PIERWSZA ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA

13 marca 2014 roku; W dniu 13 marca ubiegłego roku, podczas drugiego dnia konklawe, zwołanego w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI, w piątym głosowaniu kard. Jorge Mario Bergoglio z Argentyny został wybrany na nowego papieża i przybrał imię Franciszek. Dziękujmy Bogu za dar Jego osoby oraz posługi i módlmy się o umocnienie Papieża. Niech Miłosierny Bóg napełnia Ojca Świętego Franciszka apostolskim duchem i strzeże dla dobra całego Kościoła. Bracia i siostry, dobry wieczór – takie były pierwsze słowa papieża Franciszka.

PIERWSZA ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKAZnaczące są także kolejne słowa: Dobrze wiecie, że zadaniem konklawe było wybranie biskupa dla Rzymu. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie znaleźli go prawie na końcu świata.

Dziękuję wam za przyjęcie. Wspólnoto diecezjalna Rzymu, dziękuję wam. W swoim pierwszym przemówieniu nowy biskup Rzymu zaprosił wiernych do wspólnej modlitwy w intencji emerytowanego papieża Benedykta XVI, po której wyraził nadzieję:

  • Zaczynamy razem naszą wspólną drogę: biskup i lud. Jest to wędrówka Kościoła w Rzymie, który przewodzi w miłości.
  • Módlmy się za siebie, módlmy się za cały świat.
  • Na koniec Ojciec Święty prosił pochyliwszy głowę przed zgromadzonym na placu św. Piotra Kościołem: Zanim Was pobłogosławię, módlcie się za mnie.
  • Kościół ubogi dla ubogich, wychodzący ku zepchniętym na peryferie świata – oto motyw przewodni, jaki pojawia się w niezliczonych przesłaniach i oświadczeniach z okazji przypadającej13 marca pierwszej rocznicy wyboru papieża Franciszka.

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires w wielodzietnej rodzinie o włoskich korzeniach. Chciał zostać chemikiem (ukończył studia techniczne), ale zamiast tego rozpoczął formację w seminarium. W 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, tam też kontynuował naukę. Wykładał literaturę, psychologię i filozofię.

W latach 1973-79 był prowincjałem jezuitów w Argentynie, w roku 1980 został rektorem swojego seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 r. Śluby wieczyste złożył cztery lata później. W 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a sześć lat później rozpoczął samodzielne rządy w niemal trzymilionowej diecezji. Jednocześnie pełnił funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych mieszkających w Argentynie.

Do godności kardynalskiej został wyniesiony przez Jana Pawła II 21 lutego 2001 roku. W pierwszą rocznicę wyboru papieża Franciszka – 13 marca, Polacy będą obchodzili nowe święto papieskie. Jak dowiedziała się KAI, tego dnia, w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z udziałem Episkopatu Polski. Ponieważ podczas planowanego na 12-13 marca zebrania KEP odbędą się wybory nowego przewodniczącego Episkopatu, najprawdopodobniej to właśnie on będzie przewodniczył uroczystej celebrze w intencji papieża Franciszka. 76-letni kard. Jorge Mario Bergoglio SJ z Argentyny, w latach 1998–2013 metropolita Buenos Aires, został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku po rezygnacji z urzędu papieża Benedykta XVI.

  • Jest 266 biskupem Rzymu pierwszym papieżem z Ameryki.
  • Został wybrany w drugim dniu konklawe, w piątym głosowaniu.
  • Jako pierwszy przybrał imię Franciszek.
  • Program swego pontyfikatu zawarł w adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” z 2013 roku.

W Asyżu przy grobie Biedaczyny będą się jutro modlić w godzinie, w której kard. Bergoglio został wybrany na Papieża, także bracia z tego franciszkańskiego klasztoru. Będzie to dzień szczególny dla całego Kościoła, napisane jest w nocie, zawierającej spostrzeżenie, że Papież „ucieleśnia charyzmat Franciszka poprzez zasadnicze tematy, takie jak pokój, stworzenie, ubóstwo”.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

13 marca 2014|