PIELGRZYMKA DO WILNA NA LITWIE

21 luty 2015 roku; Szczegóły dotyczące PIELGRZYMKI. Wyjazd z Sanoka: Czwartek 30 kwietnia, Przyjazd do Sanoka: poniedziałek 4 maja. Cena: 260 złotych + 70 euro (czyli 550 złotych) zawiera: przejazd, opłaty drogowe, parkingowe, noclegi w komfortowym pensjonacie, wyżywienie: każdego dnia pobytu śniadania, obiadokolacje z deserem i napojami, przewodnika, bilety na rejs statkiem, ubezpieczenie. Zwiedzanie: Wilna (Ostrobramskie Sanktuarium Matki Miłosierdzia, miejsc opisanych w „Dzienniczku” św. s. Faustyny, min. domku, w którym Pan Jezus podyktował koronkę do Bożego Miłosierdzia, w którym zaczęła pisać „Dzienniczek”, pracownię, w której namalowany został obraz Jezusa Miłosiernego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, cmentarz na Rossie, stare miasto i okolice), Zamek w Trokach, Sokółkę– miejsce Cudu Eucharystycznego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku.

PIELGRZYMKA DO WILNA NA LITWIERamowy Plan:

30 kwietnia – wyjazd z Sanoka o godzinie 18, przejazd do Wilna,

1 maja – przyjazd do Wilna nad ranem, zakwaterowanie w hotelu, śniadanie, zwiedzanie Wilna, obiadokolacja,

2 maja – śniadanie, zwiedzanie Wilna, obiadokolacja,

3 maja – śniadanie, wyjazd z Wilna, przejazd do Trok, rejs statkiem, obiad, przejazd do Polski: zwiedzanie: Sokółka, Białystok, postój na kolację,

4 maja – powrót do Sanoka

.

Wyjazd i powrót: kościół pw. Chrystusa Króla, ul. Jana Pawła II w Sanoku.

Zapisów można dokonywać w zakrystii. Należy podać imię, nazwisko, Pesel (potrzebny do ubezpieczenia). Należy wpłacić zaliczkę: 200 złotych i 30 euro w zakrystii.

Link do plakatu: PIELGRZYMKA Wilno_2015

KILKA CIEKAWOSTEK DOTYCZĄCYCH OBRAZU MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ

Obraz Madonny Ostrobramskiej namalowany został prawdopodobnie w Wilnie w latach 1620−1630. Mimo licznych dociekań, osoba malarza obrazu pozostaje nieznana. Olejny obraz namalowany jest na deskach dębowych 200 x 165 cm, pokrytych cienkim gruntem kredowym. Podwójne korony i sukienkę wykonaną ze srebra, zewnętrznie pozłoconą, nałożono na obraz na przełomie XVII i XVIII wieku. Charakterystycznym elementem obrazu jest wotum w kształcie dużego półksiężyca umieszczone w 1849 r. w dolnej części obrazu. Srebrną okładzinę ścian kaplicy, w której umieszczona jest Ikona Matki Bożej Miłosierdzia, stanowią wyselekcjonowane wota. Wśród wotów pokrywających ściany znajdują się też wota przesłane przez papieża Jana Pawła II. Liczbę wystawionych tu srebrnych wotów złożonych przez wiernych, w podzięce za otrzymane łaski, szacuje się w przybliżeniu na osiem tysięcy.

Wilnianie za wstawiennictwem Bogurodzicy od pokoleń w Ostrej Bramie wypraszają szczególne łaski dla siebie i swoich bliskich. Wiele kopii Ikony Matki Bożej Miłosierdzia znajduje się w kościołach innych krajów, także w Rzymskiej bazylice św. Piotra i Pawła znajduje się kaplica, w której umieszczona jest kopia tego wizerunku.

W 1773 r. Papież Klemens XVI nadał odpusty dla Bractwa Opieki Najświętszej Maryi Panny w Wilnie.

Dekretem papieskim z 1927 r. obraz Madonny w kaplicy Ostrobramskiej otrzymał nadaną mu nazwę Ikony Matki Bożej Miłosierdzia i został ukoronowany koronami papieskimi. Uroczystościom koronacyjnym nadano najwyższą rangę kościelną i państwową – złote korony nałożył nuncjusz papieski. (korony te zaginęły w czasie II wojny światowej).

Boża opatrzność sprawiła, że obok Ikony Matki Bożej Miłosierdzia po upływie zaledwie kilku lat (w 1935 r.) pierwszy raz publicznie był czczony obraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

Podczas II wojny światowej decyzją arcybiskupa metropolity wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego Ikona Matki Bożej Miłosierdzia pozostała wśród wiernych czcicieli w Ostrej Bramie. Po zakończeniu wojny, kiedy Wilno należało do ZSSR i kościoły na Litwie w większości zostały pozamykane, kaplica w Ostrej Bramie pozostała otwarta.

MATKA MIŁOSIERDZIA POBUDKĄ UFNOŚCI

„Maryja jest dla nas Matką Miłosierdzia, a miłosierdzie to zaczęła już świadczyć od Kalwarii. Odtąd każda łaska spływa na ludzi za pośrednictwem Maryi: Ona wzmacniała Apostołów w ich pracy. Ona wyjednała natchnienie Ewangelistom. Gdy zaś została wzięta do nieba, tym bardziej opiekuje się nami i wyjednuje nam Boże miłosierdzie.

Może mamy do zanotowania niejeden błąd w życiu, może ktoś pogrążył się w grzechu – Maryja wyjednała mu łaskę nawrócenia. Ile razy to powtarzało się, pozostanie tajemnicą tylko Bogu znaną, ale jeżeli to było często, stawaliśmy się przedmiotem szczególniejszych zabiegów naszej Matki Miłosierdzia. Ona to włożyła w nasze usta słowa: JEZU, UFAM TOBIE i oddaliła chwilę wiecznej i straszliwej kary.

Zapewne wszystko pochodzi od Jezusa Najmiłosierniejszego, lecz wszelka łaska nam udzielona przychodzi do nas przez Maryję. (…) Dowodem tego są liczne cudowne miejsca, gdzie za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny ludzie doznają uzdrowień z chorób, pociechy w smutku, nadziei w rozpaczy. Nie było to dziełem przypadku, że obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela, cieszący się czcią i łaskami na całym świecie, został wystawiony po raz pierwszy u stóp Matki Miłosierdzia (28.IV.1935 r.) w Niedzielę Przewodnią), by go niejako zaaprobowała i poleciła. Wobec tego zacieśnijmy bardziej jeszcze więzy łączące nas z Matką Miłosierdzia i zaufajmy Jej bezgranicznie” (ks. M. Sopoćko).

MODLITWA O OPIEKĘ i WSTAWIENNICTWO MATKI MIŁOSIERDZIA

O Pani moja, Święta Maryjo!

Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu,

Dzisiaj i każdego dnia i w godzinę śmierci mojej,

Duszę i ciało moje polecam.

Wszystkie nadzieje i pociechy moje,

Wszystkie uciski i dolegliwości,

Życie i koniec życia mojego Tobie poruczam,

Aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane

I rządzone według Twojej i Syna Twojego woli. Amen.

21 lutego 2015|