POŚWIĘCIĆ SIĘ BOGU I LUDZIOM

30 stycznia 2014 roku; DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO; Dzień Życia Konsekrowanego – dzień ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku przypadający corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, stwarzający okazję do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii pragną „obrać lepszą cząstkę” – podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim.

POŚWIĘCIĆ SIĘ BOGU I LUDZIOMHistoria ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej. Na ten dzień Konferencja Episkopatu Polski wystosowała okolicznościowy list, który będzie czytany we wszystkich świątyniach całego kraju.

Biskupi przypominają w nim, że oprócz powszechnej konsekracji chrzcielnej, w której uczestniczą wszyscy ochrzczeni, istnieją ponadto w Kościele osoby: mężczyźni i kobiety, którzy przez ślubowanie rad ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa i czystości są w sposób szczególny poświęceni Bogu, całkowicie oddają się Mu do dyspozycji. „Nie jest to osobna, jakby dodatkowa konsekracja, ale bardziej radykalna realizacja zobowiązań płynących z chrztu świętego” – tłumaczą pasterze. Episkopat zachęca wiernych do wdzięczniej pamięci przed Bogiem o tych, którzy na całym świecie dają świadectwo życia dla Boga. Zakonnicy i zakonnice troszczą się o sprawy Boga i ludzi, zakładają przedszkola, szkoły, szpitale, a nade wszystko ofiarują swoją modlitwę – mówili uczestnicy konferencji prasowej, zorganizowanej dziś w Warszawie. Była ona zorganizowana z okazji Dnia Życia Konsekrowanego, obchodzonego 2 lutego. Przypomnieli, że papież Franciszek zapowiedział ogłoszenie 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego.

Męskie instytuty życia konsekrowanego

W Polsce jest 61 męskich instytutów życia konsekrowanego pracujących na terenie całego kraju. 57 z nich należy do Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Łącznie instytuty męskie w naszym kraju skupiają 12852 osoby.

  • W liczbie tej jest 8129 mężczyzn ze święceniami kapłańskimi, 1464 braci, 327 nowicjuszy, a do kapłaństwa przygotowuje się 1494 alumnów.
  • Za granicą i na misjach posługuje 3603 zakonników. Wspólnoty te prowadzą na terenie Polski 141 sanktuariów i 156 domów rekolekcyjnych, formacyjnych, powołaniowych, domów pielgrzyma itp.
  • Z ich inspiracji i pod ich opieką działa 95 różnego rodzaju ruchów, organizacji, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji skupiających świeckich.
  • Ponadto prowadzą m.in. 63 świetlice, oratoria i ośrodk1 wychowawcze, 17 szkół podstawowych, 37 gimnazjów, 53 średnich i pomaturalnych, 14 wyższych uczelni, 24 bursy, 3 domy samotnej matki i dziecka, 10 domów dziecka, wychowawczych i opieki, 7 aptek, 17 placówek dla dorosłych upośledzonych umysłowo i ze schorzeniami układu nerwowego i 9 analogicznych dla dzieci, 9 placówek dla osób w podeszłym wieku i chronicznie chorych, 17 placówek dla osób uzależnionych, narkomanów, chorych na AIDS lub alkoholików.
  • Pod ich opieką pozostaje także 7 hospicjów, 11 przychodni i 4 szpitale.

W ramach działalności charytatywnej zakonnicy pomagają ubogim w 10 schroniskach i przytuliskach oraz wydają posiłki w 11 kuchniach dla ubogich. Mają również 36 wydawnictw książkowych, a liczba wydawanych przez męskie zgromadzenia różnego typu czasopism wynosi 73. Zakonnicy prowadzą ponadto 25 księgarni i hurtowni, 5 rozgłośni radiowych, w tym 1 ogólnopolską, oraz 1 stację telewizyjną i studio nagrań, a także 15 bibliotek i 22 muzea.

Żeńskie instytuty życia konsekrowanego

W kraju działa 151 żeńskich instytutów życia konsekrowanego. Do Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych należy 100 instytutów czynnych, w tym 14 bezhabitowych. Z kolei Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce skupia 14 zakonów klauzurowych, mających 79 klasztorów.

  • Łączna liczba polskich sióstr zakonnych wynosi 25137, z tego w nowicjacie jest 613, a na misjach i za granicą pracuje 2591.
  • Żeńskie instytuty życia konsekrowanego prowadzą na terenie Polski 19 sanktuariów, 80 domów rekolekcyjnych, formacyjnych, powołaniowych, domów pielgrzyma, a także 371 przedszkoli i ochronek oraz 1 żłobek.
  • Pod ich opieką jest także 80 świetlic i oratoriów, 21 szkół podstawowych, 60 gimnazjów, 28 szkół średnich i policealnych, dwie wyższe uczelnie i ośrodki naukowe, 38 burs i internatów, a ponadto 30 domów samotnej matki, 52 domy dziecka, domy wychowawcze i domy opieki, 19 placówek dla dorosłych upośledzonych umysłowo i ze schorzeniami układu nerwowego i 96 analogicznych dla dzieci.

Siostry prowadzą także 106 placówek dla osób starszych i chronicznie chorych, 11 ośrodków różnych specjalności oraz 1 hospicjum i 6 przychodni oraz 2 szpitale. Ponadto pomagają ubogim w 10 schroniskach i przytuliskach oraz wydają posiłki w 25 kuchniach dla ubogich.

Świeckie instytuty życia konsekrowanego

Instytuty żeńskie prowadzą również 3 biblioteki, 5 muzeów, 5 wydawnictw, 3 księgarnie i wydają 8 periodyki. Z ich inspiracji i pod ich opieką działają 53 różnego rodzaju ruchy, organizacje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty skupiające świeckich. 32 instytuty życia konsekrowanego należą do Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, która skupia 33 tego typu wspólnoty. Ponadto do tej formy życia konsekrowanego należą: Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, świecka gałąź Instytutu Oblatek Sec Jezusa, a także Instytut Ojców Szensztackich. Liczbę świeckich konsekrowanych w Polsce szacuje się ją na ok. 1000 osób. Od niedawna istnieje strona internetowa poświęcona zgromadzeniom i instytutom świeckim. Pod adresem www.zyciezakonne.pl  można uzyskać informacje nie tylko o rodzinach zakonnych, ale także o ich dziełach, inicjatywach i datach ważnych wydarzeń.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

30 stycznia 2014|