Niedziela Trójcy Przenajświętszej

16.06.2019 r. 

 1. Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
 2. Dziś nabożeństwo czerwcowe i modlitwy za przyczyną św. JP II o godz. 1615. W dni powszednie Nabożeństwa Czerwcowe po wieczornej Mszy św. Serdecznie zapraszamy.
 3. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Sadowej 39. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na nowe organy. Bóg zapłać! Blankiety na wpłaty na organy u ministrantów przy gazetach. Dziękujemy Róży św. Kingi, Bł. Ks. J. Balickiego i  Św. Brata Alberta za ofiary na kościół.
 4. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W środę o godz. 800 uroczysta Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież nauczycieli i rodziców na Eucharystię dziękczynną za przeżyty czas nauki.
 6. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 7. We czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, „Boże Ciało”. W naszym kościele Msze św. w porządku niedzielnym. Główna Msza św. dla całego miasta w Sanockiej Farze o godz. 1000 a po niej procesja do kościoła NSPJ na Posadzie. Z naszej parafii wychodzimy procesyjnie o godz. 915. Nasza parafia przygotowuje III Ołtarz na trasie procesji, który został nam wyznaczony przy kapliczce na ul Lipińskiego. O przygotowanie tego ołtarza prosimy Kręgi Domowego Kościoła.
 8. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 9. W sobotę po procesji Eucharystycznej, Nabożeństwo ku czci św. Rity wraz z ucałowaniem jej relikwii i poświęceniem róż.
 10. W Boże Ciało Nabożeństwo Czerwcowe a po nim procesja Eucharystyczna o godz. 1615.
 11. W Oktawie Bożego Ciała w dni powszednie nabożeństwo czerwcowe i procesja po wieczornej Mszy św.
 12. W następną niedzielę procesja Eucharystyczna Oktawy Bożego Ciała wokół świątyni po Mszy św. o godz. 1000. Serdecznie wszystkich zapraszamy, także wszystkie dzieci.
 13. W następną niedzielę po każdej Mszy św. Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia będzie kwestować przy kościele na zakup nowego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z miasta Sanoka.
 14. Ministranci rozprowadzają prasę katolicką. Zachęcamy do lektury, polecając w „Niedzieli” artykuł pt. „Bóg jest Trójcą Świętą” – artykuł podejmuje próbę wyjaśnienia skąd o tym wiemy.

W minionym tygodniu w naszej parafii zmarli:
śp. Janina Bar z ul JP II
śp. Stanisław Pawłowski z ul. Sadowej
śp. Tomasz Sołtysik z ul. Sadowej.
Wieczne odpoczywanie …

Ewangelia (J 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Komentarz do Ewangelii

ks. Robert Blama, 16 czerwca 2019 r.

1. czytanie (Prz 8, 22-31)

Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Czytanie z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża:

«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi.

Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli.

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».

Psalm (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab))

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

2. czytanie (Rz 5, 1-5)

Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Aklamacja (Por. Ap 1, 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

18 czerwca 2019|