II Niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie
19.01.2020r.

 1. O godz. 1615 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Msza Święta wieczorna o godz. 1700.
 2. Od jutra do środy trwają dziecięce i młodzieżowe „Ferie z uśmiechem”. W poniedziałek o godz. 1000 wyjazd do Krosna i zwiedzanie Muzeum misyjnego Sióstr Klawerianek. Powrót ok godz. 1300. We wtorek od 1000 do 1200 zabawy integracyjne w dolnym kościele. W środę wyjście do Urwisa o godz. 1030. Tam zabawy i poczęstunek. Powrót ok. 1230. Mamy jeszcze 14 wolnych miejsc. Koszt udziału 10zł.
 3. Jutro po Mszy Świętej wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę „Przyjaciele Oblubieńca”. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 4. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W środę po Mszy Świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy którą połączymy z comiesięcznym nabożeństwem do św. Rity. Odczytamy prośby i podziękowania a także poświęcimy róże.
 6. W piątek po zakończonej liturgii modlitwy Wspólnoty Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 7. Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, podjęło inicjatywę zbierania podpisów w ramach protestu przeciwko próbom ograniczania lekcji religii przez Burmistrza w Gminie Ustrzyki Dolne. Możemy to uczynić w dniu dzisiejszym. Listy wyłożone są w kościele.
 8. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła i kwiaty. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców z ul. Cegielnianej 64. Dziękujemy także za ofiary składane na organy. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na ten właśnie cel.
 9. Zachęcamy do lektury i zakupu prasy katolickiej.
 10. Ojciec Leonid z całego serca dziękuje za miłe przyjęcie i Waszą ofiarność, która wyniosła 12400 zł.
 11. Msza Święta dla osób niepełnosprawnych odbędzie się 26 stycznia o godz. 1400 a po niej wspólne kolędowanie w dolnym kościele.
 12. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy + Martę Szczudlik. Polećmy Ją miłosierdziu Bożemu. „Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…”

Ewangelia (J 1, 29-34)

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Komentarz do Ewangelii

Wyobrażę sobie postać Jana Chrzciciela. Będę wsłuchiwał się
w jego silny, „grzmiący” głos. Wyobrażę sobie jego ascetyczną
twarz i wzrok skupiony na Jezusie. Stanę pośród tłumu i będę
z uwagą słuchał tego, co mówi (ww. 29-34).

Natchniony Jan nie waha się nazwać Jezusa „Barankiem
Bożym”. Mogło to dziwić i szokować słuchających. Dawało do
zrozumienia, że oczekiwany Mesjasz jest podobny do paschalnego
baranka prowadzonego na zabicie.

Pomyślę, że Jezus, który przewyższa mnie godnością, pragnie
również w moim życiu objawiać się jako sługa i cichy baranek.
Czy potrafi ę się na to zgodzić? Czy wierzę w wartość cierpienia?
Poproszę Jezusa, aby przeniknął do głębi moje życie
pragnieniem naśladowania Go takim, jakim mi się objawia.

Jan dzięki swej duchowej wrażliwości rozpoznaje i uznaje
w Jezusie Mesjasza (w. 33). Duchowa wrażliwość Jana jest
owocem jego życia na pustyni, w bliskości Boga. Tam nauczył
się rozeznawać Jego głos i być Mu posłusznym.

Co mogę powiedzieć o poziomie mojej duchowej wrażliwości?
Czy potrafi ę rozpoznawać Jezusa w maluczkich, w najprostszych
wydarzeniach dnia?

„Ja to ujrzałem i daję świadectwo” (w. 34). W doświadczeniu
wiary decydujące jest osobiste spotkanie z Jezusem. Będę trwał
w Jego cichej obecności i powtarzał: „Kocham Cię, Jezu, cichy
Baranku!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

1. czytanie (Iz 49, 3. 5-6)

Sługa Boży światłością całej ziemi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię».

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

2. czytanie (1 Kor 1, 1-3)

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

Aklamacja (J 1, 14a. 12a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 1, 29-34)

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

18 stycznia 2020|