HALLOWEEN JEST ZWYCZAJEM Z GRUNTU ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIM

01 listopada 2013 roku; Pierwszy listopada to w naszej katolickiej tradycji dzień Wszystkich Świętych. Wielowiekowe święto, przyjęte przez naszych przodków dla oddania czci męczennikom, którzy złożyli swoje życie w imię wiary w Chrystusa. To w istocie radosny dzień – przypomnienie, że każdy z nas ma szansę na życie wieczne. Po nim następuje Dzień Zaduszny, kiedy to udajemy się na groby bliskich, zapalamy znicze. Dla wielu z nas te słowa to oczywistość. Jednakże współcześnie na naszych oczach rozgrywa się walka o zastąpienie listopadowego święta czymś zupełnie obcym. Próbuje się stworzyć „nową, świecką tradycję”.

HALLOWEEN JEST ZWYCZAJEM Z GRUNTU ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIMPuste dynie z wykrojonymi dziurami, dzieci przebrane za potwory i czarownice, twarze wymalowane białą farbą i pokryte imitacją krwi – tak wygląda pogańskie i przez to antychrześcijańskie „Halloween”. „Halloween jest świętem z gruntu antychrześcijańskim” – przestrzega abp Marek Jędraszewski w liście do wiernych. Nie powinny w nim uczestniczyć, nawet w formie zabawy, osoby wierzące.

Dorośli zaś „powinni chronić dzieci i młodzież przed obrazami grozy i strachu związanymi z tym pseudo-świętem”. W uroczystość Wszystkich Świętych wierni czcząnieznaną nam w większości z imienia i nazwiska ogromną rzeszę ludzi cieszących się już szczęściem wiecznym„.  Poprzez nich chcemy uwielbić samego Boga, któryjest źródłem wszelkiej świętości” – wyjaśnia metropolita łódzki.  Metropolita łódzki zauważa w liście, że prawdy o świętych obcowaniu, odpuszczeniu grzechów, zmartwychwstaniu ciał i żywocie wiecznym od początku „spotykały się z ogromnym oporem ze strony pogan”

„Świat pogański wolał okrutnie prześladować chrześcijan, niż przyjąć prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który wszystkim ludziom przyniósł nadzieję życia wiecznego” – ocenia abp Jędraszewski. Dopiero po edykcie mediolańskim (313 r.) chrześcijanie mogli bez represji głosić prawdy wiary.

„Tymczasem obecnie, dokładnie 1700 lat od ogłoszenia tego edyktu, mamy do czynienia w świecie zachodnim, w tym także i w Polsce, z wyraźnym nawrotem pogańskich praktyk, między innymi w postaci propagowanego w wielu szkołach, a nawet przedszkolach, tak zwanego ‚święta Halloween'” – zauważa biskup łódzki.

Należy w pełni uświadomić sobie fakt, że swymi korzeniami „Halloween” sięga do pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Jest, zatem świętem z gruntu antychrześcijańskim” – przestrzega abp Jędraszewski.

W związku z tym osoby wierzącenie powinny w nim uczestniczyć, nawet w formie zabawy„, a rodzice i wychowawcypowinni chronić dzieci i młodzież przed obrazami grozy i strachu związanymi z tym pseudo-świętem„.

Metropolita łódzki podkreśla, że nie ma wątpliwości, iż „wprowadzanie dzieci i młodzieży, a nawet i części dorosłych, w praktyki „Halloweenjest niezgodne z nauką Kościoła” (par. 2126 i 2117 Katechizmu Kościoła Katolickiego).

„Zdecydowanie krytyczne podejście do „święta Halloween’ jest tym bardziej niezbędne, że dla niektórych łączy się ono nawet z kultem szatana, ojca wszelkiego zła, grzechu i śmierci” – przypomina abp Jędraszewski.

Pasterz Kościoła w Łodzi apeluje o udział wiernych we Mszy świętej w uroczystość Wszystkich Świętych. „Sama obecność tylko na cmentarzu żadną miarą nie wystarcza. W tym dniu konieczny jest nasz udział we Mszy świętej, podczas której celebrujemy tajemnicę Chrystusa” – podkreśla abp Jędraszewski.

Metropolita łódzki zachęca też do kultywowania pamięci o zmarłych, szczególnie w Dniu Zadusznym. „Pamięć ta przybiera szczególny kształt miłości solidarnej, ponieważ każe nam wspomagać dusze cierpiące w czyśćcu. Możemy to uczynić poprzez modlitwę, Msze święte zamówione w intencji naszych drogich zmarłych, poprzez możliwość zyskania dla nich odpustu zupełnego za nawiedzenie cmentarzy w ciągu ośmiu dni po uroczystości Wszystkich Świętych, a także poprzez tradycyjne w tym listopadowym okresie Wypominki”

Opracowano na podstawie materiału ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

1 listopada 2013|