codzienne życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanej funkcji (jest świadkiem Chrystusa);

  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej i nie jest ojcem lub matką bierzmowanego (por. kan. 893 i 874).

Bierzmowany może sobie wybrać tylko jednego świadka, więc nigdy nie może nim być członek niekatolickiej wspólnoty kościelnej.

Bierzmowani mogą poprosić jednego z rodziców chrzestnych, aby podjęli się tego zadania, jeśli od chrztu św. nie utracili kanonicznej zdatności do bycia świadkiem bierzmowanego.

Poniżej przedstawimy galerię zdjęć młodzieży w trakcie przygotowań do tego ważnego sakramentu:

Zdjęcia z uroczystości Sakramentu Bierzmowania znajdują się w zakładce GALERIE – zapraszamy

3 marca 2013|