Chrzest w Duchu Świętym i jego znaczenie

Chrzest w Duchu Świętym – jak pokazuje doświadczenie – przywraca ludziom utraconą nadzieję, małżonkom świeżą miłość, osobom konsekrowanym radość ze swego powołania. Dzięki niemu wszystko zostaje odnowione, a świętość staje się realną perspektywą życia.

Jeden z dziennikarzy zapytał kiedyś kard. L. J. Suenensa, jednego z ojców soboru watykańskiego II: –Dlaczego Eminencja jest człowiekiem nadziei, mimo panującego dziś zamętu? Kardynał, niewiele zastanawiając się, odpowiedział: – Ponieważ wierzę w Ducha Świętego. Potem w swoim liście rozszerzył tę odpowiedź: „Jestem człowiekiem nadziei, nie z ludzkich względów czy dzięki wrodzonemu optymizmowi, ale po prostu dlatego, że wierzę, iż Duch Święty działa w Kościele i w świecie, czy świat o tym wie, czy nie. Jestem człowiekiem nadziei, gdyż wierzę, iż Duch Święty jest zawsze Duchem Stworzycielem, który każdego ranka udziela temu, kto Go przyjmuje, nowej wolności, daje radość i ufność. Jestem człowiekiem nadziei, gdyż wiem, że historia Kościoła to historia długa i pełna cudów Ducha Świętego”.

Chrzest w Duchu Świętym i jego znaczenie

20 marca 2015|