Niedziela Świętej Rodziny

Ogłoszenia duszpasterskie
29.12.2019r.

  1. Przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Niech dzisiejszy dzień będzie rodzinny, przepełniony obecnością i wspólną rodzinna atmosferą. Dajmy świadectwo przywiązania do rodzinnych wartości.
  2. O godz. 1615 nabożeństwo adoracyjne przy żłóbku Pana. Msza Święta wieczorna o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy.
  3. We wtorek zakończenie roku. Msza Święta dziękczynna za miniony rok o godz. 1600 a po niej dziękczynna i przebłagalna adoracja za ten miniony czas.
  4. W środę Nowy Rok oraz Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte w porządku niedzielnym. Tego dnia gościć będziemy przedstawicieli III zakonu paulistów, którzy zaproponują nam Ewangelię na każdy dzień 2020 r. Można je będzie nabyć po każdej Mszy Świętej w cenie 10 zł. Będą dostępne także egzemplarze Pisma Świętego do słuchania. Mamy nadzieję, że ta akcja przyczyni się do częstszego sięgania po Ewangelię i życia Słowem Bożym na co dzień.
  5. W I czwartek miesiąca modlitwy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne oraz misyjne. Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty.
  6. W piątek od godz. 800 kapłani udadzą się z posługą do chorych. Od godz. 1530 okazja do oczyszczenia serca w sakramencie pokuty. Msze Święte tego dnia o godz. 1600 oraz 1800. Po Mszy wieczornej na plebanii spotkanie dotychczasowej Rady duszpasterskiej oraz przedstawicieli grup parafialnych.
  7. W sobotę po Mszy wieczornej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy i zniewagi.
  8. W przyszły poniedziałek Ogólnopolski Orszak Trzech Króli. Nasza wspólnota także bierze nim udział. Uroczystości miejskie na Placu harcerskim o godz. 1430. Nasza orszak parafialny wyruszy o godz. 1330. w barwnym przebraniu oraz przy śpiewie kolęd. Już dzisiaj pomyślmy jak wspólnie możemy spędzić ten czas.
  9. Porządek wizyty kolędowej w nadchodzącym tygodniu przedstawia się następująco:

Poniedziałek 30.12.2019 od 15:30
ul. Langiewicza 3 i 5 (bloki)

Czwartek 2.01.2020 od 15:30
ul. Sierakowskiego 3 (blok)
ul. Langiewicza 9 (blok)

Piątek 3.01.2020 od 15:30
ul. Langiewicza 7 (blok)
ul. Sierakowskiego 7 (blok)

Sobota 4.01.2020 od 9:00
ul. Traugutta 18 (blok)
ul. Traugutta 21 (blok)
ul. Śliwowa 1 (blok)

„Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z Kiczury – domy prywatne. Dziękujemy także za ofiary składane na organy

Msza Święta zbiorowa: 1 stycznia o godz. 1000 w intencji Róży św. Jadwigi oraz ich Rodzin.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy + Marię Jasik. Polećmy Ją miłosierdziu Bożemu. „Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…”

Ewangelia (Mt 2, 13-15. 19-23)

Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia».

On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Komentarz do Ewangelii

Niedługo po wielkiej radości z narodzin Jezusa dla Maryi
i Józefa rozpoczyna się czas wielkiej próby. Muszą uciekać
przed Herodem, który chce zabić Jezusa (ww. 13-15). Spróbuję
wyobrazić sobie to wydarzenie, aby przeżyć je razem z Nimi.

Porozmawiam z Maryją i Józefem o ich przeżyciach z tej
dramatycznej nocy. Zapytam o uczucia, które im wtedy towarzyszyły.
Wczuję się w ich cierpienie i będę towarzyszyć im
w nocnej ucieczce do Egiptu.

Spróbuję przypomnieć sobie szczególnie trudne sytuacje, które
mnie zaskoczyły. Jak wtedy reagowałem? Jak znoszę nagłe
doświadczenie cierpienia? Opowiem o tym szczerze Maryi,
Józefowi i maleńkiemu Jezusowi.

Zauważę, jak Bóg opiekuje się Rodziną Jezusa. Przestrzega ją
przed niebezpieczeństwem. Wskazuje drogę ucieczki, cudownie
troszczy się o nich w drodze i w czasie pobytu w obcym kraju.
Pomaga im wrócić od ojczyzny. Chroni przed kolejnymi niebezpieczeństwami
(ww. 13.19-23).

Przywołam w pamięci te sytuacje z mojego rodzinnego życia,
w których wyraźnie odczułem, jak cudownie Bóg prowadził
moją rodzinę (wspólnotę) pośród trudnych prób i doświadczeń
życia. Podziękuję Bogu za te chwile.

Będę podziwiał uległość Józefa i Maryi wobec Boga oraz zaufanie,
z jakim przyjmują każde Jego natchnienie i radę. Co mogę
powiedzieć o mojej ufności i uległości wobec Boga w chwilach
niebezpieczeństwa i cierpienia? Czy potrafi ę być cierpliwy
i ufny?

W końcowej modlitwie zaproszę Maryję, Józefa i Dzieciątko
do mojej rodziny i wspólnoty. Powierzę im najtrudniejsze
problemy. Wypowiem je i z wiarą będę powtarzał: „Wszystko
w rękach Boga”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Syr 3, 2-6. 12-14)

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Czytanie z Mądrości Syracha

Czytanie z Mądrości Syracha

Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.

Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b))

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

2. czytanie (Kol 3, 12-21)

Chrześcijańskie zasady życia domowego

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Aklamacja (Kol 3, 15a. 16a)

Alleluja, alleluja, alleluja

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 2, 13-15. 19-23)

Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia».

On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

29 grudnia 2019|