II Niedziela Wielkiego Postu

17.03.2019 r.

 1. Dzisiaj o godz. 1600 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. Serdecznie zapraszamy.
 2. „Bóg zapłać” Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę na sprzątanie świątyni i jej wystrój. W tym tygodniu prosimy o podjęcie zobowiązań wobec naszej świątyni mieszkańców ul. Jabłoni 8 kl. I i II. Dziękujemy za ofiary wpłacane na nowe organy. Blankiety na wpłaty u ministrantów rozprowadzających gazety. Za tydzień składka na ten cel. Serdeczne Bóg zapłać. Dziś składka na misje (ad gentes). Skarbonki na Jałmużnę Wielkopostną na stoliku przy ławkach.
 3. Jutro tj. w poniedziałek Mszę św. o godz. 1800 odprawi O. Józef Witko w intencji o uzdrowienie duszy i ciała. Zapraszamy.
 4. We wtorek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, dzień szczególnej modlitwy za ojców, po wieczornej Mszy świętej nabożeństwo ku czci św. Antoniego połączone z odczytaniem próśb i podziękowań.
 5. W środę po wieczornej Mszy świętej Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy z odczytaniem próśb i podziękowań.
 6. W piątek Droga Krzyżowa, w naszym kościele o godz. 730, 1600 dla dzieci i młodzieży, 1730 dla wszystkich.
 7. W piątek 22.03. po wieczornej Mszy św. nabożeństwo ku czci św. Rity. W czasie nabożeństwa poświęcenie róż i ucałowanie relikwii.
 8. Wielkopostne rekolekcje parafialne będziemy przeżywać od 4.04 tj. czwartek do 7.04. tj. niedziela, która będzie jednocześnie dniem wizytacji biskupiej naszej parafii. Szczegółowy program na stronie internetowej naszej parafii i w gablotach.
 9. W najbliższą sobotę tj. 23.03. wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik po odbiór relikwii Św. S. Faustyny Kowalskiej. Uwaga! zmieniła się godzina wyjazdu – wyjeżdżamy o godz. 500 spod kościoła. Uroczyste wprowadzenie relikwii do kultu w naszym kościele w następną niedzielę w czasie każdej Mszy św. a o godz. 1500 uroczysta Koronka do Bożego Miłosierdzia i ucałowanie relikwii.
 10. W poniedziałek 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Od wielu już lat w tym dniu można podjąć modlitwę w intencji dzieci poczętych, których życie jest zagrożone, tzw. „Duchową Adopcję Dziecka Poczętego”. Deklaracje są wyłożone na specjalnym stoliku przy ławkach. Podpisane będziemy składać za tydzień w poniedziałek na Mszy św. o godz. 1800. Zachęcamy do modlitwy.
 11. Istnieje możliwość zapisania się do Róż Różańcowych, w której rodzice modlą się jednym dziesiątkiem różańca każdego dnia za swoje dzieci, również chrzestne. Więcej informacji znajdą Państwo na ulotkach, które są wyłożone na półce z gazetami.
 12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” polecamy artykuł pt. „Niezawodny Św. Józef”. Ukazuje św. Józefa jako patrona współczesnego mężczyzny.

Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych bliskich zmarłych.
W minionym tygodniu w naszej parafii zmarła
śp. Stanisława Sabat z ul. Sierakowskiego.
Wieczne odpoczywanie.

Ewangelia (Łk 9, 28b-36)

Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Komentarz do Ewangelii

Łk 9, 28b-36.

Jezus zaprasza Cię dziś na Górę Przemienienia, abyś został umocniony do życia z Bożym smakiem – Jego sposobem kochania, przebaczania, życia dla bliźnich.

Usłysz i przyjmij polecenie Ojca: JEGO SŁUCHAJCIE. Bóg marzy, abyś ze słuchania Jezusa, stał się świadomym Jego umiłowania. On Cię zapewnia: Jesteś moim dzieckiem, kocham Cię, wybrałem Cię do pięknego życia!

Ale kogo Ty słuchasz? Na czyjej opinii budujesz? Czy ma dla Ciebie jakieś znaczenie to, że Bóg Cię kocha? On składa dziś obietnicę, że w świetle Jego Slowa – jeśli się Nim karmisz – zobaczysz w sobie całe Jego piękno i wartość, które ukrywasz pod maską grzechu, kryzysu wiary…

Módl się! Czytaj Ewangelię! Aby nie przespać Wielkiego Postu i w porę się ocknąć – by ujrzeć blask Jego chwały i mocy Jego łaski w swoim życiu!

Do posłuchania:

Błogosławionej II Niedzieli Wielkiego Postu! +

Ks. Robert Blama

1. czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18)

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.

Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?»

Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę».

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b))

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
O Tobie mówi serce moje: †
«Szukaj Jego oblicza!» *
Będę szukał oblicza Twego, Panie.

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, *
więc mnie nie odrzucaj.

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wersja dłuższa

2. czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1)

Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

Wersja krótsza

2. czytanie (Flp 3, 20 – 4, 1)

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

Aklamacja (Por. Mt 17, 5)

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (Łk 9, 28b-36)

Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

16 marca 2019|