Różaniec do granic

„Ratuj Różańcem Polskę i Świat” takie min. hasło wzywało do modlitwy o pokój w Ojczyźnie i na świecie. Inicjatorem była Fundacja „Solo Dios Basta”, ( „Sam Bóg wystarczy”)czyli ludzie świeccy, ale Episkopat Polski podjął wezwanie i zaprosił kapłanów i wiernych do organizacji. Dlatego, w roku 140 rocznicy Objawień w Gietrzwałdzie i 100 rocznicy Objawień Fatimskich wzdłuż granic Polski, od Bałtyku po Tatry od Wschodu do Zachodu, w 22 diecezjach i 320 Kościołach Stacyjnych odbyły się modlitwy dziękczynno- błagalne.

rozaniec-do-granic640

Główną intencją było wezwanie by wrócić do prawdziwego chrześcijaństwa w Polsce i w Europie, o pokój w Polsce i na świecie, o wzrost miłości bliźniego, a także intencje z jakimi przybyli pielgrzymi.

Homilię wygłosił O. Amadeusz Irzyk proboszcz Parafii i przełożony Klasztoru. „Tu w Wetlinie stajemy, by modlić się o pokój, miłość, nawrócenie w 100 rocznicę Objawień Fatimskich”. Przypomniał historię  modlitwy Różańcowej i cuda po jej odmawianiu. Prosił „ aby każdy z nas włączył się w tę modlitwę tak od serca. Fatima to wołanie o duchową odnowę!!! Aby serce Maryi zbawiło świat.” Jak mówił Ks. Twardowski: „bez modlitwy i niedzieli – wszystkich by nas diabli wzięli”.  Wszyscy wierni czynnie uczestniczyli w uroczystej  Ofierze.

Po krótkiej Adoracji Najświętszego Sakramentu, chwila na posiłek własny lub przygotowany przez miejscowych. Pyszne wypieki,  gorąca kawa i herbata  a także żurek zniknęły szybko. Dziękujemy bardzo ofiarnym Parafiankom z Wetliny.

Przejazd autokarami na Przełęcz Wyżniańską i przy pomniku goprowców , punktualnie o godzinie 14-tej, rozpoczęłliśmy odmawianie Różańca. W części Radosnej i Światła zwróceni byliśmy w stronę Ojczyzny,(Połoniny Wetlińskiej) a Tajemnicę Bolesną i Chwalebną zwróciliśmy się do świata czyli w stronę Rawki, na Słowację i Ukrainę.

Każdą Tajemnicę prowadzili  i czytali  rozważania wierni z poszczególnych parafii. Tajemnicę Chwalebną odmawiali nasi Parafianie: Tadeusz Hałas, Teresa Pawłowska, Lucyna Kowalska, Małgorzata Bukład oraz Mariola Babiarz. Przy pięknej pogodzie, dwie godziny minęły bardzo szybko, na koniec pokropił drobny deszcz, wszyscy przyjęliśmy to jako błogosławieństwo Boże, wespół z kapłańskim. Były to piękne przeżycia duchowe, nawet przelatujący klucz żurawi  zatrzymał się , jakby włączając swój głos do naszej modlitwy.

Zapraszamy do codziennego odmawiania Różańca Świętego, w którym została zatopiona ogromna siła i moc od Maryi przez Chrystusa dla nas. Królowo Różańca Świętego módl się za nami.

10 września 2017|